Gå til hovedindhold

Sygepleje

Alle kan få brug for hjælp fra sygeplejen i kortere eller længere perioder. Du kan her blandt andet finde oplysninger om, hvad du kan få hjælp til og hvilke betingelser der skal være opfyldt.

Indhold

  Du kan som borger i Guldborgsund Kommune modtage kommunal sygepleje i tilfælde af akut, midlertidig eller kronisk sygdom, hvis du har behov for det og ikke selv kan udføre opgaven.

  Den kommunale sygepleje vil som udgangspunkt bestå af oplæring og vejledning til, at du helt eller delvist kan hjælpe dig selv - eventuelt ved hjælp af teknologiske hjælpemidler.

  Det er din egen læge eller sygehuset, der ordinerer sygepleje.

  Herefter vil en af vores autoriserede sygeplejersker i samarbejde med dig og evt. dine pårørende vurdere:

  • Hvilken hjælp du har brug for
  • Hvilke muligheder der er, for at du og/eller eventuelt dine pårørende, efter træning, oplæring evt. med hjælpemidler, kan varetage opgaven selv
  • Hvordan opgaven tilrettelægges bedst muligt for dig på sygeplejeklinikken.

  Hvis du har brug for sygepleje, kan du blandt andet få hjælp til:

  • oplæring til at kunne klare egen sygdom og behandling
  • undersøgelse og behandling
  • sårpleje
  • behandling og forebyggelse ved kronisk sygdom
  • medicinadministration
  • udskillelser
  • kost og diætvejledning
  • psykisk hjælp og støtte, afpasset dit behov
   lindrende pleje og behandling.

  Det er gratis at modtage sygepleje i sygeplejeklinikken. Du skal dog selv:

  • Arrangere og betale for transport til og fra sygeplejeklinikken

  • Betale for udbringning af medicin fra apoteket

  • Betale for, at apoteket udfører dosisdispenseringen af din medicin

  • Betale udgifter til fx sterilt vand og saltvand, medicin og doseringsæsker m.m.

  • Indkøbe de artikler, du eventuelt fortsat skal anvende, når du er i stand til selv at varetage behandlingen, og særlige forbindingsartikler ikke længere er nødvendige.

  Vi tilbyder sygepleje på sygeplejeklinikker i lokalområderne. Du skal selv sørge for transport til og fra klinikkerne enten ved hjælp af eget transportmiddel, flextrafik, offentlige transportmidler eller med hjælp fra pårørende.

  Der er ikke frit valg af leverandør inden for sygepleje. Er du visiteret til en sygeplejeklinik, vil du som hovedregel ikke blive tilbudt sygepleje i eget hjem.

  Der kan dog være undtagelser. Hvis en kommunal sygeplejerske vurderer, at du har et særligt behov, kan du få udført sygepleje i dit eget hjem. 

  Hvor ligger sygeplejeklinikkerne?

  Klinikkerne finder du på følgende adresser:

  • Kildebo, Kalkbrænderivej 5, 4990 Sakskøbing
  • Friserhuset, Frisegade 25, 4800 Nykøbing F
  • Guldborgsund Genoptræning, Møllebakken 5, 4800 Nykøbing F
  • Helenehuset, Skerrisvej 24, 4840 Nørre Alslev
  • Præstemarken, Præstemarken 90, 4850 Stubbekøbing
  • Blishøj, Blishøjvej 4, 4873 Væggerløse

  Husk at melde afbud

  Sygepleje på sygeplejeklinikkerne ydes på aftalte tidspunkter. Hvis du har brug for at aflyse et planlagt besøg, skal dette ske senest kl. 15 hverdagen før aftalen.

  Hvis du har behov for støtte til at få doseret din medicin, vil sygeplejen støtte dig i træning til at kunne varetage opgaven selv. Denne træning vil som udgangspunkt foregå på en sygeplejeklinik, eventuelt med en afsluttende træning i eget hjem.

  Hvis sygeplejersken i samarbejde med dig vurderer, at du ikke er i stand til varetage din dosering selv, vil sygeplejersken tage kontakt til din læge med henblik på at indgå aftale om dosisdispenseret medicin fra apoteket.

  Dosisdispenseret medicin fra apoteket er muligt, hvis du er i et stabilt medicinsk forløb. Sygeplejen tilbyder at kontrollere den dosisdispenserede medicin fra apoteket hver 14. dag.

  Hvis lægen vurderer, at din medicinske behandling ikke er stabil, og du derfor ikke kan overgå til dosisdispenseret medicin, kan sygeplejen tilbyde hjælp til dosering i doseringsæsker på en sygeplejeklinik.

  Klager over personalet, udførelsen af opgaverne m.v. sendes til:

  Sygeplejen
  Guldborgsund Kommune
  Rådhusgade 2
  4990 Sakskøbing

  Klager over behandlingsindsatsen sendes til:

  Styrelsen for Patientsikkerhed
  Islands Brygge 67
  2300 København S.
  Telefon 72 28 66 00