Skip to main content

Fast årligt tilskud til Kulturtjenesten godkendt i Lolland og Guldborgsund

Fire politiske udvalg fra Lolland og Guldborgsund Kommuner har nu enstemmigt godkendt, at det årlige kommunale tilskud til Kulturtjenesten gøres fast. Kulturtjenesten har i flere år modtaget en samlet grundbevilling fra kommunernes skole-, dagtilbud og kulturområde på i alt 440.000 kr., fordelt på 80.000 fra dagtilbud- og skoleområdet og 140.000 fra kulturområdet i hver kommune. Det betyder, at Kulturtjenesten sikres drift fremadrettet, så den fortsat kan være ramme om en lang række læringsforløb målrettet børn og unge i begge kommuners skoler og dagtilbud.

19. mar 2020

Indhold

  ”Vi har i flere år arbejdet målrettet på at integrere kulturtilbud i børn og unges liv her i Guldborgsund, og det glæder mig, at vi sammen med Lolland Kommune sikrer Kulturtjenesten som fast og kontinuerlig ramme omkring udviklingen af kulturtilbud. Kulturtjenesten har fx igangsat det omfattende initiativ Dannelsesrygsækken, der sikrer alle børn i kommunale dagtilbud og skoler mindst én kulturel oplevelse hvert eneste år. Det er et af de tilbud, som vi er meget stolte af, og som nu sikres på denne måde i tæt samarbejde med vores dygtige, lokale kulturaktører” fortæller Martin Lohse, formand for Kultur, Fritid- og Bosætningsudvalget.

  Tine Vinther Clausen, formand for Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune, supplerer: ”Det er en sand fornøjelse, når samarbejdet mellem fire udvalg i vores to kommuner går op i en højere enhed.

  Kulturtjenesten og de lokale kulturaktører er nemlig vigtige grundsten for Dannelsesrygsækken.

  Og netop Dannelsesrygsækken har vi, i samarbejde med skoler og dagtilbud, arbejdet målrettet for at få integreret. Den indeholder vigtige forløb, som bidrager til, at vores børn får styrket deres lokale identitet.

  De er i nærkontakt med kunst og kultur og får på den måde også bedre mulighed for at udvikle en lang række vigtige kompetencer. Både i forhold til deres

  personlige udvikling og for at kunne deltage som kompetente medborgere i vores demokratiske fællesskab.”

  BAGGRUND
  Om Kulturtjenesten:

  I 2011 oprettede Lolland og Guldborgsund kommuner den mellemkommunale aftale Kulturtjenesten. Kulturtjenesten formidler og understøtter udviklingen af kultur- og læringsforløb til, med og for kommunale daginstitutioner og folkeskoler, samt fremmer netværk og videndeling på tværs. Kulturtjenestens strategiske styregruppe består af repræsentanter fra forvaltningen, kulturambassadørnetværket, kulturaktører, skoler og dagtilbud samt Skoletjenesten.

  Aktuelle udviklingsinitiativer i Kulturtjenesten:


  · Dannelsesrygsækken (2019-2021): Sikrer at ALLE børn i kommunale dagtilbud og skoler modtager kvalificerede kunst-, kultur og naturforløb i en 3-årig forsøgsperiode. I foråret 2022 evalueres Dannelsesrygsækken, og herefter træffes beslutning vedr. forankring og/eller videreudvikling af Dannelsesrygsækken.


  · Klar, parat, kultur fra start (2019-2021): Kulturtjenesten er projektpartner i et udviklingsprojekt målrettet kommunernes dagtilbud, der har fået bevilget 834.800 kr. fra "Puljen til en tidlig kulturstart" under Slots- og Kulturstyrelsen. Dagtilbud fra begge kommuner samarbejder med flere af Kulturtjenestens aktører. Det er vurderingen, at Kulturtjenesten er velfungerende og har en god balance mellem drift og udvikling.

  ØKONOMI

  Kulturtjenesten er et samfinansieringsprojekt, som pt. årligt modtager 231.500 kr. i tilskud fra deltagende kulturinstitutioner og aktører. Hertil kommer 50.000 kr. fra Skoletjenesten, 40.000 kr. fra den enkelte kommunes skoleområde, 40.000 kr. fra den enkelte kommunes dagtilbudsområde og 140.000 kr. fra den enkelte kommunes kulturområde.