Gå til hovedindhold

Tilladelse til gravning under grundvandsspejl - Matr. nr. 12d og 19n Grønnegadeby, Bregninge

Klagefrist fremgår af afgørelsen

Indhold

  Anders Jørgsen, Granhækken 6, 4892 Kettinge meddeles indvindingstilladelse til råstofgravning under grundvandsspejlet. En del af den samlede råstofgravning er under grundvandsspejlet, og der meddeles derfor indvindingstilladelse til grundvand svarende til 5.000 m³/år. Selve råstoftilladelsen meddeles af Region Sjælland.

  Se afgørelsen (nyt vindue)
  Se kortbilag (nyt vindue)
  Se klagevejledning (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)