Gå til hovedindhold

Ny forskønnelse og sammenhæng i Nykøbing F bymidte

Guldborgsund Kommune begynder til foråret på anden etape af områdefornyelsen i bymidten i Nykøbing. Hvor 1. etape handlede om en fornyelse af selve Torvet, så vil 2. etape fokusere på gaderne omkring, så der skabes en bedre sammenhæng mellem gaderne i bymidten. Samtidig vil en meget omtalt del af Torvet også blive ændret.

26. jan. 2023

Indhold

  Nykøbing bymidte er i forandring. I 2023 vil borgere, handlende og turister i byens centrum kunne følge med i det arbejdet, der skal binde bymidten bedre sammen.

  Et enigt Teknik, Klima og Miljøudvalg har på det seneste udvalgsmøde besluttet at frigive midler til det videre arbejde med etape 2 af områdefornyelsen, ligesom den overordnede procesplan blev drøftet og nikket til.

  Mens etape 1 af områdefornyelsen fokuserede på Torvet, er det nu gaderne omkring, der kommer i fokus for at skabe en mere sammenhængende bymidte.

  -        Bymidten er meget mere end bare Torvet og gågaden. Det er vigtigt, at vi styrker de omkringliggende gader, så vi får skabt en naturlig færdsel rundt i gaderne, så vi på den måde kan styrke handelslivet og samtidig gøre oplevelsen af bymidten større. Det er derfor en vigtig indsats, som vi lige om lidt er klar til at sætte i gang, siger formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget Annemette S. Johnsen.

  I marts og april skal der arbejdes på Torvet, hvor der begyndes med det, der i daglig tale bliver kaldt ”kanten”. Her kommer en ny løsning, der skal tydeliggøre det niveauskifte, der er på stedet. Det sker med bænke med ryglæn, som samtidig opfordrer til ophold, og dermed skaber en mere samlet torvemidte.

  Dronningsgade og Rådhusparkeringspladsen

  I Dronningensgade søges Torvets nye udformning forlænget, når der også i løbet af marts og april forskønnes - ikke mindst med et facelift af indkørslen til Rådhusparkeringspladsen.

  I løbet af efteråret, når sommerens liv og aktiviteter i bymidten går på hæld, tages der hul på at skabe mere sammenhæng mellem Torvet, Langgade og St. Kirkestræde. De to gader vil således ses som en sammenhængende indsat mod en naturlig rundstrækning i byen.

  Projekterne i bymidten rækker ind i forskellige muligheder, som i sidste ende gerne skal glæde byens borgere, handlende og turister.

  -        Vi er i tæt dialog med Vores Nykøbing, som repræsenterer erhvervslivet, herunder butikker i byen, således at de tendenser og mønstre, som erhvervslivet oplever bliver tænkt ind i de kommende løsninger, siger projektleder Max Müller.

  Langgade

  Oprindeligt var Langgade tiltænkt en større rolle i projekterne omkring bymidten sammen med Færgestræde og øvrige forbindelsesveje mellem centrum og havneområdet, men blandt andet dialogen med Vores Nykøbing peger i større grad på løsninger, der fokuserer på Rådhusstræde og St. Kirkestæde som alternativer til den mere traditionelle gågade.

  Det betyder imidlertid ikke, at trafikken og forbindelsesvejene er glemt, derimod at havneprojektet i større grad bringer disse i spil i det fremtidige arbejde.

  Kontakt

  Formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget

  Annemette S. Johnsen

  Email: byasj@guldborgsund.dk

  Projektleder

  Max Müller

  Email: mml@guldborgsund.dk