Gå til hovedindhold

Lolland og Guldborgsund kommuner udvider samarbejdet på høre- og logopædområdet

Borgere på Lolland og Falster, som har høre-, stemme- eller talevanskeligheder, får fremover adgang til hurtigere og bedre hjælp. Det kan lade sig gøre, fordi Lolland og Guldborgsund kommuner udvider deres samarbejde til nu også at omfatte specialundervisning og rådgivning i forbindelse med vanskeligheder med hørelse, stemme eller tale. Samarbejdet gør det muligt at styrke indsatserne med specialiserede, stabile tilbud tæt på borgerne og i et højt fagligt miljø, der kan tiltrække medarbejdere.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Samarbejdsaftalen på høre- og logopædområdet går i praksis ud på, at Guldborgsund Kommune vil fungere som arbejdsgiver for de ansatte på området, hvor indsatsen bliver samlet under Center for Hjerneskaderehabilitering i Nykøbing Falster med satellitter i Maribo og Nakskov.

  Samarbejdet kommer både borgerne og medarbejderne til gavn, fortæller Bob Richard Nielsen, som er formand for Ældre- og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune og Marie-Louise Brehm Nielsen, som er formand for Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune.

  ”Vi har selvfølgelig et ønske om at give vores borgere med høre- og talevanskeligheder de bedst mulige tilbud, og det bliver der langt bedre mulighed for nu. Ved at samle vores aktiviteter på tværs af kommunerne opnår vi et større borgergrundlag, og vi vil kunne tiltrække og rekruttere specialiserede medarbejdere, som ønsker at være en del af et fagligt stærkt fællesskab. Det er forudsætningen for, at vi kan sikre lokale tilbud og indsatser af høj kvalitet og en kontinuerlig, stabil drift,” siger Marie-Louise Brehm Nielsen.

  Bob Richard Nielsen fortæller: ”Det gode samarbejde mellem vores kommuner har netop skabt grobund for et udvidet samarbejde på området. Det er et godt eksempel på, hvordan vi sammen kan sikre høj kvalitet i vores lokale tilbud til borgerne, også når det er på specialiserede niveauer.”

  Tilbuddene, som kommunerne nu går sammen om, rummer blandt andet rådgivning og undervisning til mennesker med høreproblemer, stemmevanskeligheder samt sprog- og talevanskeligheder efter en hjerneskade. Derudover er der ansat en specialist i kommunikationshjælpemidler. Specialisten kan i hver enkelt situation være med til at finde de rette hjælpemidler, der øger muligheden for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt trods en funktionsnedsættelse. Det kan fx være vanskeligheder med at tale/læse/skrive efter en erhvervet hjerneskade eller som resultat af nedsat bevægefunktion.

  Borgerne i de to kommuner vil modtage samme kvalificerede indsatser uafhængigt af kommunetilhørsforhold.

  Kontakt

  Bob Richard Nielsen
  Formand for Ældre- og Omsorgsudvalget, Guldborgsund Kommune
  Telefon: 42 25 20 61