Gå til hovedindhold

Business Park Falster - Afkørsel 43

Business Park Falster - det motorvejsnære erhvervsareal ved afkørsel 43 (Nørre Alslev) beliggende ud til E47/E55 - udbydes til salg

 • Læs op

Indhold

  Det samlede erhvervsområde udgør 60,3 ha, hvoraf 46,2 ha er salgsbare erhvervsarealer. Området er primært tiltænkt transporttungt erhverv - transport og logistikvirksomheder samt produktionsvirksomheder med større transportbehov, hvor der ofte er behov for store og høje bygninger. I delområderne SE tillades desuden servicevirksomheder i forbindelse med transporterhverv, herunder tankstation, motel og lignende.

  Præsentationsvideo og brochure om Business Park Falster kan hentes her.

  Byggemodningen af områderne SE1 og SE2 samt den sydlige del af område E4 og E5 er påbegyndt i oktober 2014.

  Kort over området

  Priserne på byggegrunde er fastsat til:

  Område E1 og E295 kr./m2
  Vestlige halvdel af E4115 kr. /m2
  Område E5, SE1, SE2 samt østlige halvdel af E4135 kr./m2
  Priser er excl. moms.
  Sælger afholder udgiften til landinspektør ved udmatrikulering af den solgte grund. Ved salg af storparcel skal køber dog selv forestå og afholde udgiften til videreudstykning af denne.

  Maksimalt 60% af den enkelte ejendom må bebygges.

  Den maksimalt tilladte bygningshøjde for det enkelte delområde er som følger:

  E1, E2, E5 og SE2    12,0 m
  SE1                          8,5 m
  E4                          30,0 m

  Hovedvejene A-A (nord-sydgående) og B-B (øst-vestgående) udlægges som offentlige veje. Fordelingsveje herfra udlægges som private fællesveje.

  Der skal oprettes en grundejerforening eller lignende med medlemspligt for samtlige grundejere, når Guldborgsund Kommune forlanger det, dog tidligst efter udstykning af 50% af det samlede areal.

  Området er omfattet af Lokalplan 167, som er vedtaget af Byrådet den 20. juni 2013 (PDF).