Gå til hovedindhold

Kommunalt Lægeligt Udvalg

Alle kommuner skal i samarbejde med kommunens læger nedsætte et Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) bestående af lokale praktiserende læger og repræsentanter for kommunen.

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Det Kommunalt Lægelige Udvalg behandler emner af fælles interesse med henblik på at styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og kommunen. Parterne har i en fælles vejledning beskrevet, hvilke emner der drøftes i udvalget.

  Det Kommunalt Lægelig Udvalg skal fortrinsvis drøfte overordnede og strategiske emner, hvor afsæt er udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Konkret skal udvalget drøfte strategier, udvikling, mål og implementering. 

  Du kan læse mere i kommissoriet for det Kommunalt Lægelige Udvalg i Guldborgsund Kommune (nyt vindue).

  KLU-Guldborgsund har følgende faste deltagere:

  •    Centerchef, Center for Sundhed & Omsorg (formand)
  •    Centerchef, Center for Trivsel og Social Indsats
  •    2 praktiserende læger (PLO)
  •    Leder af Sygeplejen og Hjemmeplejen, Center for Sundhed & Omsorg
  •    Leder af Genoptræningen, Center for Sundhed & Omsorg
  •    Leder af Folkesundhed, Center for Sundhed & Omsorg
  •    Leder af Myndighed, Uddannelse & Udvikling, Center for Sundhed & Omsorg
  •    Gruppeleder af centersygeplejen, Center for Sundhed & Omsorg
  •    Leder af Sundhedsplejen, Center for Trivsel og Social Indsats
  •    Afdelingsleder af Rusmiddelbehandling & Socialmedicinsk Afdeling, Cen-ter for Trivsel og Social Indsats
  •    Socialsygeplejerske, Strategi & Samarbejde, Center for Trivsel og Social Indsats
  •    Leder, Team Job & Helbred, Center for Arbejdsmarked

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Telefon: 54 73 21 89

  Send Digital Post (kræver MitID)