Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Stor udviklingsplan for Sydfalster er godkendt

Byrådet i Guldborgsund Kommune har godkendt en overordnet plan, der skal samle Sydfalster til én destination. Den strategiske retning for området vil foregå i respekt for områdets unikke natur, og samtidig styrke erhvervsudviklingen, turismen og bosætningen.

15. sep. 2022

Indhold

  Ambitionen for udviklingen af Sydfalster er klar. Over de næste 15-20 år skal området udvikles til én samlet destination, der tager udgangspunkt i den eksisterende turisme, og konkret vil arbejde med at udvide sæsonen og styrke erhvervslivet og områdets attraktioner.

  ”Det er en god og ambitiøs plan, som styrker Sydfalster og vil udvikle hele Lolland-Falster til en endnu mere attraktiv destination. Området har et langt større potentiale end det vi udnytter i dag, og det er det vi skal arbejde med. Det vigtige i planen er, at fokus er at udvikle det, der allerede eksisterer fremfor at opfinde noget nyt. Det er et langt træk vi nu igangsætter, og noget vil vi først kunne se resultatet af om mange år, mens andet kan sættes i gang med det samme” siger formand for Landdistrikter, Kultur og Fritid Ole K. Larsen.

  Den over 90 sider lange plan er udarbejdet af LYTT Architecture, og baserer sig på lokale borgermøder, møder med erhvervsdrivende og andre interessenter, som sammen har givet input til planen, der rummer syv strategiske indsatser, der både handler om eksempelvis at færdiggøre en stormflodsrute, øge overnatningskapaciteten og give Gedser et løft.

  ”Mange af områdets besøgende kommer på grund af naturen og nærheden til strand og skov, og med denne plan skaber vi nu sammenhæng og synergier til områdets øvrige attraktioner, så vi skaber en helstøbt destination med mulighed for mange forskellige typer af oplevelser. Sydfalster er Skandinaviens Sydspids og porten til Europa, og nu skal området have et løft, som vil komme både borgere og besøgende til gode” siger formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget Annemette S. Johnsen.

  I løbet af efteråret afholdes en aktørworkshop, hvor de næste skridt i udviklingsplanerne skal drøftes.

  ”Nu er den overordnede plan vedtaget, og det videre arbejde med planen kan kun lykkes i tæt samarbejde med lodsejerne, beboerne i området, foreninger og Guldborgsund Kommune, og det arbejde ser jeg frem til. Planen er skitser, der nu skal søges investorer til at videreudvikle, så visionen kan blive til virkelighed” afslutter formand for Landdistrikter, Kultur og Fritid Ole K. Larsen.

  De syv strategiske indsatser er: 

  1. Sæt stedbundne kvaliteter i spil​; Gedser Odde, Det Falsterske Dige, naturoplevelser, kulturhistorie og cykelruten København - Berlin
  2. Gedser Odde​
  3. Etablering af øget overnatningskapacitet​
  4. Giv Gedser et løft​; lystbåde- og erhvervshavnen
  5. Stormflodsrute langs kysten på hele Sydfalster og forbindelser på tværs​
  6. Fortæl historierne​; fortællingerne om området skal styrkes, der skal skabes sammenhæng mellem områderne via skilte og Naturlandet
  7. Fugletræk; der skal bygges faciliteter til at studere fugletræk ved Bøtø Nor og Gedser Odde

  Kontakt

  Formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

  Ole K. Larsen

  Telefon: 25 18 03 98

  E-mail: byokl@guldborgsund.dk

  Formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget

  Annemette S. Johnsen

  E-mail: byasj@guldborgsund.dk

  Chefkonsulent, Cand.Comm.

  Rikke Betak Lund

  Telefon: 25180248

  E-mail: rblu@guldborgsund.dk