Gå til hovedindhold

Sakskøbing Byrum

Sakskøbing Byrum er en områdefornyelse, hvor vi i fællesskab udvikler Sakskøbing til en endnu smukkere og mere levende by med en stærk identitet.

Roepigerne på Sakskøbing Torv

Indhold

  Sakskøbing Byrum er en områdefornyelse, hvor vi i fællesskab udvikler Sakskøbing til en endnu smukkere og mere levende by med en stærk identitet.

  Områdefornyelsen løber fra marts 2021 til første halvår 2024. Da det er jer, der bor, arbejder og lever i Sakskøbing, som kender byen bedst, vil områdefornyelsen tage afsæt i jeres ønsker, behov og idéer. Så har du en idé, et område vi bør fokuserer på eller noget helt tredje, der kan være med til at udvikle Sakskøbing, så tøv ikke med at bringe det på banen.

  Den 5. oktober 2023 blev der afholdt informationsmøde om havnen og forbindelsen mellem havn og torv i festsalen på Saxenhøj.

  Der var omkring 50 fremmødte, der blev præsenteret for en overordnet plan for hele området (masterplan). Masterplanen dækker flere projekter end økonomien er til i Sakskøbing Byrum, men giver mulighed for at se området i et større perspektiv.

  Se masterplanen (åbner i et nyt vindue)

  Administrationen lægger op til at følgende projekter udføres indenfor Sakskøbing Byrum:

  ·        Brogade (side 28 til 31 i Masterplanen)

  ·        Havnepladsen (side 36 til 37 i Masterplanen)

  Herudover spilles der på nuværende tidspunkt ind med nogle af de andre projekter til fremtidig budgetforhandling.

  De mange fremmødte borgere kom med mange gode input og overvejelser til især trafikafviklingen med relation til Brogadeprojektet, hvor der lægges op til en ensretning. De mange input tager kommunen med i de videre overvejelser i forbindelse med en forsøgsperiode, hvor trafikken testes af, inden der laves reelle anlæg.

  Vi vil gerne sige tak til alle de fremmødte for deltagelsen og ikke mindst de mange bemærkninger.

  Vi har sammen tegnet Sakskøbing på et borgermøde 13. oktober 2022.

  Herunder kan du læse mere om, de mange idéer, som kom ud af aftenen. Her vil alle idéerne blive samlet på et kort. Hvis I opretter jer på siden og liker et billede i gruppen, vil I automatisk få information, når der sker nye ting i gruppen. 

  Vi vil gerne sig mange tak for jeres deltagelse og alle de mange gode idéer. Både idéerne fra borgermødet og alle de idéer, der er indkommet tidligere går med i det videre arbejde, hvor vi starter med at fokusere på aktivitetsområder og havnen.

  Idéerne er kommet til de fire indsatsområder, som det fra politisk side er besluttet at arbejde videre med:

  Havnen

  Der var generelt snak om at skabe liv på havnen, så der er noget at gå efter - og for turister at besøge. Der blev nævnt aktiviteter både på land og vand såsom padleboard, tourbåd og badning, mens der på land blev tænkt på pop-up boder med eksempelvis mad og plads til ophold.

  For at skabe bedre forhold for turister blev der også snakket plads til mobilehomes, og at man skulle huske fokus på de besøgende, der kommer med båd.

  Torvet

  Har var der meget snak om parkering. Tankerne gik i begge retninger både mere og mindre parkering på torvet, så det er et emne, der skal arbejdes mere med fremadrettet.

  Herudover var der mange idéer til butiksliv såsom sunde caféer drevet af frivillige, se potentialet i genbrugsbutikker for gæster fra hovedstaden, bazar og torvehandel.

  Aktivitetsområder

  Her blev der peget på den gamle sportsplads som en primær placering for et større aktivitetsområde som en ny bypark. Området blev fyldt med nogen af de mange idéer, der allerede er indkommet i forbindelse med opstarten af Sakskøbing Byrum. Det var aktiviteter såsom: Klatreområder, hoppepuder, naturlegeplads, skaterbane og træningsområde.

  Der var også snak om badning, hvor man ikke troede vandet i havnen var rent nok, og at Maltrupvænge var for langt ude, så denne gruppe pegede i stedet på den gamle grusgrav på P Hansens Vej, som et badested.

  Forbindelse mellem havnen og torvet

  Der var mange forslag til hvordan man kan lede folk mellem havnen og torvet alt fra spændende belægninger og beplantning i store potter til lys og lyd der kan lede på vej.

  En del forslag kunne også generelt lede folk rundt i byen eksempelvis ”find ole”. Her kunne QR koder sende dig på skattejagt i byen eller henvise til særlige ting, du skulle opleve for virkelig at have fået Sakskøbing under hoved eksempelvis at møde brugsuddeleren.  

  Du kan søge penge til et projekt eller initiativ under overskriften Små Hurtige Succeser. De eneste krav er, at:

  • Du, din foreningen, din virksomhed eller en interessegruppe selv står for at føre det ud i livet.
  • Projektet medvirker til at udvikle Sakskøbing som endnu smukkere og mere levende by med en stærk identitet.

  Pengene kan gives enten som tilskud eller fuld støtte til et helt projekt eller en del af et projekt.

  Tilskud under 10.000 kr. vurderes af projektleder, mens projekter over 10.000 kr. forelægges styregruppen for Sakskøbing Byrum for beslutning.

  Hvordan søger jeg?

  Har du et projekt, så lav en kort beskrivelse af projektet, som skal indeholde:

  • Hvad går projektet ud på
  • Målgruppen for projektet
  • Hvem fører projektet ud i livet
  • Hvornår etableres/afholdes projektet
  • Hvilket beløb søges der om

  Send beskrivelsen til projektleder Maria og mærk henvendelsen ”Små hurtige succeser og navn på projektet”

  Eksempler på små hurtige succeser

  Det er kun fantasien, der sætter grænser, så læge tiltagene er med til at udvikle Sakskøbing. Her er et par eksempler på Små Hurtige Succeser, fra tidligere områdefornyelser:

  • Tilskud til aktiviteter og arrangementer
  • Festtelt for byens borgere
  • Borde/bænke sæt
  • Blomsterkummer
  • Granitpullerter med lys

  På baggrund af de mange idéer, der er kommet ind til udviklingen af Sakskøbing, så har den tidligere styregruppe peget fire konkrete indsatser ud, som der arbejdes videre med.

  Indsatserne er blevet endeligt besluttet af byrådet. 

  De fire indsatser:

  - Havnen
  - Aktivitetsområder
  - Forbindelse mellem havnen og torvet
  - Torvet

  Ansvaret for beslutninger under Sakskøbing Byrum ligger nu hos de to fagudvalg Teknik, Klima og Miljøudvalget og Kultur, Fritids, og Landdistriktsudvalget.

  Områdefornyelsen begyndte med en stor idéindsamling - rigtigt mange bud kom ind. 

  Dem kan du se her (åbner i et nyt vindue)

   

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Plan

  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  E-mail: plan@guldborgsund.dk

  Send digital post - borger (kræver MitID)

  Send digital post - virksomhed (kræver MitID)