Gå til hovedindhold

Det Tværgående Pårørenderåd

Her kan du læse mere om Det Tværgående Pårørenderåd i Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund

Indhold

  Det Tværgående Pårørenderåd

  Bo & Aktivitetstilbud Guldborgsund har et Tværgående Pårørenderåd, der består af forpersoner fra de lokale pårørendegrupper.

  Der er pt. lokale pårørendegrupper i følgende botilbud:

  • Botilbuddet Parkvej
  • Botilbuddet Bryggen
  • Botilbuddet Syrenvænget.

  Det Tværgående Pårørenderåd er et politisk høringsorgan, der i princippet behandler alle områder indenfor Guldborgsund Kommunes længerevarende botilbud (SEL §§ 107 og 108 samt ABL § 105/SEL § 85).

  Rådet har til formål at behandle sager, som lederen af Bo- & Aktivitetstilbud Guldborgsund har kompetence til at beslutte, ligesom det også er høringsorgan for politiske beslutninger og lignende sager af mere generel karakter.

  Rådet skal høres om udfaldet af socialtilsynets tilsynsbesøg, og dermed have de skriftlige tilsynsrapporter forelagt til udtalelse.

  Der er udarbejdet en folder som kort informerer om sammensætningen af rådet, mødefrekvens, rådets opgaver, formål, høring, med mere.

  Du er meget velkommen til at rette henvendelse til Det Tværgående Pårørenderåds medlemmer med konkrete spørgsmål eller sager, som du synes rådet bør være opmærksom på.

  Link til Det Tværgående Pårørenderåds Forretningsorden.

  Link til Vedtægter for det nye pårørendesamarbejde.

  Pårørendegrupperne

  Pårørendegrupperne i Bo- & Aktivitetstilbud Guldborgsund har til formål at være et forum for dialog mellem brugerne, deres pårørende og kommunen. 

  Pårørendegrupperne skal således inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats på det enkelte botilbud. Pårørendegrupperne er således høringsorgan i forhold til dagligdagen på det enkelte botilbud.

  Pårørendegrupperne kan ikke behandle sager vedrørende enkeltpersoner og konkrete medarbejdere. På de enkelte botilbud vælges lokale pårørendegrupper, der har til formål at behandle sager, som den stedlige botilbudsleder har kompetence til at beslutte.

  Det Tværgående Pårørenderåd

  Forperson
  Solveig Rosendahl (datter i Syrenvænget)
  Mobil 30 96 52 72
  Mail: Solveig.Rosendahl@outlook.dk

  Næstforperson
  Jane Sørensen (søster på Bryggen)
  Mobil 40 41 14 31
  Mail: Janesorensen@godmail.dk 

  Hardy Høj (Søn på Parkvej)
  Mobil 22 67 15 17
  Mail: hardy.hoej@hotmail.com

  Alle er velkomne til at henvende sig direkte til Det Tværgående Pårørenderåd. 

  Pårørendegrupperne

  Parkvej:

  • Forperson Hardy Høj
  • Jens-Peter Madsen
  • Ulla Ebsen

  Bryggen:

  • Forperson Jane Sørensen
  • Mette Hansen
  • Anetta Opitz
  • Troels Stimose

  Syrenvænget:

  • Forperson Solveig Rosendal
  • Bodil Smidt
  • Anne-Dorte Hansen
  • Leif Hansen