Gå til hovedindhold

Tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg i Sakskøbing

Klagefristen fremgår af afgørelsen

Indhold

  Tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg i Sakskøbing højvandssluse med porte, spunsdæmning med spunsvægge og jorddiger samt mobil højvandssikring - kystbeskyttelseslovens[1] § 3

  Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn tog i 2015 initiativ til at ansøge om at etablere højvandssikring af Sakskøbing by for at nedsætte risikoen for oversvømmelse fra havet. På grund af stigende havvandstand og ekstreme storme, er risikoen for oversvømmelse af kystnære områder, som Sakskøbing By, stor. Højvandssikringen ønskes placeret ved Maltrup Vænge i Sakskøbing.

   

  Guldborgsund Kommune/TM Myndighed meddeler hermed tilladelse til at etablere kystbeskyttelsesanlægget til sikring mod oversvømmelser inden for kote +2,2 m DVR90 i Sakskøbing, se links med afgørelse og bilag nedenfor. Afgørelsen er meddelt i henhold til § 3, stk. 1, i kystbeskyttelsesloven. Tilladelsen meddeles til Guldborgsund Kommune/TM Drift, som vil være bygherre, indtil anlægget er etableret. Herefter vil et kommende kystbeskyttelseslag overtage anlægget.

   

  Guldborgsund Kommune/TM Myndighed pålægger med afgørelsen ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. De ejendomsejere, der ligger helt eller delvist inden for +2,2 m DVR90, se kortet nedenfor, vil med højvandssikringen blive beskyttet mod oversvømmelse fra havet og vil skulle bidrage økonomisk til højvandssikringen.

   

  Bidragspligtige ejendomsejere har modtaget en afgørelse direkte i e-boks med angivelse af en estimeret størrelse på deres bidrag. Bidraget skal først betales, når anlægget er opført.

   

  Oversigtskort Sakskøbing By og Fjord. Kort over område under kote +2,2 DVR90, der beskyttes mod oversvømmelseOversigtskort Sakskøbing By og Fjord. Kort over område under kote +2,2 DVR90, der beskyttes mod oversvømmelse

  Det er hensigten, at Byrådet i Guldborgsund Kommune, snarest muligt, opretter et kystbeskyttelseslag i henhold til § 7, stk. 1 i kystbeskyttelsesloven, hvor de bidragydende ejere er medlem af. Når kystbeskyttelsesanlægget er opført overdrages kystbeskyttelsesanlæg med de omkringliggende arealer, hvor anlægget er placeret, til laget. Laget skal herefter sørge for den fortsatte drift, vedligeholdelse mm. af anlægget. Det er kystbeskyttelseslaget, der vil kunne optage lån til etableringen af anlægget, og dette lån vil skulle afbetales over 25 år.

  SPØRGSMÅL

  Spørgsmål til afgørelsen mv. kan rettes til TM Myndighed ved Jakob Lysholdt tlf. 54 73 19 82, eller Maya-Maria Madslund tlf. 5473 19 79/2518 06 87 eller mail sakssluse@guldborgsund.dk.

  Se afgørelse (nyt vindue)

  Se bilag (nyt vindue)

   

  [1] Lov om kystbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 705 af 29-05-2020.