Gå til hovedindhold

Ældrerådet

Ældrerådet er til for dig. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har noget på hjerte, et godt forslag, spørgsmål eller problemer af generel betydning, og vi vil gøre vores bedste for at besvare dine spørgsmål og afhjælpe problemerne på bedst mulig måde.

Hesnæs strand

Indhold

  Nedenfor finder du den nyeste dagsorden for møde i Ældrerådet samt referater fra de seneste møder ét år tilbage.

  Dagsorden

  Referater

  Doris Hartmeyer (formand)
  Telefon 54 77 90 08

  Bent Jørgensen (næstformand)
  Telefon 23 20 03 86

  Peter Müller (sekretær)
  Telefon 54 82 22 50 / 21 47 34 75

  Conny Krogh (kasserer)
  Telefon 48 35 51 31 / 21 62 81 91

  Anna-Marie Volquartz
  Telefon 54 86 09 68 / 23 66 68 47

  Inge-Lise Aaen
  Telefon 23 43 73 77

  Hans Jørgen Hansen
  Telefon 23 41 98 16 

  Tom Ahlqvist
  Telefon 22 21 21 02

  Anne-Birthe Holm-Rasmussen
  Telefon 21 28 78 68

  Erling Christensen
  Telefon 54 43 53 10 / 29 64 68 15

  Birgit Rasmussen
  Telefon 30 28 99 76

  Ældrerådet løser mange opgaver og højest på listen er funktionen som talerør for de ældre borgere. Vi er neutrale og uafhængig af partipolitik og organisationer. Vi arbejder for alle ældre i kommunen - både dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv.

  Vi beskæftiger os ikke med enkelt- og personsager, og vi har ikke direkte bestemmende indflydelse og har derfor heller ikke mulighed for at ændre eller blokere for en forvaltningsafgørelse.

  Vores opgaver

  • Medvirke aktivt i udformning af kommunens værdighedspolitik og andre politikker
  • Rådgive og styrke politikernes beslutningsgrundlag
  • Deltage i høringer
  • Komme med ideer til politikere og forvaltning
  • Orientere politikerne om ældres levevilkår i kommunen
  • Medvirke til at øge ældres indflydelse og ansvar
  • Byrådet har derfor pligt til at høre Ældrerådet om alle forslag, som har betydning for personer på 60 år og derover, inden de besluttes i kommunalbestyrelsen. Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder, trafik forhold, rehabilitering, kultur og kommunens budget er blot nogle af de områder, Ældrerådet skal høres om.

  Samarbejde

  Ældrerådet samarbejder med kommunens ældreorganisationer, besøger plejecentre og andre institutioner. I Region Sjælland er der et regionalt ældreråd med medlemmer fra de 17 kommuner i regionen. Her beskæftiger man sig med sundhedspolitiske spørgsmål, og man udveksler erfaringer. Ældrerådet er medlem af Danske Ældreråd, der er en Landssammenslutning for de 98 ældreråd i Danmark.

  Om Ældrerådet

  • Alle kommuner skal have et ældreråd. Det står i lovgivningen.
  • Ældrerådet har ikke direkte indflydelse på kommunens politik, men er et rådgivende organ.
  • Ældrerådet i Guldborgsund Kommune består af 11 medlemmer, som vælges ved direkte valg.
  • Alle borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen, og som bor i Guldborgsund Kommune, kan stemme ved Ældrerådsvalget og stille op til Ældrerådet.
  • Medlemmerne vælges for fire år ad gangen, og det følger byrådets valgperiode.
  • Valget til Ældrerådet ligger samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget.
  • Ældrerådet benytter de samme valgsteder, så der kan stemmes ved begge valg på én gang.

  Her finder du vedtægterne for Ældrerådet i Guldborgsund Kommune samt den seneste årsberetning.

  Vedtægter og valgregler

  Vedtægter for Ældrerådet i Guldborgsund Kommune

  Valgregler for Ældrerådet i Guldborgsund Kommune

  Årsberetning

  Årsberetningen 2020

  Valgresultat - Ældrerådsvalg 2017

  Antal stemmer

  1612    Bent Jørgensen
  1595    Doris Hartmeyer
  1446    Inge-Lise Aaen
  1161    Tom Ahlqvist
  940      Anne-Birthe Holm-Rasmussen
  557      Peter Müller
  540      Erling Christensen
  539      Anne-Marie Volquartz
  482      Birgit Rasmussen
  451      Conny Krogh
  445      Hans Jørgen Hansen

  Suppleant

  382      Lars Erdmann (1)
  338      Finn Frank Olsen (2)
  327      Hans Peter Mandrup Nielsen (3)
  314      Villy Haslund (4)
  310      Maj-Britt Finderup (5)
  300      Ingrid Andersen (6)
  297      Bent Pedersen (7)
  240      Per Aage Frandsen (8)
  219      Jette Ørsted Jakobsen (9)
  209      Bjarne Vanman Rasmussen (10)
  193      Tommy Skov (11)
  164      Jens Gleie Damgaard
  155      Erik Rasmussen
  133      Jørgen Rasmussen
  81        Kaj Vinther

  Ældrerådets konstituering

  Referat fra Ældrerådets konstituerende møde