Gå til hovedindhold

Aktuelle udbud

Oversigt over aktuelle udbud

Byggeri

Indhold

  Holbæk Kommune udbyder genbrugshjælpemidler på vegne af 16 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS).

  Tilbudsfrist d. 16/6 2023.

  På vegne af de 16 kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS), inviterer Holbæk Kommune hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af genbrugshjælpemidler.

  Udbuddet vedrører indkøb og levering af genbrugshjælpemidler.

  FUS-kommunernes hjælpemiddeldepoter indkøber genbrugshjælpemidler til visiterede borgere, og APV-hjælpemidler til lettelse af de udførende medarbejderes arbejdsfunktioner.

  Udbud gennemføres samlet for 20 delaftaler (heraf nogle med flere kravspecifikationer) med hver én eller flere hjælpemidler. Der indgås selvstændige rammeaftaler for hver enkel delaftale, med én leverandør pr. delaftale/rammeaftale.

  Udbuddet gennemføres som offentligt udbud.

  Materialet kan rekvireres via udbudssystemet EU-Supply på følgende link FUS (https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=FUS).
  Det bemærkes, at eventuelle ændringer af tidsfrister udelukkende meldes ud via EU-Supply.

  Alle henvendelser, herunder spørgsmål, vedr. udbuddet skal stilles via udbudssystemet.

  Hvis du som tilbudsgiver oplever tekniske problemer med systemet, kan EU-Supply kontaktes på nedenstående e-mail/telefonnummer:

  IT-support, EU-Supply
  Tlf.nr.: (+45) 70 20 80 14
  E-mail: support@eu-supply.com

  Guldborgsund Kommune tilvejebringer det frie leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere på fritvalgsområdet via Godkendelsesmodellen. Det betyder at alle private firmaer, der opfylder Guldborgsund Kommunes godkendelseskriterier kan blive godkendt som leverandør.

  Guldborgsund Kommune behandler ansøgninger 4 gange årligt med følgende frister:

  1. marts
  1. juni
  1. september
  1. december

  Al materiale i forbindelse med ansøgning om godkendelse findes i nedenstående links:

  Ansøgningsskema om godkendelse af leverandør på fritvalgsområdet (nyt vindue)

  Vejledning og Godkendelseskriterier

  Kravspecifikationer Personlig pleje og Praktisk hjælp

  Kravspecifikationer Praktisk hjælp

  Beklædning og Hygiejne - bilag

  KMD Nexus - bilag

  Kontrakt udkast

  Databehandleraftale

  Kontakt

  Center for Politik & Personale

  Økonomi & Indkøb

  Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Email: kommunen@guldborgsund.dk