Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Guldborgsund Kommune indfører mere velfærdsteknologi på ældre- og plejeområdet

Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune har besluttet, at fire nye velfærdsteknologiske løsninger skal omsættes til virkelighed. Prioriteringen af velfærdsteknologi skal frigive mere tid og fleksibilitet til medarbejderne på ældre- og plejeområdet og samtidig styrke omsorgen, trygheden og plejen til borgerne i hverdagen.

04. sep. 2023

Indhold

  Guldborgsund Kommune fører nu mere velfærdsteknologi ud i livet.

  De nye velfærdsteknologiske løsninger skal være med til at frigive tid og fleksibilitet til medarbejderne på ældre- og plejeområdet. De frigivne ressourcer skal komme borgerne til gode i hverdagen – især de borgere, der har ekstra brug for omsorg, pleje og tryghed.

  Det er Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune, der på sit seneste møde, har nikket ja til, at der nu skal indføres fire nye velfærdsteknologiske løsninger.

  Skærmbesøg, digital observation, digital understøttet træning og test af blesensorer er blevet udpeget som fire konkrete tiltag, der skal øge borgerens tryghed, sikkerhed og fleksibilitet i hverdagen.

  Kathrine Brønnes, næstformand i Ældre- og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune, udtaler:

  ”Vi har en ambition om at give vores ældre borgere et godt, værdigt og trygt hverdagsliv ud fra de ressourcer, vi har til rådighed. Flere borgere får i de kommende år behov for omsorg og pleje, og vi får svært ved at rekruttere tilstrækkeligt med personale. Derfor er jeg glad for, at vi i udvalget har afsat midler til velfærdsteknologiske løsninger. Jeg er særligt glad for, at der er tale om løsningsforslag, der kommer fra medarbejderne, samt at løsningerne også er afprøvet med succes i andre kommuner,” siger Kathrine Brønnes og tilføjer: 

  ”Vi er i udvalget meget imponeret over den tilgang, medarbejderne har haft til opgaven, og vi ser frem til, at løsningerne nu skal afprøves i tæt samråd med borgerne.  Med de nye velfærdsteknologiske løsninger forventer vi ligeledes, at de ændrede arbejdsgange understøtter vores medarbejderes trivsel. Vi forventer samtidig, at den tid og fleksibilitet, der bliver frigivet, vil komme borgerne til gode i hverdagen – især de borgere, der har ekstra brug for omsorg, pleje og tryghed.”

  Stor inddragelse af medarbejdere

  Medarbejdere fra hjemmeplejen, sygeplejen og plejecenterområdet har været samlet til en fælles temadag for at drøfte mulighederne for at bruge velfærdsteknologiske løsninger til gavn for kommunens borgere. Forud for temadagen havde medarbejderne indsendt deres egne ideer, og på temadagen blev alle ideer nøje gennemgået med det formål at udpege de initiativer, der skaber størst værdi for både medarbejdere og borgere.

  Marianne Søgaard, konstitueret centerchef for Sundhed & Omsorg i Guldborgsund Kommune, udtaler:

  ”Vores dygtige og engagerede medarbejdere ved bedst, hvordan vi kan opnå forbedringer på forskellige fagområder, så vi skaber det bedst mulige arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og er glade for at gå på arbejde. Det sikrer vi blandt andet ved at inddrage vores medarbejdere fra begyndelsen, så vi får alle deres gode inputs med,” siger Marianne Søgaard.

  En gruppe af medarbejdere fra plejen skal være med til at føre de nye velfærdsteknologiske løsninger ud i livet ved at undervise og instruere kolleger. Implementeringen forventes at begynde her i løbet af efteråret.

  Også socialområdet prioriterer velfærdsteknologi

  I budgetaftalen for 2023 – 2026 er der i 2023 afsat en pulje på 4 mio. kr. til personaledrevet udvikling af for eksempel velfærdsteknologi på ældre- og socialområdet. Puljen er fordelt med 2,5 mio. kr. til ældreområdet og 1,5 mio. kr. til socialområdet.

  I Socialudvalget ser politikerne frem til at behandle de løsningsmuligheder, som medarbejderne bringer i spil på det velfærdsteknologiske område.

  Britta Lange, formand for Socialudvalget i Guldborgsund Kommune, udtaler:

  “På vores seneste møde har vi behandlet et forslag om at indføre skærmbesøg på socialområdet. Til oktober vil vi få en konkret sag på dagsordenen, hvor vi skal tage stilling til skærmbesøg, som giver mulighed for virtuelle møder mellem medarbejder og borger, hvilket vil skabe mere fleksibilitet for begge parter. Vi glæder os til at få sagen præsenteret,” siger Britta Lange.

  For yderligere information, kontakt:

  Kathrine Brønnes, næstformand i Ældre- og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune: 25 18 29 02

  Britta Lange, formand for Socialudvalget i Guldborgsund Kommune: 25 18 18 29

  Marianne Søgaard, konstitueret centerchef for Sundhed & Omsorg i Guldborgsund Kommune: 25 18 03 41

  Emil Andersen, presse- og kommunikationskonsulent i Guldborgsund Kommune: 25 18 01 73