Gå til hovedindhold

Paragraf 79 - aktiverende og forebyggende formål

Her kan du læse mere om hvem, der kan søge § 79-midler og til hvad.

Dekorativt billede - Slotsbryggen Nykøbing

Indhold

  Hvem kan søge tilskud?

  Ansøgere skal have et tydeligt aktiverende og forebyggende sigte med de aktiviteter, der søges tilskud til.

  Eksempler på ansøgere:

  • Lokale pensionistforeninger
  • Ældre- og seniorklubber
  • Efterlønsklubber
  • Grupper af frivillige
  • Enkeltpersoner

  Formål med § 79-puljen

  Tilskud kan søges til frivillige aktiviteter, der bidrager til at bevare borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse, fx ved at forebygge forringelse af den fysiske, mentale og sociale funktionsevne.

  I samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

  Tilskud er målrettet til aktiviteter, der har en positiv effekt på målgruppens livskvalitet.

  Målgruppen

  Borgere, der er bosiddende i Guldborgsund Kommune, og som er på efterløn eller modtager social pension.

  Hvilke aktiviteter kan jeg søge tilskud til?

  Der er mulighed for at søge tilskud til både opstart og udvikling af nye aktiviteter samt til fortsættelse af eksisterende aktiviteter.

  Eksempler på aktiviteter, der kan søges tilskud til:

  • Sundhedsmæssige og fysiske aktiviteter: Seniordans, ældregymnastik, ældresvømning og vandreture
  • Underholdende aktiviteter: Sang, musik, banko, film og foredrag
  • Værdifuldt livsindhold: Kreative værksteder, undervisning og studiekreds
  • Forebyggelse af ensomhed: Sociale fællesarrangementer, besøgsordninger og madlavning

  Hvad kan jeg søge tilskud til? (eksempler)

  • Indkøb af materialer, udstyr, rekvisitter og inventar
  • Administrationsudgifter, kontorartikler og telefonudgifter herunder NemKonto til opstart af forening
  • Honorar til foredragsholdere
  • Deltagergebyr ved arrangementer
  • Tilskud til leje af bus

  Forplejning og kørsel til aktiviteter betales ved egenbetaling.

  Hvordan søger jeg tilskud?

  Du kan indsende din ansøgning en gang årligt via kommunens foreningsportal i perioden 15. august - 1. oktober.

  Tilskud kan anvendes fra 1. januar året efter.

  Afregning skal indsendes efter tilskudårets udløb via kommunens foreningsportal senest 1. april.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Folkesundhed

  Send Digital Post (kræver NemID)