Aktuelle udbud

Oversigt over aktuelle udbud

Udbud - Ny multihal - Prækavlifikation

Guldborgsund Kommune udbyder hermed opførelsen af en ny Multihal i totalentreprise til brug for håndbold, store koncerter, kulturelle arrangementer samt foreningsidræt og skoleidræt.

Multihallen skal ses som en udvidelse af Nykøbing F Hallernes i forvejen mange faciliteter inden for både idræts- og foreningsaktiviteter.

Med en ny fleksibel Multihal med plads til 2500 siddende tilskuere og 500 ståpladser, ønsker Guldborgsund Kommune fremadrettet at kunne afholde store sportsturneringer på højt internationalt niveau.

Projektet er 1. etape af udbygningen af idrætsområdet ved Nykøbing F Hallerne og det er derfor vigtigt at Multihallen bliver en integreret del af disse haller. Projektet skal derudover være med til at give området et kvarterløft.

Multihallen udbydes i totalentreprise i omvendt licitation, hvor projektet har en fast entreprisesum på 65 mio. DKK ekskl. moms.

Link til udbudsportal indeholdende udbudsmaterialet: https://guldborgsund.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/83669b08-fa1e-4e9b-af88-94af4f9e5143

Udbud af småbørnsudstyr 2020/S 190-458106

Køge Kommune, på vegne af FUS, udbyder hermed indkøb af småbørnsudstyr.
Udbuddet vedrører indkøb af småbørnsudstyr til samtlige ordregivers enheder og institutioner.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:
• Delaftale 1: Barnevogne, krybber og klapvogne samt tilbehør
• Delaftale 2: Barnevogne og børnebusser med motor samt tilbehør
• Delaftale 3: Børnetekstiler
• Delaftale 4: Diverse småbørnsudstyr

Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle delaftaler.

Køge Kommune benytter udbudssystemet EU-Supply. Udbudsmaterialet er alene tilgængeligt på EU-Supplys hjemmeside; https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=

Al kommunikation, herunder spørgsmål og svar vedrørende udbuddet, skal foregå via beskedfunktionen i EU-Supply.

Udbuddet gennemføres således 100% digitalt.

Alle potentielle tilbudsgivere opfordres til at stille spørgsmål ved tvivl eller uklarheder i forhold til udbudsmaterialet så hurtigt som muligt.

Godkendelse af private leverandører på fritvalgsområdet

Guldborgsund Kommune tilvejebringer det frie leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere på fritvalgsområdet via Godkendelsesmodellen. Det betyder at alle private firmaer, der opfylder Guldborgsund Kommunes godkendelseskriterier kan blive godkendt som leverandør.

Guldborgsund Kommune behandler ansøgninger 4 gange årligt med følgende frister:

1. marts
1. juni
1. september
1. december

Al materiale i forbindelse med ansøgning om godkendelse findes i nedenstående links:

Ansøgningsskema

Vejledning og Godkendelseskriterier

Kravspecifikationer Personlig pleje og Praktisk hjælp

Kravspecifikationer Praktisk hjælp

Beklædning og Hygiejne - bilag

KMD Nexus - bilag

Kontrakt udkast

Databehandleraftale

Kontakt

Center for Økonomi

Økonomi & Indkøb

Telefon: 54 73 10 00

E-mail: kommunen@guldborgsund.dk