Gå til hovedindhold

Nyt råd for socialt udsatte skal rådgive politikerne i Guldborgsund

De socialt udsatte borgere skal have en stærkere stemme i Guldborgsund Kommune. Derfor har Socialudvalget etableret et udsatteråd med repræsentanter fra blandt andet væresteder, forsorgshjem og borgere, der er i kontakt med socialpsykiatrien.

08. jul. 2022

Indhold

  Hvad er de største udfordringer nu og her for socialt udsatte borgere? Hvilke ideer og tiltag kan kommune arbejde videre med? Og hvordan kan kommunen bedst arbejde med hjemløsereformen eller anden ny lovgivning på området? Det er nogle af de ting, som Guldborgsund Kommune og politikerne i Socialudvalget gerne vil drøfte med de borgere, det reelt vedrører.

  Derfor har kommunen på vegne af Socialudvalget nedsat et såkaldt udsatteråd. Første møde i rådet bliver til september.

  ”Vi mener det, når vi siger, at vi vil have mere borgerinddragelse. Det gælder på alle områder, også socialområdet. Vi står for eksempel over for en hjemløsereform, som kræver samarbejde med alle parter. Ikke mindst borgerne selv. Derudover er der altid mange emner og vinkler, vi gerne vil have vendt i et forum, hvor borgerne selv er repræsenteret, så jeg glæder mig meget til, at vi kan mødes i det nye udsatteråd,” siger Britta Lange, formand for Socialudvalget i Guldborgsund Kommune.

  Blandt repræsentanterne i Udsatterådet er Foreningen af Psykiatribrugere i Guldborgsund Kommune, LAP Guldborgsund.

  ”Jeg synes, det er dejligt, at brugerne kommer tættere på beslutningerne, og at vi bliver hørt. Vi vil gerne være med til at bryde tabuet i forhold til psykisk sygdom. Det er ikke farligt at være psykisk syg. Desuden vil vi gerne sætte fokus på, hvad det betyder for de socialt udsatte, at vi er en landkommune. Der kan være transportudfordringer eller ensomhedsudfordringer i den henseende, som er anderledes her i forhold til tætbefolkede kommuner,” siger Jacob Helwig Nielsen, formand for LAP Guldborgsund.

  Mona Jensby, næstformand i Socialudvalget, håber ligesom Jacob Helwig Nielsen, at dialogen på tværs kan være med til at bryde tabuet om sociale problemer, så reel forebyggelse kan blive en del af indsatsen.

  ”En af mine mærkesager er forebyggelse. Det gælder også på det sociale område. Det kan dog være svært at tale om forebyggelse, for det kræver, at man også taler om, hvordan borgerne har det, og hvad der foregår i deres liv. Det er ofte tabubelagt at tale om sociale problemer, og jeg håber derfor, at vi i det nye udsatteråd kan bryde tabuet gennem god dialog. Borgerne ved bedst, hvordan de har det, og hvilke behov de har. Jeg er sikker på, at de har mange gode ideer til os politikere,” siger Mona Jensby.

  Byrådet skal på førstkommende møde i august godkende Socialudvalgets indstilling om sammensætningen af Udsatterådet.

   

  UDSATTERÅDETS MEDLEMMER

  • En repræsentant fra brugerrådet hos Center for Afhængighed
  • En repræsentant fra Kirkens Korshær
  • En repræsentant fra Foreningen af Psykiatribrugere i Guldborgsund Kommune, LAP Guldborgsund
  • En repræsentant fra forsorgshjemmet Sønderskovhjemmet
  • En repræsentant fra værestedet Perronen
  • En repræsentant fra Krisecenter Guldborgsund
  • En repræsentant fra Socialpsykiatrien / Center for Afhængighed i Guldborgsund Kommune
  • Britta Lange, formand for Socialudvalget
  • Mona Jensby, næstformand for Socialudvalget
  • Camillo Krog, medlem af Socialudvalget

  Kontakt

  Britta Lange

  Telefon: 25181829

  Email: bybl@guldborgsund.dk


  Næstformand, Socialudvalget

  Mona Jensby

  Email: bymj@guldborgsund.dk