Gå til hovedindhold
Erhverv
Miljø

Miljøtilsyn

Vi fører tilsyn med din virksomhed, fordi vi skal sikre os, at den overholder miljølovgivningen

Indhold

  En væsentlig del af miljøarbejdet med virksomheder i Guldborgsund kommune er centreret omkring:

  • at udføre tilsyn og håndhæve miljølovgivningen,
  • at give vejledning i relation til gældende lovgivning
  • at opstille vilkår for særligt forurenende virksomheders drift, og
  • at gå i dialog med virksomheden om reduktion af virksomhedens miljø- og klimabelastning.

  Du bør altid kontakte os, hvis din virksomhed udleder processpildevand til kloak(kræver særlig tilladelse),

  • giver anledning til støj og røg,
  • udleder procesluft,
  • giver anledning til farligt affald

  Vi fører miljøtilsyn med en række virksomheder, blandt andet autoværksteder, autolakererier, maskinværksteder, trykkerier, benzinstationer og vognmænd.

  Ved tilsynsbesøg er vi særligt opmærksomme på virksomhedens luftforurening, håndtering og opbevaring af affald, risiko for jordforurening, samt virksomhedens spildevand.

  Det afhænger blandt andet af din virksomheds mulige miljøbelastning ved den daglige drift, og risiko for driftsuheld.

  • Listevirksomheder, der kræver miljøgodkendelse, skal have tilsyn mindst hvert 3. år
  • Mindre forurenende virksomheder, ”Bilag 1”, skal have tilsyn mindst hvert 4. år
  • Branchevirksomheder, herunder autoværksteder og maskinværksteder, skal hav tilsyn mindst hver 4. år

  Virksomheder, der potentielt kan forårsage en stor miljøbelastning, vil få tilsyn oftere end virksomheder, hvor der er en mindre potentiel miljøbelastning samt oftere end basis tilsyn..

  Derfor kan tilsynsfrekvensen ligger på mellem hvert år og op til hvert fjerde år. Der ud over kan vi udføre tilsyn hvis vi modtager klager, eller kører kampagner.

  Efter tilsyn bliver der sendt en tilsynsrapport som offentliggøres på Miljøstyrelsens Digitale Miljøadministration (DMA).