Gå til hovedindhold

Dannelsesrygsækken fortsætter tre år mere i Lolland og Guldborgsund kommuner

Dannelsesrygsækken er et tilbud til børn og unge i Guldborgsund og Lolland kommuner, der sikrer, at alle børn fra de begynder i daginstitution og til afslutningen af 9. klasse oplever kultur og dannelse som en integreret del af deres skolegang.

23. jun 2022

Indhold

  Projektet er udviklet og forankret i det tværkommunale samarbejde Kulturtjenesten, hvor Lolland Falsters lokale kulturformidlere, lærere og pædagoger sammen skaber de bedste kulturtilbud.

  Guldborgsund Kommunes Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg samt Børne og Skoleudvalget har sammen med Lolland Kommunes Fritids-, Kultur-, og Folkesundhedsudvalg og Børne- og Skoleudvalget godkendt at fortsætte Dannelsesrygsækken i yderligere tre år frem til 2025.

   

  I Dannelsesrygsækken har de lokale kulturaktører og kommunerne siden 2019 sat kultur og dannelse på skemaet for alle Guldborgsund og Lolland Kommunes børn med faste tilbud udviklet til netop deres alder og udviklingstrin. Efter tre år er projektet nu blevet evalueret blandt lærere og pædagoger og 92% er tilfredse eller meget tilfredse med Dannelsesrygsækken. Forløbene har givet ny inspiration i undervisningen og flere kulturaktører i Kulturtjenesten oplever større efterspørgsel på deres andre tilbud til skolerne og dagtilbuddene.

  ” Vi har igennem vores kulturpolitik, der blev vedtaget i 2019, og i samarbejde med Kulturtjenesten arbejdet med dannelse i vores folkeskoler, hvor indsigt, udsyn, empati, fordybelse, nærvær, kritisk sans, refleksion og demokratisk forståelse er i højsædet. Derfor glæder det mig, at vi via Dannelsesrygsækken fortsætter dette arbejde, hvor vores børn og unge får tilbud om at opleve kultur af høj kvalitet. Samtidig er det også afgørende for mig, at vi sikrer, at tilbuddene også bliver tilgængelige for eleverne i privatskolerne, så alle børn og unge i kommunen får mulighed for at opleve vores spændende kulturtilbud.” siger Ole K. Larsen, formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

   

  Med godkendelsen kan Kulturtjenesten igennem Dannelsesrygsækken tilbyde alle børn og unge i begge kommuner kultur- og dannelsestilbud af høj kvalitet frem til 2025. I alt udbydes 13 forskellige temaer indenfor kunst, kultur og bæredygtighed fra dagpleje & vuggestue til 9. klasse.  

   

  ”Med beslutningen i både Guldborgsund og Lolland Kommune om videreførelse af Dannelsesrygsækken, sikrer vi, at vores børn bliver præsenteret for kunst, kultur og natur i deres opvækst. Jeg tror på, at mødet med kunst og kultur er med til at udvikle børns kreativitet og på sigt vil det helt sikkert udvide deres perspektiver på omverdenen. Det glæder mig derfor, at vi som kommune fortsat kan bidrage med at styrke den kulturelle dannelse hos vores børn via Dannelsesrygsækken.” siger Martin Boesen, Formand for Fritids-, Kultur- & Folkesundhedsudvalget i Lolland Kommune.

   

  Desuden tilføres midler til udvikling af kultur- og dannelsestilbud af høj kvalitet til børn og unge i specialtilbud. Tilbuddene udvikles i en tværfaglig arbejdsgruppe med lærere og pædagoger tæt på børnenes hverdag og erfarne kulturformidlere.

   

  ”Alle børn og unge i Guldborgsund Kommune skal have lige muligheder for at opnå kulturel dannelse. Jeg glæder mig derfor over, at børn og unge i specialtilbud nu også får glæde af dannelsesrygsækken, som allerede nu har skabt gode oplevelser, fordybelse og fagligt udbytte til vores børn, unge og medarbejdere. Evalueringerne fra vores lærere og pædagoger er særdeles positive, så jeg mener helt klart, at det giver god mening, at vi forlænger det gode arbejde med dannelsesrygsækken, så vi forhåbentlig kan se, at vores spændende kultur- og dannelsestilbud til vores børn og unge kommer til at skabe endnu mere værdi,” siger Jesper Blomberg, der er formand for Børn og Skoleudvalget i Guldborgsund Kommune.

   

  Forløbene dækker alle børn og unge i de kommunale dagtilbud og skoler, og det er også muligt for privatskoler og private institutioner at deltage i Dannelsesrygsækkens forløb mod at betale forløbets kostpris.

   

  Forud for Dannelsesrygsækkens projektstart i 2019 fremgik det af en undersøgelse udført af Kulturtjenesten, at lærere og pædagoger begrænses af især to faktorer i forhold til deres brug af eksterne læringsmiljøer som Kulturtjenestens, nemlig økonomi (nogle tilbud virkede for dyre) og ressourcer (planlægning, skemalægning, koordinering med kollegaer).

   

  Det var op til den enkelte lærer, pædagog, dagtilbud eller skole, om man ville benytte de mange kulturtilbud og undersøgelsen viste, at det ofte var de samme lærere og pædagoger, der benyttede sig af kulturtilbuddene. Det betød, at der var en meget stor ulighed blandt de børnegrupper, der oplevede møder med kunst og kultur – og dem der ikke gjorde. For at sikre, at alle børn i kommunale institutioner oplever kvalificerede møder med kunst, kultur og dannelse besluttede begge kommuner i januar 2019, at der skulle implementeres obligatoriske kulturpakker i skoler og dagtilbud.

   

  ”Vi er meget tilfredse med, at vores børn og unge fortsat får mulighed for at stifte bekendtskab med kunst og kultur gennem dannelsesrygsækkens forløb. Det er vigtigt for mig, at vi som kommune løfter vores del af ansvaret i forhold til at sikre elevernes kulturelle dannelse og rammesætter børnenes møde med kunst, kultur og natur som supplement til alle de øvrige lærings- og trivselstiltag dagtilbud og skoler arbejder med.” siger formand for Børne og Skoleudvalget i LK, Thomas Østergaard.