Vandværker, indberetning af vandmængder og pejlinger

Til vandværker og enkeltvandindvindere (markvandere, industrianlæg m.fl. med tilladelse til vandindvinding i kommunen)

Indberetning af vandmængder og pejlinger sker her:

Indberetning af vandmængder og pejlinger (nyt vindue)

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)