Skip to main content

Afgørelse om ikke miljøscreening af Lokalplan 200

Frist 1. september 2020

Indhold

    Der er truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslag 200

    Klagefrist 1. september 2020.

    Se miljøscreeningen her

    Se klagevejledningen til plansager her