Gå til hovedindhold

Frivilligt arbejde

Kunne du tænke dig at lave frivilligt socialt arbejde, så læs mere her.

 • Læs op

Indhold

  Ønsker du at vide mere om frivilligt socialt arbejde i Guldborgsund Kommune?

  Læs mere på Guldborgsund Frivilligcenter - www.fri-villig.info

  Banegårdspladsen 1A
  4800 Nykøbing F
  Telefon: 51 28 12 05
  Telefon: 54 82 00 55

  Mail: bli@fri-villig.dk

  Tilskud til frivilligt socialt arbejde

  Ønsker du at søge tilskud til frivilligt socialt arbejde?

  Vi uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) og midler til frivillige, sociale tilbud med et aktiverende eller forebyggende sigte til borgere, som er på efterløn eller modtager social pension (§ 79).

  Hvis du, din forening eller I er en gruppe, der har lyst til at være frivillig og planlægge aktiviteter der lever op til tildelingskriterierne for en af de to puljer, kan der søges om økonomisk tilskud.

  § 18-midler

  § 18 midler kan søges af dig, din forening eller en gruppe, der har lyst til at være frivillig og planlægge aktiviteter med et socialt formål.

  Klik her for at ansøge om tilskud efter § 18 via Foreningsportalen

  § 79-midler

  § 79 midler kan søges til frivillige, sociale tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte.

  Klik her for at ansøge om tilskud efter § 79 via Foreningsportalen 

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte frivilligkoordinator Laila Mørch, telefon 54 73 21 69.

  Paragraf 18

  Hvem kan søge tilskud?

  Ansøgere skal have et tydeligt socialt sigte med de aktiviteter, der søges tilskud til.

  Eksempler på ansøgere:

  • Frivillige sociale organisationer og foreninger herunder ældre-, handicap –og patientforeninger
  • Lokale klubber, projekter, grupper af frivillige og enkeltpersoner
  • Boligforeninger, idrætsforeninger, fagforeninger og virksomheder
  • Støtteforeninger til institutioner i kommunen
  • Sociale caféer og netværk, væresteder og genbrugsbutikker
  • Menighedsråd og humanitære indsatser

  Ansøger skal være bosiddende i Guldborgsund Kommune eller have en kontaktperson i Guldborgsund Kommune. Der kan i særlige tilfælde være undtagelser for dette krav.

  Målgruppen

  Borgere i alle aldre med særligt fokus på børn, unge, familier og ældre, som kan have fysiske, mentale og sociale udfordringer i livet, der gør det svært at mestre egen tilværelse og indgå i relevante fællesskaber.

  Hvilke aktiviteter kan jeg søge tilskud til?

  Der er mulighed for at søge tilskud til både opstart og udvikling af nye frivillige sociale aktiviteter samt til fortsættelse af eksisterende
  frivillige sociale aktiviteter.

  Eksempler på aktiviteter der kan søges tilskud til, som kan:

  • Øge muligheden for borgere til at mestre egen tilværelse fx gennem kurser, rådgivning, foredrag, undervisning, selvhjælpsgrupper, netværksdannelse, sorggrupper
  • Øge muligheden for borgere til at indgå i sociale fællesskaber fx underholdning, oplevelsesture, kreative værksteder, skabe relationer mellem generationer, madfællesskaber
  • Øge trygheden for borgere fx telefonkæder, telefonrådgivning, vejledernetværk, ledsageordninger, aflastning af pårørende, besøgsvenner, støtte/kontaktpersoner, vågetjeneste

  Hvad kan jeg søge tilskud til? (eksempler)

  • Indkøb af materialer, udstyr, rekvisitter og inventar
  • Administrationsudgifter fx kontorartikler og telefonudgifter herunder NemKonto til opstart af forening
  • Honorar til foredragsholdere
  • Deltagergebyr ved fællesarrangementer
  • Leje af bus
  • Kørsel og forplejning i begrænset omfang

  Hvordan søger jeg tilskud?

  Du kan indsende din ansøgning en gang årligt via kommunens foreningsportal i perioden 15. august - 1. oktober. Klik her for at komme til Foreningsportalen.

  Tilskud kan anvendes fra 1. januar året efter.

  Afregning skal indsendes efter tilskudårets udløb via kommunens foreningsportal senest 1. april.

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte frivilligkoordinator Laila Mørch, telefon 54 73 21 69.

  Paragraf 79

  Hvem kan søge tilskud?

  Ansøgere skal have et tydeligt aktiverende og forebyggende sigte med de aktiviteter, der søges tilskud til.

  Eksempler på ansøgere:

  • Lokale pensionistforeninger
  • Ældre- og seniorklubber
  • Efterlønsklubber
  • Grupper af frivillige
  • Enkeltpersoner

  Formål med § 79 puljen

  Tilskud kan søges til frivillige aktiviteter, der bidrager til at bevare borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse, fx ved at forebygge forringelse af den fysiske, mentale og sociale funktionsevne.

  I samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

  Tilskud er målrettet til aktiviteter, der har en positiv effekt på målgruppens livskvalitet.

  Målgruppen

  Borgere der er bosiddende i Guldborgsund Kommune og som er på efterløn eller modtager social pension.

  Hvilke aktiviteter kan jeg søge tilskud til?

  Der er mulighed for at søge tilskud til både opstart og udvikling af nye aktiviteter samt til fortsættelse af eksisterende aktiviteter.

  Eksempler på aktiviteter, der kan søges tilskud til:

  • Sundhedsmæssige og fysiske aktiviteter: Seniordans, ældregymnastik, ældresvømning og vandreture
  • Underholdende aktiviteter: Sang, musik, banko, film og foredrag
  • Værdifuldt livsindhold: Kreative værksteder, undervisning og studiekreds
  • Forebyggelse af ensomhed: Sociale fællesarrangementer, besøgsordninger og madlavning

  Hvad kan jeg søge tilskud til? (eksempler)

  • Indkøb af materialer, udstyr, rekvisitter og inventar
  • Administrationsudgifter, kontorartikler og telefonudgifter herunder NemKonto til opstart af forening
  • Honorar til foredragsholdere
  • Deltagergebyr ved arrangementer
  • Tilskud til leje af bus

  Forplejning og kørsel til aktiviteter betales ved egenbetaling.

  Hvordan søger jeg tilskud?

  Du kan indsende din ansøgning en gang årligt via kommunens foreningsportal i perioden 15. august - 1. oktober. Klik her for at komme til Foreningsportalen.

  Tilskud kan anvendes fra 1. januar året efter.

  Afregning skal indsendes efter tilskudårets udløb via kommunens foreningsportal senest 1. april.

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte frivilligkoordinator Laila Mørch, telefon 54 73 21 69.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Folkesundhed

  Send Digital Post (kræver NemID)