Gå til hovedindhold

Offentliggørelse af anmeldelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning - Holebyvej 5, 4894 Øster Ulslev

Frist 9. juni 2022

Indhold

  Der foreligger fra ejeren anmeldelse af nedrivning af bygning nr. 4. på matr. nr. 7a Sømose gård, beliggende på Holebyvej 5, 4894 Øster Ulslev.

  Bygning nr. 4 er registreret som bevaringsværdig, kategori 4.

  Offentlig høring af anmeldt nedrivning finder herved sted i henhold til kapitel 5, § 18, i Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger, lovbek. nr. 1088 af 29.08.2007.

  Frist for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser m. v. er fastsat til 4 uger fra annonceringen med udløb 09.06.22.

  Evt. bemærkninger/indsigelser kan sendes til Guldborgsund Kommune, Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster, så vidt muligt elektronisk på teknik@guldborgsund.dk

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Plan

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)