Gå til hovedindhold

Tilskudspulje § 18 - frivilligt socialt arbejde

Her kan du læse mere om hvem, der kan søge § 18-midler og til hvad.

Dekorativt billede - Slotsbryggen Nykøbing

Indhold

  Ansøgere skal have et tydeligt socialt sigte med de aktiviteter, der søges tilskud til.

  Eksempler på ansøgere:

  • Frivillige sociale organisationer og foreninger herunder ældre-, handicap –og patientforeninger
  • Lokale klubber, projekter, grupper af frivillige og enkeltpersoner
  • Kulturelle foreninger, grundejerforeninger og ejerforeninger
  • Støtteforeninger til institutioner i kommunen
  • Sociale caféer og netværk, væresteder og genbrugsbutikker
  • Menighedsråd og humanitære indsatser

  Ansøger skal være bosiddende i Guldborgsund Kommune eller have en kontaktperson i Guldborgsund Kommune. Der kan i særlige tilfælde være undtagelser for dette krav.

  Borgere i alle aldre med særligt fokus på børn, unge, familier og ældre, som kan have fysiske, mentale og sociale udfordringer i livet, der gør det svært at mestre egen tilværelse og indgå i relevante fællesskaber.

  Der er mulighed for at søge tilskud til både opstart og udvikling af nye frivillige sociale aktiviteter samt til fortsættelse af eksisterende frivillige sociale aktiviteter.

  Eksempler på aktiviteter der kan søges tilskud til, som kan:

  • Øge muligheden for borgere til at mestre egen tilværelse fx gennem kurser, rådgivning, foredrag, undervisning, selvhjælpsgrupper, netværksdannelse, sorggrupper
  • Øge muligheden for borgere til at indgå i sociale fællesskaber fx underholdning, oplevelsesture, kreative værksteder, skabe
   relationer mellem generationer, madfællesskaber
  • Øge trygheden for borgere fx telefonkæder, telefonrådgivning, vejledernetværk, ledsageordninger, aflastning af pårørende, besøgsvenner, støtte/kontaktpersoner, vågetjeneste
  • Indkøb af materialer, udstyr, rekvisitter og inventar
  • Administrationsudgifter fx kontorartikler og telefonudgifter herunder NemKonto til opstart af forening
  • Honorar til foredragsholdere
  • Deltagergebyr ved fællesarrangementer
  • Leje af bus
  • Kørsel og forplejning i begrænset omfang

  Du kan indsende din ansøgning en gang årligt via kommunens foreningsportal i perioden 15. august - 1. oktober.

  Tilskud kan anvendes fra 1. januar året efter.

  Afregning skal indsendes efter tilskudårets udløb via kommunens foreningsportal senest 1. april.

  Søg tilskud efter § 18 - Foreningsportalen (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Folkesundhed

  Send Digital Post (kræver MitID)