Gå til hovedindhold

Aktuelle udbud

Oversigt over aktuelle udbud.

Indhold

  Tilbudsfrist er fredag d. 22. december 2023 kl. 23.59.

   

  Sorø Kommune udbyder - på vegne af Fællesudbud Sjælland (FUS) hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på Fællesudbud af beklædningsordning til medarbejdere inden for sundheds- og omsorgssektoren

  Jf. udbudsbekendtgørelse 227/2023

  Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning til følgende personalegrupper: Plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, køkken og kantiner, tandpleje og genoptræning.
  Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og opfylder eventuelle mindste krav kan give tilbud.

  Udbudsmaterialet er offentliggjort via udbudssystemet EU-Supply, som anvendes til hele udbuddets gennemførelse.

   Udbudsmaterialet er tilgængeligt fra link i udbudsbekendtgørelsen samt dette link.

   https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/387364/0/0?returnUrl=ctm/Supplier/publictenders&b= ):

  Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.
  Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.

  Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:

  IT-support, EU-Supply
  Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14
  E-mail: 
  support@eu-supply.com

  Holbæk Kommune inviterer på vegne af Fællesudbud Sjælland (FUS) hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af genbrugshjælpemidler.

  Tilbudsfrist: 07.12.2023

  Udbuddet vedrører indkøb og levering af genbrugshjælpemidler.

  FUS-kommunernes hjælpemiddeldepoter indkøber genbrugshjælpemidler til visiterede borgere, og APV-hjælpemidler til lettelse af de udførende medarbejderes arbejdsfunktioner.
  Udbud gennemføres samlet for 20 delaftaler (heraf nogle med flere kravspecifikationer) med hver én eller flere hjælpemidler. Der indgås selvstændige rammeaftaler for hver enkel delaftale, med én leverandør pr. delaftale/rammeaftale.

  Materialet kan rekvireres via udbudssystemet EU-Supply på følgende link til FUS (https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=FUS).

  Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.

  Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.

  Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:
  IT-support, EU-Supply
  Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14
  E-mail: 
  support@eu-supply.com

   

  Guldborgsund Kommune tilvejebringer det frie leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere på fritvalgsområdet via Godkendelsesmodellen. Det betyder at alle private firmaer, der opfylder Guldborgsund Kommunes godkendelseskriterier kan blive godkendt som leverandør.

  Guldborgsund Kommune behandler ansøgninger 4 gange årligt med følgende frister:

  1. marts
  1. juni
  1. september
  1. december

  Al materiale i forbindelse med ansøgning om godkendelse findes i nedenstående links:

  Ansøgningsskema om godkendelse af leverandør på fritvalgsområdet (nyt vindue)

  Vejledning og Godkendelseskriterier

  Kravspecifikationer Personlig pleje og Praktisk hjælp

  Kravspecifikationer Praktisk hjælp

  Beklædning og Hygiejne - bilag

  KMD Nexus - bilag

  Kontrakt udkast

  Databehandleraftale

  Kontakt

  Center for Økonomi

  Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Email: kommunen@guldborgsund.dk