Gå til hovedindhold

Samarbejdspartnere

Som samarbejdspartner kan du kontakte os for sparring, råd og vejledning.

Indhold

  Sparring

  SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem socialområdet, politi og skole. Formålet er at forebygge kriminel og anden uhensigtsmæssig adfærd hos børn og unge samt grupper af unge.

  SSP-konsulenterne kan kontaktes af alle som måtte have behov for sparring, råd eller vejledning i forhold til det kriminalitetsforebyggende arbejde, mistrivsel eller bekymringer.

  På hver skole er der en SSP-lærer, som holder sig orienteret om SSP’s tilbud. SSP-læreren har kontakt til kommunens SSP-konsulenter.

  Samarbejdspartnere og lokale netværksgrupper

  SSP er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skole, socialområdet i kommunen og politiet.

  I Guldborgsund Kommune er der oprettet 6 lokalt forankrede SSP-netværksgrupper og en SSP+ netværksgruppe. Formålet med disse er, at opbygge et stærkt netværk af aktører i hvert lokalområde i kommunen. SSP-netværksgrupperne skal blive en kendt og brugbar kriminalitetsforebyggende enhed i lokalområdet.

  SSP-netværkene skal bruges til at opfange og forebygge risikoadfærd og udviklingstendenser i kriminaliteten blandt børn og unge og gøre det lettere at handle hurtigt. Dens aktiviteter skal befinde sig på stadiet inden en underretning.

  Netværkene er primært bygget op omkring skolerne og ungdomsklubbernes placering i kommunen. I netværksgrupperne er der repræsentanter fra ungdomsskolen, ungdomsklubberne, skolerne, familieafdelingen, politiet, SFO2 og SSP-konsulenterne - med mulighed for at indkalde andre relevante faggrupper.

  SSP-Konsulenterne kan kontaktes af alle, som måtte have behov for råd og vejledning og/eller sparring i forhold til det kriminalitetsforebyggende arbejde, mistrivsel eller bekymringer.

  SSP+ netværket vedrører unge over folkeskolealderen med repræsentanter fra de relevante uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere.

  Særlige indsatser 

  2., 4. og 6. klasse – Digital dannelse ”Dit Liv på Nettet”

  Internettet og de sociale medier fylder rigtig meget for vores børn og unge, og omfanget af livet på nettet øges i takt med, at de bliver ældre. Derfor er der i Guldborgsund Kommune lavet en overordnet digital dannelsesstrategi, som skal understøtte skolernes egne digitale anti-mobbestrategier og sikre en gennemgående forebyggelse af problemstillinger, der er forbundet med Internettet.

  På 2., 4. og 6. årgang undervises der i ”Dit Liv på Nettet”, som er et undervisningsmateriale, der er udviklet af Center for Digital Pædagogik, mens 8. klasse får oplæg om ”Den Sikre Side”. Alle forløb omhandler sikkerhed, digitale spor, etik, lovgivning, mobning og god opførsel. Undervisningen tilbydes til skolerne som et samarbejde mellem CBL, SSP og Politiet.