Gå til hovedindhold

Handicaprådet

Handicaprådet i Guldborgsund Kommune er nedsat i henhold til bestemmelserne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Ved Klodskov

Indhold

  Handicaprådet har 10 medlemmer plus suppleanter. 5 medlemmer er indstillet af Danske Handicaporganisationer. 2 medlemmer er udpeget af byrådet. 3 medlemmer repræsenterer følgende fagcentre: Center for Socialområdet, Center for Familie & Forebyggelse og Center for Teknik & Miljø.

  Handicaprådet er et dialogforum for alle spørgsmål af betydning for mennesker med handicap og fungerer som et rådgivende organ for byrådet i disse spørgsmål.

  Du er meget velkomne til at rette henvendelse til Handicaprådets medlemmer med konkrete spørgsmål eller sager, som du synes Handicaprådet bør være opmærksom på.

  Hvis du ønsker mere overordnede informationer om kommunale Handicapråd generelt, kan du læse nærmere på det centrale handicapråds hjemmeside

  Handicappris

  Handicaprådet i Guldborgsund Kommune uddeler hvert år i december årets handicappris

  Medlemmer

  Her finder du medlemmerne af Handicaprådet

  Referater

  Her kan du læse referater fra møder i Handicaprådet.