Gå til hovedindhold

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 13 - etageboliger ved Gaabensevej 1, 4800 Nykøbing F

Tillæg til kommuneplan 2019-2031

Indhold

  På matrikel 1200 på Gaabensevej 1 i Nykøbing F. står en etageejendom i funkisstil opført i 1936. Med kommuneplantillæg nr. 13 muliggør Guldborgsund Kommune en yderligere opdeling af ejendommen fra tre til syv boliger. Intentionen bag opdelingen er at imødekomme den store efterspørgsel efter mindre, attraktive lejeboliger i Nykøbing F., samt at indfri byrådets ønske om boligudbygning som byfortætning i kommunens hovedby.

  Kommuneplantillæg nr. 13 fastsætter en bebyggelsesprocent på 55 % for matrikel 1200, med et maksimalt etageantal på fire, hvor der på tagetagen kan etableres overdækning, med hensyntagen til etageejendommens bevaringsinteresser. Den maksimal byggehøjde er 17 meter.

  Etageejendommen er som markant funkisvilla registreret med en høj bevaringsværdi på 3. Kommuneplantillæg nr. 13 sikrer derfor, at ændringer på ejendommens facade eller udformning, ikke må foretages uden tilladelse fra Guldborgsund Kommune.

  Der er i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 13, foretaget en miljøscreening af planen. På baggrund af denne, vurderes det ikke nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke danner grundlag for anlæg der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

  Kommuneplantillæg nr. 13 er blevet endeligt vedtaget i byrådet den 21. april 2022.

  LÆS HØRINGSMATERIALE

  Læs kommuneplantillæg nr. 13 - Etageboliger ved Gaabensevej

  Læs miljøscreening

  Læs hvidbog