Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Attraktivt fritidsområde på vej ved Vålse Vig

Et stort fælles udviklingsprojekt for Vålse Vig og omegn modtager bevilling fra Landdistrikter, Kultur & Fritid og Teknik, Klima og Miljøudvalget. Midlerne skal gå til at lave et attraktivt fritidsområde til gavn for borgere i alle aldre samt besøgende og turister.

30. jun. 2022

Indhold

  NordVestfalster Forum har fået godkendt en samlet bevilling på 349.140 kr. fra Landdistrikter, Kultur & Fritid og Teknik, Klima og Miljøudvalget til udvikling, fællesskab og samskabelse på Nordvestfalster. Målet er at fremme bosætningen yderligere for både tilflyttere og fastholde de nuværende beboere. Udviklingsprojektet består af et samarbejde mellem områdets beboerforeninger (Øster Kippinge, Vester Kippinge, Vålse og Orehoved), NordVestfalster Forum, projektejer på det store solcelleprojekt i Vålse Vig samt Guldborgsund Kommune.

  Med udgangspunkt i Vålse Vig vil samarbejdspartnere realisere et attraktivt fritidsområde for alle aldersgrupper samt imødekomme de enkelte landsbyers eget ønske og behov for udviklingen. Mere konkret vil partnerskabet anvende midlerne til blandt andet udkigsplatforme, bord-bænkesæt, sheltere, bålpladser, hestefold, infotavler om aktivitetsmuligheder og kort med veje, stier, historie, dyre- og planteliv. I første omgang bliver de nye tiltag etableret ved Borrenakke, Stenø, Bjergvej, Kippinge Kirke og for enden af Østervej i Vålse.

  Målet er at give beboerne i området større mulighed for aktivitet i nærområdet, ligesom indsatsen kan tiltrække borgere fra resten af kommunen og eventuelt turister.

  ”Beboerne i hele Nordvestfalster vil få et fælles samlingspunkt, en større følelse af samhørighed, et sted i nærområdet til bevægelse og naturoplevelser, hvor man tilfældigt og planlagt kan møde andre lokale uden at skulle bevæge sig væk fra området. Der vil være større åbenhed og synlighed for kommunens øvrige borgere og turister som vil få mulighed for naturoplevelser i et helt særligt naturområde, fx ved at gå en tur på inddæmmet havbund” siger Anne Cathrine Wilhjelm, formand for NordVestfalsters Forum.

  Udvalgsformand for Landdistrikter, Kultur & Fritid, Ole K. Larsen ser frem til igangsættelsen af det ambitiøse projekt: ”Vores landdistrikter skal forblive attraktive og et større tværgående projekt som dette bidrager til den målsætning både på den korte og lange bane. Ikke alene gavner det tilflyttere og fastboende, men også besøgende vil kunne nyde godt af de nye initiativer, der hænger sammen med de eksisterende naturrettede og rekreative muligheder i området. ”

  Guldborgsund Kommune er desuden i dialog med NordVestfalsters Forum om følgende forhold, der vil blive taget højde for:

  • Muligheder for nye stiforbindelser, herunder spor i landskabet. 
  • Sammenhæng(e) til naturområdet Bavnehøj. 
  • Visuel sammenhæng ifm. skiltning og Naturlandet Lolland-Falster.

  Kontakt

  Formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

  Ole K. Larsen

  Telefon: 25 18 03 98

  E-mail: byokl@guldborgsund.dk