Gå til hovedindhold

Forældre

Som forældre har du mulighed for at kontakte os for råd og vejledning.

Indhold

  Hvad kan du bruge os til?

  Som forældre har du mulighed for at henvende dig til os. Det kan være i forbindelse med at du har problemer i forhold til din teenager, har spørgsmål omkring alkohol, hash og andre stoffer eller brug for et godt råd.

  Det kan godt være, at vi ikke er de rette til at løse den eventuelle problematik - men så kender vi den fagperson, du skal i kontakt med og kan hjælpe med formidlingen dertil.

  Din henvendelse kan også være af mere generel karakter fx i forhold til at få råd og vejledning til at sikre et godt forældresamarbejde i dit barns klasse.

  Hvordan får du fat i os?

  Du er velkommen til at kontakte os på SMS eller telefonisk. 

  Rusmiddelguide 

  Mange forældre frygter, at deres børn skal komme ud i et misbrug af rusmidler og tænker derfor over, hvad de vil gøre, hvis situationen skulle opstå.

  Her i Danmark er der nærmest tradition for, at man på et tidspunkt i sin ungdom begynder at eksperimentere med legale rusmidler. Alt afhængig af, hvor og med hvem de unge færdes, er der også forskel på, hvilke rusmidler de kommer i kontakt med.

  De unge eksperimenterer, og kan de lide samværet og virkningen, kan det stille og roligt udvikle sig til et forbrug, også af illegale stoffer, uden at de selv ser problemer heri.

  Det er derfor vigtigt, at man som forældre har lidt viden om rusmidlerne, og at man kan og tør handle på en mistanke om et begyndende misbrug hos sine børn.

  Klik her for læse mere om rusmidler med mere under "Nyttige guides og links".

  Forældrenetværk

  Når vi taler om generel trivsel for børn, er forældrenetværk et vigtigt og virksomt redskab. Forældrenetværk, hvor forældre kommunikerer sammen om deres børn, giver god mening på rigtig mange områder. For det første giver det både børn og forældre en følelse af socialt fællesskab, og for det andet er det med til at øge bevidstheden om det fælles ansvar.

  Trivsel i et større perspektiv

  Forældre har ofte fokus på deres egne børn i forhold til deres trivsel, fordi det er dem, der helt naturligt er tættest på, og som de på daglig basis kan afkode og tale med. Det er dog et større perspektiv, vi skal have på trivsel, idet det enkelte barns trivsel er afhængig af den store gruppe/klassen. Hvis gruppen som helhed ikke fungerer, vil det have en afsmittende effekt på de enkelte børn; nogle vil mærke det manglende fællesskab meget, mens andre kun vil registrere det på et overordnet plan, fordi de befinder sig ”det rigtige sted” i gruppen. Alle steder, hvor flere individer er samlet, dannes der forskellige hierarkier og gruppekonstellationer alt efter interesser og relationer. Det sker helt naturligt. - Hvad, der dog ikke nødvendigvis sker naturligt, er den store gruppes/klassens gode forhold. Dette skal have opmærksomhed og passes på.

  Trivsel i det sociale miljø

  Generel trivsel og godt socialt miljø handler både om det store billede som det enkelte individ. Vi kan ikke have et socialt godt miljø i en gruppe, hvis ikke de enkelte børn/unge trives. Det vil sige, at vi ikke bare kan se på vores eget barns trivsel, men må kigge på det samspil, barnet indgår i. Hvis elever, børn, unge skal lykkes og fungere i fællesskabet, må vi danne dem til at indgå i relationer og ikke altid sætte sig selv forrest. I fællesskaber må der gives og tages, og børnene skal lære at forstå, at man ikke altid kan få sin vilje, men at man nogle gange må gå på kompromis.

  Ligeledes forholder det sig med forældrene/de voksne omkring barnet. Forældre må gå foran som gode eksempler og have forståelse for, at så længe fællesskabet ikke fungerer, vil det enkelte barn heller ikke trives. Trivsel for individet er afhængigt af fællesskabets styrke; og skal barnet trives, må fællesskabet nødvendigvis også gøre det. Forældre må med andre ord tage ansvar og arbejde for deres eget barn gennem den store gruppe.

  Løbende kommunikation og fælles forståelse

  Forældrenetværk bygger på løbende kommunikation og fælles forståelse. Overordnet set handler arbejdet om at få inkluderet alle børn i det sociale liv i klassen, og derfor er det vigtigt at starte tidligt med forældrene og arbejdet omkring trivslen. Målet er naturligt at få klassen som helhed til at fungere bedst muligt, og i det arbejde må fokus også ligge i at få alle forældre inkluderet og gjort ansvarlige over for projektet. Alle forældre skal høres, hvilket stiller krav til klasselærer/pædagog i forhold til selve faciliteringen. Ofte kan det give god mening at lave mindre forældrenetværk i klassen, således at samtalen bliver nemmere for den enkelte. Såvel i klassen som blandt forældre er der forskel på personlighederne, og nogle personer er mere toneangivne end andre, mens andre er mere stille.

  Fælles normer og værdier

  Foruden den løbende dialog handler selve forældrenetværksarbejdet om fælles normer og værdier for børnene. Forældrene laver gensidige, overordnede aftaler samt fælles aktiviteter til glæde for alle, og der tages stilling til, hvorledes man reagerer over for eventuelle udfald, således at alle kan føle sig trygge i aftalerne.

  Eksempler på aftalepunkter i forældrenetværk:

  • Vi tilstræber, at alle børn bruger cykelhjelm
  • Ved fødselsdage inviterer vi alle piger, alle drenge eller hele klassen
  • Vi er opmærksomme på, hvad børnene laver, når de er sammen
  • Indbyrdes kontakt via mobil, sms, iPad, mm. er ikke velset efter kl. 21
  • Børn og tobak, rusmidler, alkohol og energidrikke hører ikke sammen
  • Chikane via sms, chat, mails og lignende accepteres ikke, og sker det, kontakter vi forældre hinanden

  Forældreaftaler

  Forældreaftale for 0. klasse

  • Vi tilstræber, at børnene bruger cykelhjelm
  • Vi som forældre står inde for at aldersgrænser overholdes og,
   hvad der vises af dvd / video, samt hvad der spilles af
   elektroniske spil, når børnene er sammen. Desuden er vi
   opmærksomme når børnene er på internettet.
  • Ved fødselsdage inviterer vi alle drenge, alle piger eller alle
   elever. Gaven max 50 kr.
   Vi begrænser mængden af det, der deles ud, til noget der kan
   spises i klassen. Gerne sunde ting.
  • Ved ture og fællesarrangementer, hvor der skal bruges
   lommepenge, beder vi klasselæreren fastsætte en
   beløbsgrænse.
  • Som forældre hjælper vi hinanden, også med at passe
   på hinandens børn, og påtager os et medansvar for klassens
   sociale liv. Problemer forsøger vi at løse i opstarten ved åben
   kommunikation.
  • Vi er opmærksomme på, hvad børnene laver når de er
   sammen.

  Vedtaget på forældremødet d. ________________

  • Vi tilstræber, at børnene bruger cykelhjelm
  • Vi som forældre står inde for, hvad der vises af dvd og film i øvrigt, og hvad der spilles af pc- og ps-spil, når børnene er sammen. Desuden er vi opmærksomme, når børnene er på internettet
  • Ved fødselsdage inviterer vi alle drenge, alle piger eller alle elever. Gaven max 50 kr
   Vi begrænser mængden af det, der deles ud, til noget der kan spises i klassen. Gerne sunde ting
  • Ved ture og fællesarrangementer, hvor der skal bruges lommepenge, beder vi klasselæreren fastsætte en beløbsgrænse
  • Som forældre hjælper vi hinanden, også med at passe på hinandens børn, og påtager os et medansvar for klassens sociale liv. Problemer forsøger vi at løse i opstarten ved åben
   kommunikation
  • Vi er opmærksomme på, hvad børnene laver når de er sammen


      Vedtaget på forældremødet d. 

  • Vi som forældre står inde for, hvad der vises af film, og hvad der spilles af elektroniske spil, når børnene er sammen. Desuden er vi opmærksomme, når børnene er på internettet
  • Indbyrdes kontakt efter klokken 21 på mail, sms, telefon eller andet er ikke velset
  • Chikane og mobning via chat, mail, sms o.lign. accepteres heller ikke. Sker det kontakter vi hinanden
  • Børn og rusmidler, tobak, energidrikke hører ikke sammen
  • Som forældre hjælper vi hinanden, også med at passe på hinandens børn, og påtager os et medansvar for klassens sociale liv. Vi kontakter gerne hinanden. Vi respekterer, at børn og deres familier er forskellige


      Vedtaget på forældremødet d. 

  • Hvis der afholdes arrangementer om aftenen, er der voksne til stede, og der sluttes senest klokken 22, hvis det er skoledag dagen efter. Elevernes indbyrdes elektroniske kommunikation ophører ved samme tidspunkt
  • Hvis vi afholder arrangementer, udelukker vi ikke enkelte elever
  • Vores unge og alkohol, stoffer, tobak hører ikke sammen
  • Vores unge hører ikke til i byens natteliv!
  • Som forældre hjælper vi hinanden, også med at passe på hinandens unge, og påtager os et medansvar for klassens sociale liv. Vi er opmærksomme på, hvad de unge spiser og drikker, når de er i vores hjem Vi kontakter gerne hinanden

      Vedtaget på forældremødet d. 

  Vi har på forældremødet den _____________ indgået følgende aftale for klassen :

  1. Vi vil sikre at have et godt kendskab til vores børns venner og have en jævnlig kontakt til deres forældre
  2. Vi har som udgangspunkt tillid til de aftaler vores børn indgår med hinanden. Er vi i tvivl – eller undrer vi os – ringer/kontakter vi hinanden. Af hensyn til vores børn, vil vi ikke lade dem overnatte hos venner uden at have direkte kontakt med deres forældre omkring rammer for overnatning
  3. Hvis vi ser eller hører noget om vore børn, kontakter vi de pågældende forældre
  4. Vi lover at informere hinanden, hvis vi erfarer at fælles regler overtrædes
  5. Vores børn skal være hjemme senest klokken på hverdage og senest klokken på fredage og lørdage 
  6. Private (klasse-)fester slutter senest klokken__________
  7. Ved private (klasse-)fester skal der altid være forældre eller andre voksne til stede
  8. Da børn ikke hører sammen med hverken alkohol eller rusmidler, vil dette ikke være tilladt for klassens  børn til hverdag (inklusiv hjemme) eller til private (klasse-)feste

      Klasseforældrerådet er ansvarlig for at denne aftale revideres/tages op hvert år på et forældremøde

      Klasselæreren opbevarer en kopi af aftalen