Gå til hovedindhold

Bliv plejefamilie

Vi har brug for flere plejefamilier i Guldborgsund Kommune.

Indhold

  Som plejefamilie giver I et barn muligheden for at være en del af jeres familieliv, og er med til at skabe et stabilt miljø omkring barnets udvikling. Det kræver overskud i familien at være plejefamilie, men det er også givende at åbne sit hjem og familie for et barn, der har brug for tryghed og omsorg i familiære rammer. Mange plejebørn og plejefamilier bevarer en livslang relation.

  Det er aflønnet af være plejefamilie. I kan læse mere om løn, vilkår og takst under "Du er plejefamilie".

  Hvis I har lyst og overskud til at byde et barn velkommen i jeres familie, kan I gøre det som:

  Som fuldtidsplejefamilie skal I skabe en tryg base, hvor plejebarnet kan etablere nære og stabile relationer til jer.

  Der er mange forskellige grunde til, at et barn ikke kan bo sammen med sine biologiske forældre. Børns behov og udfordringer er forskellige. Nogle børn har alene brug for tryghed og stabile rammer, mens andre har oplevet svigt og levet under belastede forhold, og har derfor brug for omsorg og støtte i langt højere grad.

  Hele familien skal altså være indstillet på at være der for plejebarnet, og det er en forpligtende opgave og en stor beslutning, der kræver grundige overvejelser og enighed i familien.

  Som regel er der formuleret et eller flere mål med anbringelsen, eksempelvis at barnet har brug for støtte til sin sociale og følelsesmæssige udvikling. Plejefamilien skal ikke nødvendigvis kunne påtage sig alle opgaverne selv, ofte er opholdet i plejefamilien koblet med professionel hjælp fra lærere, pædagoger, læger og andre.

  Nogle gange bliver barnet boende hos plejefamilien resten af sin barndom og ungdom, andre gange er det for en kortere periode.

  Som netværksplejefamilie anbringes barnet hos familiemedlemmer eller andre fra barnets private netværk.

  Den allerede eksisterende relation mellem barnet og netværksplejefamilien er afgørende for godkendelsen.

  Netværksplejefamilien modtager ikke løn, men får dækket de udgifter, der er forbundet med plejebarnets forsørgelse og daglige fornødenheder.

  Som aflastningsfamilie bor barnet hos jer hver 2., 3. eller 4. weekend, men det kan også være i hverdage og/eller ferier.

  Der kan være mange forskellige grunde til, at et barn har gavn og glæde af en aflastningsfamilie.

  Det kan skyldes problemer i enten barnets eller forældrenes liv, men behovet for aflastning kan også skyldes, at barnet har særlige behov - for eksempel et handicap.

  Aflastningsfamilieordningen kan også være en forebyggende foranstaltning, til at undgå større indgreb som for eksempel døgnanbringelse.

  Netværksaflastningsfamilie er, hvor et barn anbringes hos familiemedlemmer eller andre fra barnets private netværk.

  Der er således allerede inden anbringelsen et personligt forhold mellem barnet og netværksplejefamilien, og den relation spiller en afgørende rolle for godkendelsen af netværksplejefamilien.

  Det kræver ikke en bestemt uddannelse eller andre specifikke evner at blive godkendt som plejefamilie.

  Det skyldes blandt andet, at de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger af det enkelte barn. Men der er alligevel nogle retningslinjer.
  De fem regionale socialtilsyn, der godkender plejefamilier, foretager godkendelsen ud fra en fælles kvalitetsmodel, som Socialstyrelsen har udarbejdet. Modellen tager udgangspunkt i syv forskellige temaer, og skal blandt andet sikre, at plejefamilien kan støtte plejebarnets skolegang og sociale relationer – ikke mindst til den biologiske familie.

  Socialstyrelsens kvalitetsmodel dækker 7 områder, hvor plejefamilien skal kunne støtte barnets udvikling:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Mål, metoder og resultater
  • Familiestruktur og familiedynamik
  • Kompetencer
  • Økonomi
  • Fysiske rammer

  Derudover er der en række generelle krav, som skal være opfyldt for at blive godkendt som plejefamilie:

  • Plejeforældrene skal have boet sammen i mindst 3 år.
  • Enlige kan blive godkendt til særlige opgaver, eksempelvis aflastning.
  • Der bør være minimum 3 års forskel på plejebarnet og hjemmeboende børn.
   Der skal være et møbleret værelse til rådighed for plejebarnet.
  • Plejefamilien skal gennemgå et obligatorisk grundkursus.

  Hvis du og din familie ønsker at blive plejefamilie eller vil vide mere om det at være plejefamilie, skal I kontakte Socialtilsyn Øst, der gennemfører godkendelsesforløbet.

  Du kan finde information om Socialtilsyn Øst på deres hjemmeside. Klik her for at læse mere på Socialtilsyn Øst hjemmeside (nyt vindue).

  Når I er godkendt som plejefamilie, vil jeres kontakt primært være med familieplejekonsulenter fra Guldborgsund Kommune.

  Vi sørger for at matche jer med et barn, der passer ind i jeres familie, og vi rådgiver, superviserer og arrangerer kurser.

  Socialtilsyn Øst er den myndighed, der fører tilsyn med plejefamilier i Region Sjælland.

  I er altid velkommen til at kontakte familieplejekonsulenterne for at få en snak om, hvad det vil sige, at være plejefamilie i Guldborgsund Kommune. Klik her for ar se oversigten over familieplejekonsulenter.

  Kontakt