Gå til hovedindhold

Vandindvinding - Råstofgravning under grundvandsspejl - Matr. nr. 15d St. Musse By, Musse

Frist 1. juni 2022

Indhold

  Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som følge af gravning under grundvandsspejl. Denne tilladelse omhandler kun sænkningen af grundvandet. Selve tilladelsen til råstofgravning gives af Region Sjælland, og ønskes der oplysninger om selve tilladelsen, henvises der til Regionens tilladelse.

  Se afgørelsen (nyt vindue)
  Se klagevejledningen (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Natur

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send digital post (kræver MitID)