Gå til hovedindhold

Pressemeddelelser

Attraktivt fritidsområde på vej ved Vålse Vig

30. jun 2022

Pressemeddelelse

Et stort fælles udviklingsprojekt for Vålse Vig og omegn modtager bevilling fra Landdistrikter, Kultur & Fritid og Teknik, Klima og Miljøudvalget. Midlerne skal gå til at lave et attraktivt fritidsområde til gavn for borgere i alle aldre samt besøgende og turister.

Bøger bragt til døren

30. jun 2022

Pressemeddelelse

Inge er 93 og en flittig bruger af Bibliotek & Borgerservices ordning ’Biblioteket kommer’. Et gratis tilbud for alle borgere i Guldborgsund Kommune, der selv har svært ved at komme på biblioteket.

Starthjælp skal få flere arealer til at blomstre i virksomhederne

30. jun 2022

Pressemeddelelse

Guldborgsund Kommune og Dansk Industri Lolland-Falster har indgået et nyt samarbejde – et samarbejde, der sætter fokus på biodiversitet og som giver virksomhederne mulighed for at få starthjælp til at komme godt i gang med at omlægge arealer til fordel for bier, vilde blomster og dyr.

Byrådet sender planstrategi i høring

24. jun 2022

Pressemeddelelse

Den overordnede plan for udviklingen af Guldborgsund Kommune de næste fire år ligger nu klar, og sendes i 10 ugers høring. Et samlet byråd har udarbejdet strategien, der tager udgangspunkt i den politiske aftale, der blev udarbejdet i forbindelse med konstitueringen, og byrådets strategiseminar i starten af marts måned.

Dannelsesrygsækken fortsætter tre år mere i Lolland og Guldborgsund kommuner

23. jun 2022

Pressemeddelelse

Dannelsesrygsækken er et tilbud til børn og unge i Guldborgsund og Lolland kommuner, der sikrer, at alle børn fra de begynder i daginstitution og til afslutningen af 9. klasse oplever kultur og dannelse som en integreret del af deres skolegang.

Enigt udvalg vil styrke svage og sårbare ældres aktivitetsmuligheder

22. jun 2022

Pressemeddelelse

Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune har besluttet, at svage og sårbare borgere fremover skal have endnu mere støtte og hjælp, når de deltager i aktiviteter på plejecentrene, for at styrke trivslen, sundheden og livskvaliteten yderligere. Der skal samtidig nedsættes en arbejdsgruppe med relevante aktører, der skal følge den nye beslutning og komme med et oplæg, som præsenteres for udvalget.

Guldborgsund Kommune gør det nu muligt for endnu flere skoleelever at deltage i succesfuldt talentforløb

22. jun 2022

Pressemeddelelse

Børn og Skoleudvalget i Guldborgsund Kommune har besluttet at fortsætte det gode samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge, der tilbyder et halvandenårigt program til talentfulde elever i 6. klasse. Udvalget har desuden besluttet, at endnu flere skoleelever skal have mulighed for at deltage i talentforløbet efter sommerferien, hvor et nyt hold dannes.

Stort testanlæg for bæredygtige produkter på Falster kan blive til et nyt erhvervseventyr i milliardklassen

20. jun 2022

Pressemeddelelse

Alt hvad der gror i jorden, i havet og vokser i naturen rummer kæmpe uudnyttede potentialer. Det er kernen i testanlægget Baltic Plant Solution, der kan blive lige så stort for Danmark, som vindmølleeventyret har været det.

Presseinvitation: Aktivitets- og udstillingsdag på Friheden – det kommende byrum for fællesskaber på Østerbro i Nykøbing F

14. jun 2022

Presseinvitation

Børn og unge fra Østerbroskolen og Børnehuset Østerbro præsenterer sammen med en række kunstnere og kulturaktører både udstillinger, et græsplænemuseum og fælles aktiviteter, hvor besøgende kan male med FRIHEDENS farve, afgive et personligt naturløfte, lave naturrelieffer og meget andet.

Åbning af Det Falsterske Dige d. 12. juni 2022

09. jun 2022

Pressemeddelelse

Det falsterske Dige åbner d 12. juni efter en gennemgående renovering. Åbningen markerer også 150 års jubilæum for Stormfloden i 1872.