Skip to main content

Råstof - gravning under grundvandsspejl som følge af råstofgravning - matr. nr. 2i og 9p Systofte by, Systofte

Frist 2. juli 2020

Indhold

  Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som følge af gravning under grundvandsspejl.

  Denne tilladelse omhandler kun sænkningen af grundvandet.

  Selve tilladelsen til råstofgravning gives af Region Sjælland, og ønskes der oplysninger om selve tilladelsen, henvises der til Regionens tilladelse.

  Se afgørelsen her.

  Se kortbilag her.

  Se klagevejledning her.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)