Gå til hovedindhold

Nedsat arbejdsevne og sygdom

Nedsat arbejdsevne og sygdom behøver ikke være et farvel til arbejdspladsen.

Indhold

  I virksomhedsservice kan vi hjælpe dig med at fastholde medarbejdere under sygdomsforløb eller med at forebygge sygemelding hos medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

  Sygdom behøver ikke være et farvel til arbejdspladsen. Herunder har vi samlet en oversigt over de services og tilbud vi har til virksomheder i forbindelse med medarbejders sygdom.

  Fraværs- og fastholdelsespolitik

  Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i din virksomhed, så både du og din medarbejder kender proceduren for, hvad der skal ske under sygdom.

  Klik her for at se faktaark vedrørende fraværs- og fastholdelsespolitik

  --------------------------------------------------------------------------------

  4 ugers sygefraværssamtale

  Du har som arbejdsgiver pligt til at følge op på din medarbejders sygdom efter 4 ugers fravær.

  Klik her for at se faktaark vedrørende 4 ugers sygefraværssamtale

  --------------------------------------------------------------------------------

  Fast track

  Ofte har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der risikerer at vare mere ens 8 uger. I de tilfælde kan din virksomheden inden for de første 5 uger fra 1. fraværsdag med fordel anmode om Fast trak-behandling af sygemeldingen.

  Klik her for at se faktaark vedrørende Fast track

  --------------------------------------------------------------------------------

  Mulighedserklæring

  I de tilfælde hvor der er tvivl om din medarbejderens kan genoptage sit arbejde, kan du som arbejdsgiver anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring.

  Klik her for at se faktaark vedrørende Mulighedserklæring

  --------------------------------------------------------------------------------

  Delvis syge- eller raskmelding

  Hvis din medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan vi hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller raskmelding.

  Klik her for at se faktaark vedrørende Delvis syge- eller raskmelding

  --------------------------------------------------------------------------------

  Fastholdelsesplan

  Hvis din sygemeldte medarbejder ikke forventer at være tilbage inden 8 uger fra 1. sygedag, kan din medarbejderen anmode om i samarbejde med dig som arbejdsgiver, om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Det handler om at få din medarbejder hurtigere tilbage i arbejde.

  Klik her for at se faktaark vedrørende Fastholdelsesplan

  --------------------------------------------------------------------------------

  Revurdering af sygedagpengesager

  Jobcentret kan efter 22 ugers sygefravær revurdere alle sygedagpengesager. Det kan betyde, at du som arbejdsgiver får nedsat din refusion.

  Klik her for at se faktaark vedrørende Revurdering af sygedagpengesager

  --------------------------------------------------------------------------------

  Jobafklaringsforløb

  Hvis din sygemeldte medarbejder efter 22 uger ikke kan få forlænget sin sygedagpengesag, risikerer du som arbejdsgiver nedsat refusion. Derfor giver det god mening, at sætte tidligt ind overfor eventuelt længerevarende sygdom.

  Klik her for at se faktaark vedrørende Jobafklaringsforløb

  --------------------------------------------------------------------------------

  Refusion for sygefravær

  Du skal som arbejdsgiver huske at anmelde sygefravær for at få refusion. Anmeld senest 5 uger fra 1. fraværsdag.

  Klik her for at se faktaark vedrørende Refusion for sygefravær

  --------------------------------------------------------------------------------

  Rundbordssamtale

  Du kan som arbejdsgiver få hjælp af os til at afholde en rundbordssamtale med din sygemeldte medarbejder for at finde en fælles løsning.

  Klik her for at se faktaark vedrørende Rundbordssamtale

  --------------------------------------------------------------------------------

  Økonomisk støtte ved langvarig sygdom

  Du har mulighed for at modtage økonomisk støtte ved kronisk eller langvarig sygdom efter § 56/58a. Hvis din medarbejder eller du som arbejdsgiver får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan vi hjælpe, så fraværet ikke belaster din virksomhed.

  Klik her for at se faktaark vedrørende Økonomisk støtte ved langvarig sygdom

  --------------------------------------------------------------------------------

  Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

  Vi kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompensere for din medarbejders eller dine begrænsninger i arbejdsevnen.

  Klik her for at se faktaark vedrørende hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

  --------------------------------------------------------------------------------

  Personlig assistance

  Du kan få tilskud til personlig assistance som støtte til konkrete arbejdsopgaver ved funktionsnedsættelse.

  Klik her for at se faktaark vedrørende personlig assistance 

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kontakt

  Jobcenter Guldborgsund

  Sygedagpengeafdelingen

  Telefon 54 73 10 00

  Send digital post (kræver MitID)

  Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

  Jobcentret kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompensere for din medarbejderens eller dine begrænsninger i arbejdsevnen.

  Klik her for at se faktaark om Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

  --------------------------------------------------------------------------------

  Personlig assistance

  Tilskud til personlig assistance kan ydes til dine medarbejder og dig som arbejdsgiver som støtte til konkrete arbejdsopgaver ved funktionsnedsættelse.

  Klik her for at se faktaark om Personlig assistance

  --------------------------------------------------------------------------------

  § 56/58a aftale

  Mulighed for økonomisk støtte ved kronisk eller langvarig sygdom.
  Hvis din medarbejder eller du som arbejdsgiver får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan Jobcentret hjælpe, så fraværet ikke belaster din virksomheden.

  Klik her for at se faktaark om § 56/58a aftale

  --------------------------------------------------------------------------------

  Kontakt en virksomhedskonsulent

  Private arbejdsgivere
  Vakant

  Offentlige og statslige arbejdsgiver
  Signe Skytte
  Mail: sisk@guldborgsund.dk 
  Telefon 25 18 09 26

  Hjælp os med at passe på dine personfølsomme oplysninger. Hvis du sender cpr-nummer eller andre følsomme oplysninger, så brug Digital Post. Disse mailadresser er ikke Digital Post.

  En virksomhed kan beholde en førtidspensionist med løntilskud (tidligere skånejob) og dermed få glæde af en ofte erfaren medarbejder, som dog ikke kan arbejde fuldtid

  Medarbejderen og de relevante, faglige organisationer aftaler i fællesskab lønnen og den ugentlige arbejdstid. Aftalen skal godkendes af jobcentret, der også skal bevilge tilskuddet. Ansættelsen kan fortsætte, så længe jobbet eksisterer, dog senest til medarbejderen når folkepensionsalderen.

  Klik her for at se faktaark om job med løntilskud til førtidspensionister.

  Kontakt

  Virksomhedskonsulent
  Hanne Trane
  Mail: het@guldborgsund.dk
  Mobil: 25 18 03 44

  Virksomhedskonsulent
  Signe Skytte
  Mail: sisk@guldborgsund.dk 
  Telefon 25 18 09 26

  Hjælp os med at passe på dine personfølsomme oplysninger. Hvis du sender cpr-nummer eller andre følsomme oplysninger, så brug Digital Post. Disse mailadresser er ikke Digital Post.

  Vi kan guide din virksomhed til de kompenserende ordninger som findes for personer med funktionsnedsættelse eller handicap.

  Personer med funktionsnedsættelse eller handicap skal have samme muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet som personer uden.

  Kontakt

  Virksomhedskonsulent
  Signe Skytte
  Mail: sisk@guldborgsund.dk 
  Mobil 25 18 09 26

  Hjælp os med at passe på dine personfølsomme oplysninger. Hvis du sender cpr-nummer eller andre følsomme oplysninger, så brug Digital Post. Disse mailadresser er ikke Digital Post.

  Send digital post via nedenstående links:

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)

  Kontakt