Gå til hovedindhold

Støtte til veteraner og pårørende

I Guldborgsund Kommune er vi både stolte og taknemmelige for vores veteraners bidrag i internationale missioner og for deres pårørende opbakning. Derfor har vi vedtaget en Veteranstrategi, der anerkender både den særlige indsats, som vores veteraner har udført i forbindelse med udsendelse i regi af Forsvarsministeriet og deres pårørende.

Indhold

  Byrådet har i 2019 besluttet at støtte veteraner og deres pårørende på bedste måde, ved at etablere et åbent tilbud i form af en veterankoordinator, som skal sikre en helhedsorienteret støtte og indsats. I 2022 har vi skruet op for indsatsen og har nu en veterankoordinator ansat på fuld tid, som udelukkende arbejder med veteranindsatsen i Guldborgsund Kommune.

  Målet for veterankoordinatoren er at give veteraner og deres pårørende én indgang til kommunen og sikre, at behandlingen sker ud fra en særlig indsats, som Guldborgsund Kommune yder.

  Via veterankoordinatoren er der mulighed for at skabe større forståelse og sammenhæng i sagsbehandlingen gennem en styrket koordination. Derudover ydes der støtte for veteraner og deres pårørende i mødet med kommunen, ved at informere om relevante tilbud og muligheder og derved sikre en helhedsorienteret indsats. Veterankoordinatoren har desuden et tæt samarbejde med Veterancenteret.

  Som veterankoordinator arbejder jeg på tværs i hele kommunen for at veteraner og pårørende får relevant og tværfaglig støtte. Jeg kan lette indgangen ved at henvise og hjælpe med at etablere kontakt til de relevante tilbud og muligheder og med at planlægge et forløb, som er specielt tilrettelagt for dig, hvor du har mulighed for at afholde møder med de relevante afdelinger i kommunen i rolige og hensyntagende omgivelser.

  Min stilling som veterankoordinator har en vejledende funktion, hvorfor jeg ikke sagsbehandler og derfor ikke har mulighed for at ændre kommunale afgørelser.

  Hver torsdag tager vi ud i naturen. Målet med friluftsturene er, at vi kan være os selv i et rum, hvor der er højt til loftet og at vi kan hygge os over bålet. Vi bruger som regel 2-3 timer i det fri, men der er ingen bagkant.

  Jeg sørger for det praktiske. Vi laver lidt let bålmad og der er også mulighed for at nyde en kop kaffe eller the.

  Hvor:

  Fremgår af periodeplan - klik her for at se periodeplanen (nyt vindue)

  Hvornår:

  Hver torsdag kl. 10:00 og ca. 2 - 3 timer frem.

  Hvordan:

  Tilmelding er ikke nødvendig, men du er velkommen til at give besked om, at du vil deltage.

  Medbring:

  Drikkedunk og evt. madpakke.

   

  Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

  Camilla Munkholm Jensen

  Veterankoordinator

  Tlf: 2518 0379

  cmje@guldborgsund.dk

  Hver søndag har veteraner, deres pårørende og børn mulighed for at spille floorball hos TSG Floorball i Ejegodhallen og DU er inviteret.

  Aktiviteten er målrettet skadede veteraner og deres pårørende. Dog indbyder vi alle veteraner, pårørende og børn til at deltage.

  Niveauet skal du ikke tænke på – det er nemlig for alle og træningen vil foregå i trygge rammer med fokus på det sociale fællesskab.

  TSG Floorball Fighters varetager holdet med instruktørerne Sara og Thomas. Der vil både være lidt træningsøvelser og selvfølgelig kamp. Vi runder af med kaffe og kage.

  Vi kobler desuden floorballen sammen med disse arrangementer:

  • Halloween søndag d. 30. oktober 2022
  • Juleafslutning søndag d. 11. december 2022
  • Fastelavn søndag d. 19. februar 2023
  • Sommerafslutning søndag d. 18. juni 2023

  Hvor:

  Ejegodhallen, Møllebakken 7, 4800 Nykøbing F.

  Hvornår:

  Hver søndag fra kl. 12:00 – 15:00

  Hvordan:

  Tilmelding er ikke nødvendig, men du er velkommen til at give besked om, at du vil deltage.

  Medbring:

  Indendørs sko og drikkedunk

   

  Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte os.

  Sara Aimi Christensen                              Camilla Munkholm Jensen

  Træner TSG Floorball                                Veterankoordinator

  Tlf: 2984 0681                                         Tlf: 2518 0379

  tsg-floorball-fighters@hotmail.dk               cmje@guldborgsund.dk

  Vi har et Læsefællesskab sammen med vores kulturformidler og bibliotekar Peter-Clement, hvor han højtlæser for os med ”Guidet fælleslæsning” Læs mere om Guidet fælleslæsning her. Vi lytter sammen til oplæsningen af en udvalgt novelle. Peter-Clement vil holde pauser undervejs, hvor vi snakker om indholdet af novellen. Afslutningsvis deler han et digt med os.

  Der er ingen forberedelse til Læsefællesskabet. Vi mødes og nyder samværet med noget spændende, rørende, klogt, vildt og modigt litteratur, som vi sammen kan snakke ud fra. Vi skal læse ting, du formentligt aldrig har hørt om og ikke vil støde på ellers.

  Der er ingen forventninger til dig. I Læsefællesskabet vil du lære de andre deltagere at kende. Undervejs vil mange af os dele private ting med hinanden. Sjove, søde eller sørgelige minder. Som regel får vi et særligt fællesskab.

  Tilbuddet er ikke bindende, så du kan til hver en tid gå fra.

  Hvor:

  Guldborgsund Bibliotek, Kongensgade 43, 4800 Nykøbing F.

  Hvornår:

  Vi har pause, men starter op igen i uge 8, 2023.

  Mere information kommer når vi nærmer os.

   

  Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte os.

  Peter-Clement Elmhøj Woetmann              Camilla Munkholm Jensen

  Bibliotekar og kulturformidler                    Veterankoordinator

  Tlf: 4043 3169                                        Tlf: 2518 0379

  pew@guldborgsund.dk                             cmje@guldborgsund.dk

  Hver mandag er der mulighed for at spinne med i DGI huset i Vordingborg.

  Aktiviteten varer mellem 30 og 45 min.

  Niveauet skal du ikke tænke på – det er nemlig for alle og vi tilpasser træningen dit niveau.

  Efter spinningen er der mulighed for at tage en dukkert i svømmehallen eller nyde varmtvandsbassinnet og saunaen udenfor hallens officielle åbningstid, hvorfor der kun vil være os. Dog kan der være andre gæster i omklædningen.

  Hvor:

  DGI huset, Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg

  Hvornår:

  Hver mandag kl. 14:45 – 16:00

  Hvordan:

  Tilmelding er ikke nødvendig, men du er velkommen til at give besked om, at du vil deltage.

  Ved ankomst skal du tage et armbånd til omklædningen ved receptionen.

  Spinningslokalet ligger på øverste etage.

  Medbring:

  Helst spinningsko, men du kan også bruge kondisko. Husk drikkedunk.

   

  Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte os.

  Gert Frandsen                                          Camilla Munkholm Jensen

  Træner Spinninginstruktør                         Veterankoordinator

  Tlf: 4035 6445                                         Tlf: 2518 0379

  gere@vordingborg.dk                               cmje@guldborgsund.dk

   

  DIF Soldaterprojekt har oprettet SafeZones tilbud til veteraner og pårørende i hele landet. Zonerne er lokale idrætstilbud for skadede veteraner - fysisk såvel som psykisk.

  De nærmeste SafeZone tilbud er skydning i Maribo og svømning i Vordingborg.

  Se landets SafeZones her

  Vores veteranstrategi rummer 4 områder, som vi har valgt at prioritere i Guldborgsund Kommune

  • Anerkendelse
  • Fællesskab og identitet
  • Støtte og hjælp
  • Pårørende

  Områderne rækker ind i hele den kommunale organisation, for at vi kan favne vores veteraner og deres pårørende så bredt som muligt.

  Veteranstrategien sørger bl.a. for, at man efter en konkret vurdering kan få tilknyttet en støttekontaktperson og skaber grobund for et solidt samarbejde med Veterancenteret.

  Du kan læse mere om vores områder i vores Veteranstrategi i dokument nederst på siden.

  Vi har lavet en samarbejdsaftale med Veterancenteret. I denne forpligter vi os til at sikre, at vi samarbejder og bruger hinandens kompetencer bedst muligt i målet om at anerkende og støtte vores veteraner og deres pårørende.

  Vores veterankoordinator har derfor et tæt samarbejde med Veterancenteret, der udover sparring og rådgivning indbyder til uddannelse, konference og møder mellem landets veterankoordinatorer. På denne måde sørger vi for at holde os opdateret, så vi har de bedste forudsætninger for at støtte vores veteraner og deres pårørende og vidensdele med andre kommuner.

  Veterancenterets tilbud til veteraner og pårørende er livslang og træder i kraft så snart en soldat har været udsendt én gang. Tidligere hed det sig, at man skulle have været udsendt i sammenhængende 28 dage, men sådan er det ikke længere. Har du været afsted i en international mission, så er du veteran.

  Veterancenteret ligger under Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er en del af Forsvarets tilbud til medarbejdere og tidligere medarbejdere. Veterancentret forsker og formidler viden til gavn for vores soldater, veteraner og deres pårørende. De støtter desuden soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelse, for at ruste dem til udfordringerne ude og hjemme. Derudover opsøger og behandler Veterancenteret sårbare veteraner og støtter dem i at opbygge sociale netværk. De hjælper også veteraner videre i deres arbejdsliv efter Forsvaret.

  Veterancenteret er klar til døgnet rundt at støtte kriseramte veteraner og deres pårørende. Du kan altid ringe til dem på døgntelefon 7281 9700. Du kan være anonym, hvis du har brug for det.

  Læs mere om veterancenteret her

  Flagdagen er en årligt tilbagevendende begivenhed. Flagdagen i Guldborgsund Kommune markeres hvert år. Der sendes breve ud til alle veteraner med invitation om at deltage og et program for dagen.

  I forbindelse med Flagdagen udkommer Flagdagsmagasinet, der udgives af Folk & Sikkerhed i samarbejde med Danmarks Veteraner. Magasinet består af hilsner fra kendte og ukendte, der taler om baglandet og interviews.

  Klik her for at læse flagdagsmagasinet (nyt vindue)

  Klik her for at læse mere om flagdagen (nyt vindue)