Gå til hovedindhold

Samarbejdspartnere

Som samarbejdspartner kan du kontakte os for sparring, råd og vejledning.

Dekorativt

Indhold

  Sparring

  SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem socialområdet, politi og skole. Formålet er at forebygge kriminel og anden uhensigtsmæssig adfærd hos børn og unge samt grupper af unge.

  SSP-konsulenterne kan kontaktes af alle som måtte have behov for sparring, råd eller vejledning i forhold til det kriminalitetsforebyggende arbejde, mistrivsel eller bekymringer.

  På hver skole er der en SSP-lærer, som holder sig orienteret om SSP’s tilbud. SSP-læreren har kontakt til kommunens SSP-konsulenter.

  Samarbejdspartnere og lokale netværksgrupper

  SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skole, socialområdet i kommunen og politiet.

  I Guldborgsund Kommune er der oprettet 6 lokalt forankrede SSP-netværksgrupper og en SSP+ netværksgruppe. Formålet med disse er, at opbygge et stærkt netværk af aktører i hvert lokalområde i kommunen. SSP-netværksgrupperne skal blive en kendt og brugbar kriminalitetsforebyggende enhed i lokalområdet.

  SSP-netværkene skal bruges til at opfange og forebygge risikoadfærd og udviklingstendenser i kriminaliteten blandt børn og unge og gøre det lettere at handle hurtigt. Dens aktiviteter skal befinde sig på stadiet inden en underretning.

  Netværkene er primært bygget op omkring skolerne og ungdomsklubbernes placering i kommunen. I netværksgrupperne er der repræsentanter fra ungdomsskolen, ungdomsklubberne, skolerne, familieafdelingen, politiet, SFO2 og SSP-konsulenterne - med mulighed for at indkalde andre relevante faggrupper.

  SSP-Konsulenterne kan kontaktes af alle, som måtte have behov for råd og vejledning og/eller sparring i forhold til det kriminalitetsforebyggende arbejde, mistrivsel eller bekymringer.

  SSP+ netværket vedrører unge over folkeskolealderen med repræsentanter fra de relevante uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere.

  Særlig indsats 5. klasse og årshjul

  Herunder kan du finde relevant information omkring undervisningen "Kender du de andre?" på 5. klassetrin.

  Kontakt

  Center for Familie & Forebyggelse

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)