Miljøvurderingslovens § 21 - Ikke-VVM pligt af skovrejsning – Majbøllevej 44, 4862 Guldborg

Klagefrist fremgår af afgørelsen

15. okt 2020

Guldborgsund Kommune har ved VVM-screening afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at etablere ca. 1,5 ha skov, da skovrejsningen ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Se afgørelsen (nyt vindue)
Se bilag (nyt vindue)

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Telefon: 54 73 10 00

Send Digital Post (kræver NemID)