Handicaprådet

Handicaprådet i Guldborgsund Kommune er nedsat i henhold til bestemmelserne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Handicaprådet har 10 medlemmer plus suppleanter. 5 medlemmer er indstillet af Danske Handicaporganisationer. 2 medlemmer er udpeget af byrådet. 3 medlemmer repræsenterer følgende fagcentre: Center for Socialområdet, Center for Familie & Forebyggelse og Center for Teknik & Miljø.

Handicaprådet er et dialogforum for alle spørgsmål af betydning for mennesker med handicap og fungerer som et rådgivende organ for byrådet i disse spørgsmål.

Du er meget velkomne til at rette henvendelse til Handicaprådets medlemmer med konkrete spørgsmål eller sager, som du synes Handicaprådet bør være opmærksom på.

Hvis du ønsker mere overordnede informationer om kommunale Handicapråd generelt, kan du læse nærmere på det centrale handicapråds hjemmeside

Handicappris

Handicaprådet i Guldborgsund Kommune uddeler hvert år i december årets handicappris

Læs mere

Medlemmer

Her finder du medlemmerne af Handicaprådet

Læs mere

Referater

Her kan du læse referater fra møder i Handicaprådet.

Læs mere