Gå til hovedindhold
Fællesskab
Ældre
Sundhed

Tilskudspulje § 18 - frivilligt socialt arbejde

Her kan du læse mere om hvem, der kan søge § 18-midler og til hvad.

Indhold

  Du skal have et tydeligt socialt sigte med de aktiviteter, du søger tilskud til.

  Eksempler på ansøgere:

  • Frivillige sociale organisationer og foreninger herunder ældre-, handicap –og patientforeninger
  • Lokale klubber, projekter, grupper af frivillige og enkeltpersoner
  • Kulturelle foreninger, grundejerforeninger og ejerforeninger
  • Støtteforeninger til institutioner i kommunen
  • Sociale caféer og netværk, væresteder og genbrugsbutikker
  • Menighedsråd og humanitære indsatser

  Du skal være bosiddende i Guldborgsund Kommune eller have en kontaktperson i Guldborgsund Kommune.

  Alle aldre med fokus på borgere, som kan have særlige fysiske, mentale og sociale udfordringer i livet, der gør det svært at mestre egen tilværelse og indgå i relevante fællesskaber.

  Du har mulighed for at søge tilskud til opstart af nye og udvikling af eksisterende frivillige aktiviteter. Aktiviteter som er medvirkende til;

  • at øge borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse gennem for eksempel kurser, rådgivning, foredrag, undervisning, sorggrupper eller netværksdannelse.
  • at øge borgernes mulighed for at indgå i sociale fællesskaber gennem for eksempel underholdning, oplevelsesture, kreative værksteder, generationsmøder eller madfællesskaber.
  • at øge borgernes tryghed gennem for eksempel telefonkæder, ledsageordninger eller besøgsvenner.

  Du kan for eksempel søge tilskud til:

  • Indkøb af materialer, udstyr, rekvisitter og inventar
  • Administrationsudgifter fx kontorartikler og telefonudgifter herunder NemKonto til opstart af forening
  • Honorar til foredragsholdere
  • Deltagergebyr ved fællesarrangementer
  • Leje af bus

  Du kan indsende din ansøgning en gang årligt via kommunens foreningsportal i perioden 15. august - 1. oktober.

  Tilskud kan anvendes fra 1. januar året efter.

  Afregning skal indsendes efter tilskudårets udløb via kommunens foreningsportal senest 1. april.

  Søg tilskud efter § 18 - Foreningsportalen (nyt vindue)

  Har du et spørgsmål, så ring til folkesundhed på telefon 54 73 21 69 (hverdage mellem kl. 9-12) og spørg efter frivillighedskonsulent Laila Mørch, eller klik her for at kontakte os (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Folkesundhed

  Telefonen er åben hverdage kl. 9-12

  Telefon: 54 73 21 69

  Send Digital Post (kræver MitID)