Gå til hovedindhold
Erhverv
Grunde

Business Park Falster - Afkørsel 43

Business Park Falster - det motorvejsnære erhvervsareal ved afkørsel 43 (Nørre Alslev) beliggende ud til E47/E55 - udbydes til salg

Business Park Falster skilt

Indhold

  Det samlede erhvervsområde udgør 60,3 ha, hvoraf 46,2 ha er salgsbare erhvervsarealer.

  Den vestlige del af området er omfattet af Lokalplan 167 og den østlige del af området er omfattet af Lokalplan 200

  Erhvervsområdet giver plads til store erhvervsvirksomheder og transporttunge erhverv, herunder lager-, transport-, logistik- og produktionsvirksomheder. Desuden giver området mulighed for at placere mindre virksomheder som kontor- og håndværksvirksomheder. Endeligt er der mulighed for at indrette serviceerhverv til bl.a. tankstation, spisesteder og øvrige aktiviteter, der kan forbindes med et motorvejsnært beliggende erhvervsområde. Der tillades ikke detailhandel indenfor lokalplanerne.

  Kort over Business Park Falster - Afkørsel 43

  Priserne på byggegrunde er fastsat til:

  Østligt område (ud mod motorvejen)

  105 kr./m2 

  Vestligt område 

  85 kr./m2 

   

  Priserne er excl. moms.

  Sælger afholder udgiften til landinspektør ved udmatrikulering af den solgte grund. Ved salg af storparcel skal køber dog selv forestå og afholde udgiften til videreudstykning af denne.

  Maksimalt 60% af den enkelte ejendom må bebygges.

  Der gives i enkelte delområder under lokalplan 200 mulighed for at bygge i op til 30 meters højde.

  Alle veje i området anlægges af kommunen som offentlige veje.

  Der skal oprettes en grundejerforening eller lignende med medlemspligt for samtlige grundejere, når Guldborgsund Kommune forlanger det, dog tidligst efter udstykning af 50% af det samlede areal.