Gå til hovedindhold

Handicaprådet

Handicaprådet i Guldborgsund Kommune er nedsat i henhold til bestemmelserne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Indhold

  Handicaprådet har 10 medlemmer plus suppleanter:

  • 5 medlemmer er indstillet af Danske Handicaporganisationer
  • 2 medlemmer er udpeget af byrådet
  • 3 medlemmer repræsenterer følgende fagcentre: Center for Socialområdet, Center for Familie & Forebyggelse og Center for Teknik & Miljø.

  Handicaprådet er et dialogforum for alle spørgsmål af betydning for mennesker med handicap og fungerer som et rådgivende organ for byrådet i disse spørgsmål.

  Du er meget velkommen til at rette henvendelse til Handicaprådets medlemmer med konkrete spørgsmål eller sager, som du synes Handicaprådet bør være opmærksom på.

  Klik her hvis du ønsker mere overordnede informationer om kommunale Handicapråd genereltet (nyt vindue)

  Handicappris

  Handicaprådet i Guldborgsund Kommune uddeler hvert år i december årets handicappris

  Medlemmer

  Her finder du medlemmerne af Handicaprådet

  Referater

  Her kan du læse referater fra møder i Handicaprådet. Nye referater godkendes på efterfølgende handicaprådsmøde, derfor er et referat først tilgængeligt her på siden en måned efter referatets påskrevne mødedato.