Afgørelse Miljøscreening lokalplan 195

Frist 20. oktober 2020

22. sep 2020

Der er truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslag 195

Se afgørelsen her

Se klagevejledning

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)