Afgørelse om ikke miljøscreening af Lokalplan 200

Frist 1. september 2020

04. aug 2020

Der er truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslag 200

Klagefrist 1. september 2020.

Se miljøscreeningen her

Se klagevejledningen til plansager her