Gå til hovedindhold
Nyhed

Multifunktionel jordfordeling bliver til nyt rekreativt naturområde ved Nørre Vedby

18 lodsejere, 142 hektar jord og et nyt bynært rekreativt naturområde Sprydager Overdrev på 8 hektar ved Nørre Vedby.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Ting tager tid. Siden 2020 har en gruppe lodsejere arbejdet på at få foretaget en jordfordeling. Det er nu blevet realiseret, efter at Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn til at finansiere den multifunktionelle jordfordeling, og byrådet har givet tilsagn til erhvervelse af et nyt bynært rekreativt naturområde.

  Der blev holdt opstartsmøde på projektet i går aftes i Viggaardens Selskabslokaler med deltagelse af alle lodsejerne, Landbrugsstyrelsen og Guldborgsund Kommune.

  Lodsejere

  - Vi er så begejstrede, udtaler formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget Annemette Johnsen. - Lodsejerne bytter, sælger og køber jord med hinanden. De laver en frivillig arealomlægning, hvor mindre, spredtliggende marker vil blive samlet til større sammenhængende arealer. På denne måde bidrager lodsejerne også til den grønne omstilling, via nedbringelse af CO2 ved at de har kortere afstande at skulle køre med deres landbrugsmaskiner. Dernæst får vi nu også mulighed for at få et areal på hele 8 hektar – Sprydager Overdrev - som vil blive udlagt til et kommunalt bynært rekreativt naturområde til gavn for lokale borgere, og ikke mindst Nørre Vedby Skole. Vi håber, at dette bidrag til lokalsamfundet vil bevirke, at Nørre Vedby bliver et endnu mere attraktivt sted at bo, slutter Annemette Johnsen.

  Workshop om indretning af det nye naturområde

  Når jordfordelingen er på plads, vil Guldborgsund Kommune invitere de lokale borgere til en workshop, hvor alle kan komme med forslag og ideer til, hvordan det nye bynære rekreative naturområde skal indrettes. Om der for eksempel skal være madpakkehus, shelter, borde og bænke, oplevelsesstier, duftebede, blomsterenge, vandhuller, skov og kildevæld med videre.

  - Hvor, hvordan og hvorledes, det vil vi lade borgerne i Nørre Vedby være med til at bestemme, udtaler Annemette Johnsen.

  Hvad er jordfordeling?

  Jordfordeling er en frivillig arealomlægning, hvor mange lodsejere bytter, køber og sælger jord på en gang. Landbrugsstyrelsen står for forhandlingerne med udgangspunkt i lodsejernes ønsker, herunder til køb/salg/bytte. Fordelen ved jordfordelingen er, at man får samlet mindre marker til større sammenhængende marker.

  Projektet skal understøtte forskellige hensyn til for eksempel natur, miljø og klima, herunder mindst tre nationale interesser af EU-direktivforpligtigelser, for eksempel rent vandmiljø, rent drikkevand, Natura 2000, Bilag IV-arter med videre. I projektet skal der være et eller flere arealer, der udgår af landbrugsdrift eller overgår til ekstensive driftsformer.

  Kontakt

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til udvalgsformand Annemette Johnsen på mail byasj@guldborgsund.dk eller telefon 25 18 18 63, eller til projektleder Anita Pedersen på mail aped@guldborgsund.dk eller telefon 25 18 23 25.