Gå til hovedindhold
Fællesskab
Ældre
Sundhed

Tilskudspulje § 79 - aktiverende og forebyggende formål

Her kan du læse mere om hvem, der kan søge § 79-midler og til hvad.

Indhold

  Du skal have et tydeligt aktiverende og forebyggende formål med de aktiviteter, som du kan søge tilskud til.

  Eksempler på ansøgere:

  • Lokale pensionistforeninger
  • Ældre- og seniorklubber
  • Efterlønsklubber
  • Grupper af frivillige
  • Enkeltpersoner

  Du kan søge tilskud til frivillige aktiviteter, der bidrager til at bevare borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse, fx ved at forebygge forringelse af fysiske, mentale og sociale færdigheder.

  I samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

  Tilskuddet er til aktiviteter, der har en positiv effekt på målgruppens livskvalitet.

  Borgere, der er bosiddende i Guldborgsund Kommune, og som er på efterløn eller modtager social pension.

  Der er mulighed for at søge tilskud til både opstart og udvikling af nye aktiviteter samt til fortsættelse af eksisterende aktiviteter.

  Eksempler på aktiviteter, der kan søges tilskud til:

  • Sundhedsmæssige og fysiske aktiviteter: Seniordans, ældregymnastik, ældresvømning og vandreture
  • Underholdende aktiviteter: Sang, musik, banko, film og foredrag
  • Værdifuldt livsindhold: Kreative værksteder, undervisning og studiekreds
  • Forebyggelse af ensomhed: Sociale fællesarrangementer, besøgsordninger og madlavning

  Du kan for eksempel søge tilskud til:

  • Indkøb af materialer, udstyr, rekvisitter og inventar
  • Administrationsudgifter, kontorartikler og telefonudgifter herunder NemKonto til opstart af forening
  • Honorar til foredragsholdere
  • Deltagergebyr ved arrangementer
  • Tilskud til leje af bus

  Forplejning og kørsel til aktiviteter betales ved egenbetaling.

  Du kan indsende din ansøgning en gang årligt via kommunens foreningsportal i perioden 15. august - 1. oktober.

  Tilskud kan anvendes fra 1. januar året efter.

  Afregning skal indsendes efter tilskudårets udløb via kommunens foreningsportal senest 1. april.

  Søg tilskud efter § 79 - Foreningsportalen (nyt vindue)

  Har du et spørgsmål, så ring til folkesundhed på telefon 54 73 21 69 (hverdage mellem kl. 9-12) og spørg efter frivillighedskonsulent Laila Mørch, eller klik her for at kontakte os (nyt vindue)

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Folkesundhed

  Telefonen er åben hverdage kl. 9-12

  Telefon: 54 73 21 69

  Send Digital Post (kræver MitID)