Virksomhed og miljø

Sådan arbejder vi med virksomheder og miljø

Vi udfører miljøtilsyn, udarbejder miljøgodkendelse og spildevandstilladelser, behandler klager over støj og lugt, og meget andet. Arbejdet sker efter reglerne i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Hvilken virksomhed er din?

Miljøreguleringen af din virksomhed afhænger af størrelsen og typen af virksomhed.

Virksomheder inddeles i følgende kategorier:

  • Listevirksomheder, der kræver miljøgodkendelse
  • Mindre forurenende virksomheder, ”Bilag 1”
  • Branchevirksomheder, herunder autoværksteder og maskinværksteder

Øvrige virksomheder reguleres efter § 42 og får ikke regelmæssige tilsyn med mindre der er klager. Ved klager undersøger vi, om virksomheden har væsentlige miljøpåvirkninger, herunder især med hensyn til støj, luftforurening, affald og spildevand. Konstateres væsentlige miljøpåvirkninger, vil vi regulere dem gennem påbud med vilkår efter Miljøbeskyttelseslovens § 42.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Midlertidige aktiviteter

Om virksomheders midlertidige aktiviteter og miljø

Læs mere

Vandværker, indberetning af vandmængder og pejlinger

Til vandværker og enkeltvandindvindere (markvandere, industrianlæg m.fl. med tilladelse til vandindvinding i kommunen)

Læs mere

Miljøtilsyn

Vi fører tilsyn med din virksomhed, fordi vi skal sikre os, at den overholder miljølovgivningen

Læs mere

Miljøtilsynsberetning

Se vores miljøtilsynsberetning

Læs mere

Links

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)