Gå til hovedindhold

Seks borgmestre i appel til to ministre: Nu skal vi redde de store rovfisk i brakvandet i Sydsjælland

Verdens mest saltstærke bestande af gedder og aborrer svømmer rundt i farvandet omkring Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland. Det er fisk som egentlig er ferskvandsfisk, men som gennem tusinder af år har tilpasset sig livet i brakvand.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  De rige fiskebestande kan genskabes – det kræver en fælles indsats

  Langt op i forrige århundrede var der imponerende bestande af begge disse rovfisk i brakvandet. Så forsvandt de næsten helt. Men sådan behøver det ikke at være.

  Man kan bl.a. øge gyde- og opvækstområder, så bestandene kan komme på fode igen.

  Borgmestrene i Næstved, Faxe, Vordingborg, Køge, Stevns og Guldborgsund Kommuner har derfor netop henvendt sig til Fiskeriminister Jacob Jensen og Miljøminister Magnus Heunicke med en appel om en fælles national og lokal redningsaktion for de truede rovfisk. Det sker på baggrund af en faglig anbefaling som er udarbejdet af kommuner, forskere og frivillige. Den dokumenterer historien, problemerne og potentialerne for rovfiskene i området.

  Et stort nationalt og lokalt samarbejde er nødvendigt

  I den fælles henvendelse skriver de bl.a.: ’Med denne henvendelse beder vi om, at det næste skridt tages. Det bør være i form af et nationalt-lokalt samarbejde for at gennemføre de tiltag, som er identificeret i den faglige anbefaling. Lokalt gøres der allerede en del – der er stolthed og engagement - men som det fremgår af den faglige anbefaling, er det nu nødvendigt at få en samlet plan for hele området. Derfor står de seks kommuner sammen om henvendelsen’.

  En tabt ressource – som skal genfindes

  Der blev i årene 1950-1969 i gennemsnit handlet 66,3 tons gedder per år i regionen, svarende til cirka 15.000 årligt fangede gedder fra Østersøområdet. De erhvervsmæssige landinger af aborrer lå tidligere på omkring 35-40 tons/år. Det svarer til op mod 100.000 aborrer. Om året!

  Yderligere info

  De seks borgmestre er

  Mikael Smed, borgmester, Vordingborg Kommune
  Simon Hansen, borgmester, Guldborgsund Kommune
  Henning Urban Dam, borgmester, Stevns Kommune
  Carsten Rasmussen, borgmester, Næstved Kommune
  Marie Stærke, borgmester, Køge Kommune
  Ole Vive, borgmester, Faxe Kommune

  Den faglige anbefaling er udarbejdet af:

  Faxe Kommune
  Guldborgsund Kommune
  Køge Kommune
  Næstved Kommune
  Stevns Kommune
  Vordingborg Kommune
  DTU Aqua
  Naturstyrelsen
  Danmarks Sportsfiskerforbund
  Københavns Universitet
  Fishing Zealand
  Lokale ressourcepersoner
  Lystfisker Danmark

  Lystfisker Danmark (den nationale strategi for lystfiskeri) har været projektleder.

  Kontakt for yderligere information

  •    Projektchef Arne Kvist Rønnest, tlf. 29 61 96 16, akvir@assens.dk 
  •    Yderligere info på FishingDenmarks hjemmeside - https://fishingindenmark.info/artikler/rovfiskene-tilbage