Skip to main content

Tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven til nyttiggørelse af slagger i stabillag

Frist 20. februar 2021

Indhold

  Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til nyttiggørelse af slagger som stabillag i udvalgte dele af ny cykelsti, som følger nyt forløb af Storstrømsvej i forbindelse med, at denne forlægges som led i byggeriet af ny Storstrømsbro.

  Se afgørelsen her.

  Link til bilag 1

  Link til bilag 2

  Link til bilag 3

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)