Gå til hovedindhold
Erhverv

Virksomhed og miljø

Sådan arbejder vi med virksomheder og miljø

Indhold

  Vi udfører miljøtilsyn, udarbejder miljøgodkendelse og spildevandstilladelser, behandler klager over støj og lugt, og meget andet. Arbejdet sker efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen.

  Hvilken virksomhed er din?

  Miljøreguleringen af din virksomhed afhænger af størrelsen og typen af virksomhed.

  Virksomheder inddeles i følgende kategorier:

  • Listevirksomheder, der kræver miljøgodkendelse
  • Mindre forurenende virksomheder, ”Bilag 1”
  • Branchevirksomheder, herunder autoværksteder og maskinværksteder

  Øvrige virksomheder reguleres efter § 42 og får ikke regelmæssige tilsyn med mindre der er klager. Ved klager undersøger vi, om virksomheden har væsentlige miljøpåvirkninger, herunder især med hensyn til støj, luftforurening, affald og spildevand. Konstateres væsentlige miljøpåvirkninger, vil vi regulere dem gennem påbud med vilkår efter Miljøbeskyttelseslovens § 42.

  Midlertidige aktiviteter

  Om virksomheders midlertidige aktiviteter og miljø

  Vandværker, indberetning af vandmængder og pejlinger

  Til vandværker og enkeltvandindvindere (markvandere, industrianlæg m.fl. med tilladelse til vandindvinding i kommunen)

  Miljøtilsyn

  Vi fører tilsyn med din virksomhed, fordi vi skal sikre os, at den overholder miljølovgivningen

  Autoværksteder

  Vil du starte, ændre eller udvide et autoværksted, skal det anmeldes til kommunen. Det kan du gøre her.

  Miljøtilsynsberetning

  Se vores miljøtilsynsberetning