Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af anmeldelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning Valtersvej 8, 4892 Kettinge

Frist 24. november 2022

Indhold

    Der foreligger fra ejeren anmeldelse af nedrivning af bygning nr. 1, matrikel nr. 1b, beliggende på Valtersvej 8, 4892 Kettinge

    Bygning nr.1 er registreret som bevaringsværdig, kategori 4.

    Offentlig høring af anmeldt nedrivning finder herved sted i henhold til kapitel 5, § 18, i Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger, lovbek. nr. 1088 af 29.08.2007.

    Frist for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser m. v. er fastsat til 4 uger fra annonceringen med udløb 24.11.2022.

    Evt. bemærkninger/indsigelser kan sendes til Guldborgsund Kommune, Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster, så vidt muligt elektronisk på teknik@guldborgsund.dk