Skip to main content

Afgørelse Miljøscreening lokalplan 195

Frist 20. oktober 2020

Indhold

  Der er truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslag 195

  Se afgørelsen her

  Se klagevejledning

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)