Gå til hovedindhold
Lokalplaner

Høring af lokalplan 209 - DLG grunden

Frist 20. januar 2022

Ældre end 6 mdr.

Indhold

  Afgrænsning af lokalplanområdet 209

  Lokalplanområdets afgrænsning

  DLG arealerne på Englandsvej i Nykøbing F har i en årrække stået tomme. Med forslag til lokalplan 209 - DLG grunden muliggør Guldborgsund Kommune etableringen af etageboliger, samt dertilhørende byrum med blandt andet grohaver og udendørs fitnessredskaber, på arealerne.  

  Lokalplanforslaget understøtter den store efterspørgsel efter mindre, attraktive boliger i Nykøbing F, samt indfrier byrådets ønske om boligudbygning som byfortætning i kommunens hovedby. 

  Forslag til lokalplan 209 - DLG grunden fastsætter en bebyggelsesprocent på 40%, med et maksimalt etageantal på 4, hvor der på tagetagen kan etableres private eller fælles udearealer med væksthuse. Den maksimale byggehøjde er 16 meter. Der gives mulighed for etablering af 8 punkthuse med ca. 130 lejligheder. 

  Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 209, foretaget en miljøscreening af planen. På baggrund af denne, vurderes det ikke nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke danner grundlag for anlæg der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. 

   

  LÆS HØRINGSMATERIALE 

  Læs høringsbrev (åbner i et nyt vindue) 

  Læs forslag til lokalplan 209 - DLG Grunden (åbner i et nyt vindue) 

  Læs miljøscreening (åbner i et nyt vindue) 

  Sidste frist for at komme med høringssvar er den 20. januar 2022. Høringssvar fremsendes til teknik@guldborgsund.dk

   

  Kontakt