Gå til hovedindhold

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren er et gratis tilbud for alle borgere og virksomheder i Guldborgsund Kommune. Din borgerrådgiver hedder Thea Hass.

Indhold

  Generel hjælp og vejledning

  Ønsker du generel hjælp og vejledning, skal du henvende dig til Borgerservice (nyt vindue).

  Det er en af borgerådgiverens opgaver at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration.
  Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er en rådgivnings- og vejledningsinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

  Når du kontakter din borgerrådgiver, kan du:

  • Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen.
  • Få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage.
  • Få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikt i en sag, eller sagsbehandlingen har varet urimeligt længe

  Borgerrådgiveren kan også fungere som mægler mellem dig og kommunen, eller hjælpe dig med at forberede dig til en samtale med kommunen. Og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

  Borgerrådgiveren kan ikke behandle henvendelser over:

  • Det faglige indhold i kommunale afgørelser.
  • De politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
  • Ansættelsesforhold i kommunen.
  • Forhold som andre klageinstanser tager sig af.

  Borgerrådgiveren behandler normalt ikke henvendelser, hvis der er gået mere end et år siden hændelsen/forløbet.

  Kontakt borgerrådgiveren

  Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren – enten telefonisk, på mail eller ved personlig henvendelse.

  Hvis du vil være sikker på at træffe borgerrådgiveren, er det en god idé at ringe og aftale en tid.