Gå til hovedindhold

Ældrerådet

Ældrerådet er til for dig. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har noget på hjerte, et godt forslag, spørgsmål eller problemer af generel betydning, og vi vil gøre vores bedste for at besvare dine spørgsmål og afhjælpe problemerne på bedst mulig måde.

Indhold

  Nedenfor finder du den nyeste dagsorden for møde i Ældrerådet samt referater fra de seneste møder ét år tilbage.

  Dagsorden

   

  Referater

  En af Ældrerådets opgaver er at komme med høringssvar til de af byrådets forslag, som har betydning for personer på 60 år og derover, inden de besluttes.

  Du kan læse Ældrerådets høringssvar herunder.

  April 2023

  Høringssvar vedr. ekstraordinær trafikbestilling/besparelser på den kollektive trafik

  Februar 2023

  Høringssvar vedr. urologiprodukter

  Oktober 2022

  Høringssvar vedr. kvalitetsstandard træning og vedligeholdende træning for 2023

  Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp for 2023

  Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for tilsynspolitik for plejecentre og fritvalgsområdet for 2023

  Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2023

  Høringssvar vedr. udbudsmateriale diabetesprodukter

  August 2022

  Høringssvar vedr. budgetforhandlingerne om budget 2023

  Høringssvar vedr. optimering af klippekortmidler

  Juni 2022

  Høringssvar vedr. aktiviteter for +65 årige ældre samt cafédrift og aktiviteter på vores plejecentre

  November 2021

  Høringssvar vedr. takster for borgere 2022

  Høringssvar vedr. rammeaftale vedr. levering af kompressionsstrømper

  Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for træning og vedligeholdende træning

  Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for tilsynspolitik for plejecentre og fritvalgsområdet

  Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp

  Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for midlertidigt døgnophold

  Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

  September 2021

  Høringssvar vedr. rammeaftale bleer

  August 2021

  Høringssvar vedr. anlægsønsker

  Marts 2021

  Høringssvar vedr. nødvendige merudgifter


  Inge-Lise Aaen (formand)
  Telefon 23 43 73 77


  Bent Jørgensen (næstformand)
  Telefon 23 20 03 86

  Peter Müller
  Peter Müller (sekretær)
  Telefon 21 47 34 75


  Conny Krogh (kasserer)
  Telefon 21 62 81 91


  Birgit Rasmussen
  Telefon 30 28 99 76


  Lars Erdmann
  Telefon 40 13 40 79


  Jane Hermansen
  Telefon 61 55 37 52


  Jan Christensen
  Telefon 22 79 73 53


  Erik Kjørup Andersen
  Telefon 40 87 90 74


  Ebbe Balck Sørensen
  Telefon 50 43 65 01


  Bjarne Ralf Nielsen
  Telefon 40 33 43 29

  Ældrerådet løser mange opgaver og højest på listen er funktionen som talerør for de ældre borgere. Vi er neutrale og uafhængig af partipolitik og organisationer. Vi arbejder for alle ældre i kommunen - både dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv.

  Vi beskæftiger os ikke med enkelt- og personsager, og vi har ikke direkte bestemmende indflydelse og har derfor heller ikke mulighed for at ændre eller blokere for en forvaltningsafgørelse.

  Vores opgaver

  • Medvirke aktivt i udformning af kommunens værdighedspolitik og andre politikker
  • Rådgive og styrke politikernes beslutningsgrundlag
  • Deltage i høringer
  • Komme med ideer til politikere og forvaltning
  • Orientere politikerne om ældres levevilkår i kommunen
  • Medvirke til at øge ældres indflydelse og ansvar
  • Byrådet har derfor pligt til at høre Ældrerådet om alle forslag, som har betydning for personer på 60 år og derover, inden de besluttes i kommunalbestyrelsen. Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder, trafik forhold, rehabilitering, kultur og kommunens budget er blot nogle af de områder, Ældrerådet skal høres om.

  Samarbejde

  Ældrerådet samarbejder med kommunens ældreorganisationer, besøger plejecentre og andre institutioner. I Region Sjælland er der et regionalt ældreråd med medlemmer fra de 17 kommuner i regionen. Her beskæftiger man sig med sundhedspolitiske spørgsmål, og man udveksler erfaringer. Ældrerådet er medlem af Danske Ældreråd, der er en Landssammenslutning for de 98 ældreråd i Danmark.

  Om Ældrerådet

  • Alle kommuner skal have et ældreråd. Det står i lovgivningen.
  • Ældrerådet har ikke direkte indflydelse på kommunens politik, men er et rådgivende organ.
  • Ældrerådet i Guldborgsund Kommune består af 11 medlemmer, som vælges ved direkte valg.
  • Alle borgere, der er fyldt 60 år på valgdagen, og som bor i Guldborgsund Kommune, kan stemme ved Ældrerådsvalget og stille op til Ældrerådet.
  • Medlemmerne vælges for fire år ad gangen, og det følger byrådets valgperiode.
  • Valget til Ældrerådet ligger samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget.
  • Ældrerådet benytter de samme valgsteder, så der kan stemmes ved begge valg på én gang.

  Her finder du vedtægterne for Ældrerådet i Guldborgsund Kommune samt den seneste årsberetning.

  Vedtægter og valgregler

  Vedtægter for Ældrerådet i Guldborgsund Kommune

  Valgregler for Ældrerådet i Guldborgsund Kommune

  Årsberetning

  Årsberetningen 2021

  Valgresultat - Ældrerådsvalg 2021

  Antal stemmer

  2.115    Inge-Lise Aaen
  1.513    Bent Jørgensen
  1.497    Birgit Rasmussen
  1.137    Lars Erdmann
  1.090    Jane Hermansen
     937    Peter Müller
     912    Conny Krogh
     711    Jan Christensen
     584    Ebbe Balck Sørensen
     485    Erik Kjørup Andersen
     425    Sten Brincker

  Suppleant

     371    Bjarne Ralf Nielsen
     366    Finn Frank Olsen
     358    Helene Gade Brøndum
     202    Thorstein Labæk

  Ældrerådets konstituering

  Referat fra Ældrerådets konstituerende møde

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Telefon: 54 73 21 89