Ældrerådet

Ældrerådet er til for dig. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har noget på hjerte, et godt forslag, spørgsmål eller problemer af generel betydning, og vi vil gøre vores bedste for at besvare dine spørgsmål og afhjælpe problemerne på bedst mulig måde.

Dagsorden og referater

Nedenfor finder du den nyeste dagsorden for møde i Ældrerådet samt referater fra de seneste møder ét år tilbage.

Dagsorden

 

Referater

Medlemmer af Ældrerådet

Doris Hartmeyer (formand)
Telefon 54 77 90 08

Bent Jørgensen (næstformand)
Telefon 23 20 03 86

Peter Müller (sekretær)
Telefon 54 82 22 50 / 21 47 34 75

Conny Krogh (kasserer)
Telefon 48 35 51 31 / 21 62 81 91

Anna-Marie Volquartz
Telefon 54 86 09 68 / 23 66 68 47

Inge-Lise Aaen
Telefon 23 43 73 77

Hans Jørgen Hansen
Telefon 23 41 98 16 

Tom Ahlqvist
Telefon 22 21 21 02

Anne-Birthe Holm-Rasmussen
Telefon 21 28 78 68

Erling Christensen
Telefon 54 43 53 10 / 29 64 68 15

Birgit Rasmussen
Telefon 30 28 99 76

Ældrerådets opgaver

Ældrerådet løser mange opgaver og højest på listen er funktionen som talerør for de ældre borgere. Vi er neutrale og uafhængig af partipolitik og organisationer. Vi arbejder for alle ældre i kommunen - både dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv.

Vi beskæftiger os ikke med enkelt- og personsager, og vi har ikke direkte bestemmende indflydelse og har derfor heller ikke mulighed for at ændre eller blokere for en forvaltningsafgørelse.

Vores opgaver

 • Medvirke aktivt i udformning af kommunens værdighedspolitik og andre politikker
 • Rådgive og styrke politikernes beslutningsgrundlag
 • Deltage i høringer
 • Komme med ideer til politikere og forvaltning
 • Orientere politikerne om ældres levevilkår i kommunen
 • Medvirke til at øge ældres indflydelse og ansvar
 • Byrådet har derfor pligt til at høre Ældrerådet om alle forslag, som har betydning for personer på 60 år og derover, inden de besluttes i kommunalbestyrelsen. Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder, trafik forhold, rehabilitering, kultur og kommunens budget er blot nogle af de områder, Ældrerådet skal høres om.

Samarbejde

Ældrerådet samarbejder med kommunens ældreorganisationer, besøger plejecentre og andre institutioner. I Region Sjælland er der et regionalt ældreråd med medlemmer fra de 17 kommuner i regionen. Her beskæftiger man sig med sundhedspolitiske spørgsmål, og man udveksler erfaringer. Ældrerådet er medlem af Danske Ældreråd, der er en Landssammenslutning for de 98 ældreråd i Danmark.

Om Ældrerådet

 • Alle kommuner skal have et ældreråd. Det står i lovgivningen.
 • Ældrerådet har ikke direkte indflydelse på kommunens politik, men er et rådgivende organ.
 • Ældrerådet i Guldborgsund Kommune består af 11 medlemmer, som vælges ved direkte valg.
 • Alle borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen, og som bor i Guldborgsund Kommune, kan stemme ved Ældrerådsvalget og stille op til Ældrerådet.
 • Medlemmerne vælges for fire år ad gangen, og det følger byrådets valgperiode.
 • Valget til Ældrerådet ligger samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget.
 • Ældrerådet benytter de samme valgsteder, så der kan stemmes ved begge valg på én gang.

Vedtægter og årsberetning

Her finder du vedtægterne for Ældrerådet i Guldborgsund Kommune samt den seneste årsberetning.

Vedtægter og valgregler

Vedtægter for Ældrerådet i Guldborgsund Kommune

Valgregler for Ældrerådet i Guldborgsund Kommune

Årsberetning

Årsberetningen 2019

Ældrerådsvalg 2017

Valgresultat - Ældrerådsvalg 2017

Antal stemmer

1612    Bent Jørgensen
1595    Doris Hartmeyer
1446    Inge-Lise Aaen
1161    Tom Ahlqvist
940      Anne-Birthe Holm-Rasmussen
557      Peter Müller
540      Erling Christensen
539      Anne-Marie Volquartz
482      Birgit Rasmussen
451      Conny Krogh
445      Hans Jørgen Hansen

Suppleant

382      Lars Erdmann (1)
338      Finn Frank Olsen (2)
327      Hans Peter Mandrup Nielsen (3)
314      Villy Haslund (4)
310      Maj-Britt Finderup (5)
300      Ingrid Andersen (6)
297      Bent Pedersen (7)
240      Per Aage Frandsen (8)
219      Jette Ørsted Jakobsen (9)
209      Bjarne Vanman Rasmussen (10)
193      Tommy Skov (11)
164      Jens Gleie Damgaard
155      Erik Rasmussen
133      Jørgen Rasmussen
81        Kaj Vinther

Ældrerådets konstituering

Referat fra Ældrerådets konstituerende møde