Gå til hovedindhold
Børnepasning

Privat pasning

Her kan du læse om tilskud til privat pasning, i Guldborgsund Kommune.

Indhold

  Privat pasning 

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der kun ydes tilskud til privat pasning til børn i alderen 26 uger til 3 år 1 måned.

  I Guldborgsund Kommune tilbydes kun fuldtidspladser i private pasningsordninger. En fuldtidsplads udgør minimum 32 timer pr. uge.

  Muligheder for privat pasning

  Der er to muligheder for at modtage tilskud til privat pasning.

  I begge tilfælde skal der indgås en skriftlig pasningsaftale imellem den private passer/private pasningsordning og forældrene.

  Du kan læse Guldborgsund Pasningsaftale her (åbner i nyt vindue).

  Aftalen skal godkendes af Guldborgsund Kommunen, inden der kan bevilliges tilskud 

  Pasningsaftale.

  Forældrene kan selv ansætte en privat børnepasser:

  Her er forældrene arbejdsgivere, der selv ansætter en privat passer.

  I den forbindelse har forældrene en række forpligtelser: De skal sørge for oprettelse af SE-nummer, indbetaling af ATP-bidrag, feriepenge og tegning af arbejdsgiverforsikring.

  Det er forældrene og børnepasseren, der aftaler betalingen for børnepasningen. ”Rimelige løn- og ansættelsesvilkår” er en af de ting, som kommunen kigger på ved godkendelse af en pasningsaftale.

  Tilskuddet er skattefrit for dig men for den private børnepasser, eller den private pasningsordning, er det fulde beløb skattepligtig indtægt. Indtjeningen er B-indkomst og det er Guldborgsund Kommune der indberetter lønnen til SKAT.

  En Au-pair kan ikke ansættes som privat passer.

  Forældrene kan vælge at benytte en godkendt privat pasningsordning:

  Her køber forældrene børnepasning hos en selvstændig erhvervsdrivende børnepasser. I denne model er forældrene altså ikke arbejdsgivere. De har dermed ikke forpligtelser omkring ATP mv.

  En privat pasningsordning kan have indmeldt mellem fem og ti børn. 

  Du skal selv finde og kontakte den private pasningsordning.

  Pladsanvisningen kan ikke ind- og udmelde af de private pasningsordninger.


  Sakskøbing-området

  Troldeunger - private pasningsordning

  v/Pia Bjødstrup
  Stenstrupvej 17
  4990 Sakskøbing
  Telefon: 60 51 85 70
  Mail: piabjoedstrup@gmail.com
  Web: www.troldeunger-privatpasningsordning.dk (åbner i et nyt vindue)

   

  Sundby-området

  Hamborgskovvejs private pasningsordning v. Anna Fjord Jensen

  Hamborgskovvej 32, Sundby
  4800 Nykøbing
  Telefon: 28 99 26 24
  Mail: annafjord89@gmail.com

  Karins private pasningsordning

  V/ Karin Ellekjær
  Sundby Alle 30
  4800 Nykøbing F
  Telefon: 41 66 58 65
  Mail: karinellekjaer@gmail.com
  Web: www.karinsprivatepasningsordning.dk (åbner i et nyt vindue)

  Musik og leg, privat pasningsordning

  Pia Pedersen
  Hulemosevej 26
  4800 Nykøbing F
  Telefon: 54 86 19 23 eller 23 25 97 63
  Mail: musikogleg@musikoglegprivatpasningsordning.dk
  Web: musikoglegprivatpasningsordning.dk (åbner i et nyt vindue)

   

  Nykøbing by - området

  Ballademagerne - Pias Private Pasningsordning

  v/Pia Fønskov Bonde
  Italiensvej 35
  4800 Nykøbing Falster
  Telefon: 29 88 22 05
  Mail: Pia@balladmagerne.dk
  Web: www.ballademagerne.dk (åbner i et nyt vindue)

  Violerne - Privat Pasningsordning

  Teresa Nilsson
  Violvænget 9
  4800 Nykøbing F
  Nordbyen
  Telefon: 22 79 22 08
  Mail: teresa@violerne.dk
  Web: www.violerne.dk (åbner i et nyt vindue)

  "Hos Gitte" Privat Pasningsordning

  Gitte Christiansen
  Gustav Loses Allé 2a
  Kraghave
  4800 Nykøbing Falster
  Telefon: 29 44 88 89
  Mail: hosgitte.ppo@gmail.com 
  Web: www.hosgitte-privatpasningsordning.dk (åbner i et nyt vindue)

  Lailas legehus - privat pasningsordning

  Laila Olsen
  Nørre Boulevard 68
  4800 Nykøbing F
  Telefon: 20 45 21 77
  Mail: laila@lailaslegehus-privatpasningsordning.dk
  Web: www.lailaslegehus-privatpasningsordning.dk (åbner i et nyt vindue)

  Lenes private pasningsordning 'Uglebo'

  Lene Jensen
  Stranges Allé 6, Gl. Kraghave
  4800 Nykøbing F
  Telefon: 20 12 76 22
  Mail: Moleje533@gmail.com

  Gitte og Flemmings private pasningsordning

  Gitte og Flemming Olsen
  Maltavej 5
  4800 Nykøbing F
  Telefon: 40 78 79 96 eller 20 71 90 69
  Mail: gitteflemmingolsen@gmail.com
  Web: www.gitteogflemmingsprivatepasningsordning.dk (åbner i et nyt vindue)

  Bumlebassen, den private pasningsordning

  Anja Kjær Rygaard Jensen
  Ahornvænget 12
  Sdr. Vedby Skovhuse
  4800 Nykøbing F
  Telefon: 22 99 64 56
  Mail: superpiger22@gmail.com
  Web: Når du klikker her, kommer du til min side på Facebook (Åbner i nyt vindue)

  SkovBørnene - Privat Pasningsordning

  v/Hanne og Jørn Overgaard
  Sdr. Vedby Skovvej 16
  4800 Nykøbing F
  Telefon: 60 94 21 88
  Mail: overgaard007@godmail.dk
  Web: www.skovbørnene-privat-pasningsordning.dk (åbner i et nyt vindue)

   

  Udvalgte forskelle på private og kommunale dagtilbud

  Som kommune er der en række informationer, vi er forpligtet til at give dig, inden du underskriver en kontrakt med en privat børnepasser.

  • Den private pasningsordning skal leve op til formålsparagraffen i dagtilbudsloven, men har ikke pligt til at udarbejde pædagogiske læreplaner
  • Private pasningsordninger har ikke pligt til at stille pasning til rådighed ved ferie og sygdom
  • Private pasningsordninger er ikke omfattet af kommunale forsikringer. Det er derfor den private pasningsordnings eget ansvar, at oprette lovpligtige forsikringer
  • Private pasningsordninger skal selv sørge for den nødvendige kompetenceudvikling
  • I private pasningsordninger er der ikke pligt til at oprette forældrebestyrelser
  • Der skal udarbejdes en pasningsaftale imellem forældrene og den private pasningsordning
  • Sprogvurderinger i 3-årsalderen foretages af kommunens tale- hørekonsulent. Det foregår ikke i den private pasningsordning
  • Søskendetilskuddet til en plads i en privat pasningsordning, fastsættes til et beløb der svarer til mindst 85% af søskendetilskuddet, som man giver i dagtilbud- det vil sige 50%
  • Det er ikke muligt at søge om økonomisk fripladstilskud til private pasningsordninger
  • Du er ikke berettiget til at modtage tilskud til privat pasning, hvis du samtidig afholder fuld barsel for det pågældende barn
  • Det er muligt at modtage et reduceret tilskud til privat pasning, hvis du afholder delvis barsel for det pågældende barn.

  Tilskud til privat pasning

  I 2023 giver Guldborgsund Kommune et tilskud på højest 6.694kr til privat pasning.

  I 2024 giver Guldborgsund Kommune et tilskud på højest 6.948kr til privat pasning.

  Guldborgsund Kommune giver et tilskud, der dækker op til 75% af dine udgifter til blandt andet løn eller betaling for pasning. Forældre skal selv som minimum dække 25% af udgifterne.

  Der kan højest udbetales tre tilskud til en husstand.

  Det er en betingelse for at modtage tilskuddet, at forældrene indgår aftale med andre, som skal passe barnet mod betaling. Tilskuddet skal anvendes til betaling af den, der passer barnet.

  Hvis du ønsker at passe dit barn selv, kan du her læse mere om tilskud til pasning af eget barn (åbner i et nyt vindue)

  Du kan ikke modtage tilskud til privat pasning, hvis du samtidig afholder fuld barsel med det pågældende barn. Afholder du delvis barsel, vil tilskuddet blive reduceret.

  Der ydes søskendetilskud i private pasningsordninger, dog efter andre regler, end ved kommunale dagtilbud. Hos en privat pasningsordning får du 85%, af halvdelen af billigste alderssvarende dagtilbud.

  Det er ikke muligt at søge økonomisk fripladstilskud til en privat pasningsordning.

   

   

   

   

  Søg tilskud til privat pasning 

  Inden du ansøger om tilskud til privat pasning, skal du sørge for:

  1. Det barn der søges tilskud til, skal være opskrevet til, eller være tilbudt en plads, i et kommunalt dagtilbud. Når du har en garantidato, kan du vælge at benytte pladsen i et kommunalt dagtilbud, eller at søge om at få udbetalt et økonomisk tilskud til privat pasning

  Hvis du ønsker en børnehaveplads til dit barn, kan du med fordel opskrive til denne plads med det samme. Børn i Guldborgsund Kommune overgår til børnehave når de er 3 år 1 måned.

  1. Der skal laves en skriftlig pasningsaftale imellem forældrene og den private passer/private pasningsordning. Pasningsaftalen skal vedhæftes din ansøgning om tilskud til privat pasning.
  2. Du skal ansøge om tilskuddet via den Digitale Pladsanvisning (kræver MitID) under feltet "Tilskud til pasning". 
   Ved at klikke på det små spørgsmålstegn, kan du få hjælp til hvordan ansøgningen udfyldes korrekt. Husk at skriv den sidste dato for din barsel i bemærkningsfeltet

   Digital Pladsanvisning (nyt vindue)

  Har du ikke mulighed for at søge tilskuddet via Den Digitale Pladsanvisning, skal du kontakte Pladsanvisningen.

   

  Udbetaling af tilskud til privat pasning 

  For at tilskuddet kan udbetales rettidigt, skal vi modtage ansøgningen om tilskud inden ansøgningsfristen.

  Tabellen skal læse sådan:

  Hvis man ønsker at starte i en privat pasningsordning den 1. maj 2023, skal man ansøge om tilskud til privat pasning senest den 5. april 2023.

  Ansøger man inden den 5. april vil man få tilskuddet udbetalt sidst i april måned, til brug for betaling af den private pasningsordning i maj måned.

  Ansøger man efter den 5. april, kan man stadig bevilges tilskud til den 1.maj. Tilskuddet vil dog først blive udbetalt sammen med tilskuddet for juni måned.

  Man vil altså modtage dobbelttilskud den 1.juni, som dækker både maj og juni måned. Efterfølgende vil tilskuddet blive udbetalt til den sidste hverdag i måneden.

  Tilskudsperiodes start 2024

  Ansøgningsfrist 2024

  1. Januar  2. December (2023)
  1. Februar  8. Januar
  1. Marts 5. Februar
  1. April 4. Marts
  1. Maj 8.. April
  1. Juni 1. Maj
  1. Juli 10. Juni
  1. August 8. Juli
  1. September 12. August 
  1. Oktober  9. September 
  1. November  7. Oktober 
  1. December 11.  November 

   

  Hvis du ønsker at starte en privat pasningsordning, skal du sende en ansøgning til Guldborgsund Kommunen. 

  For at kunne oprette en privat pasningsordning, er det et krav, at du vil kunne bestå en danskprøve.

  Inden du sender en ansøgning, er det en god ide at læse mere om: 

  Godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger. Retningslinjerne er rammen for at børn trives, udvikler sig og lærer så de bliver ”den bedste udgave af sig selv” (åbner i nyt vindue).

  Interne retningslinjer for kommunens godkendelse af et hjem til privat pasningsordning (åbner i nyt vindue).

  Hvis du har spørgsmål til oprettelse af en privat pasningsordning, kan du kontakte

  Tonnie Gram på telefonnummer: 25 18 22 22

  Ansøgningsprocedure

  1. Mail med navn, adresse og tlf.nr. sendes til Center for Børn & Læring.
  I mailen skal stå at man ansøger om at oprette en privat pasningsordning

  Ansøgningen skal indsendes digitalt (kræver MitID)

  Ansøg om oprettelse af en privat pasningsordning (åbner i et nyt vindue)

  2. Ansøger vil blive kontaktet af Center for Børn & Læring, for at aftale et godkendelsesbesøg

  3. I godkendelsesbesøget deltager repræsentanter fra den kommunale dagpleje og Center for Børn & Læring

  4. Efter besøget udarbejdes en besøgsrapport, der indeholder en godkendelse eller begrundet afslag på ansøgning

  5. Ved godkendelse indhentes, efter samtykke straffe- og børneattest 

  6. Eventuelle fejl og mangler omtalt i besøgsrapporten skal bringes i orden

  7. Herefter kontakter ansøger Center for Børn & Læring for endelig godkendelse

  8. Opfølgningsbesøg med endelig godkendelse

  9. Herefter kan den private pasningsordning begynde at indskrive børn og modtage tilskud fra begyndelsen af den førstkommende måned.


  Sagsbehandlingen fra punkt 1 til 9 tager ca. 2 mdr. Til den tidsramme skal lægges tidsforbruget under punkt 6., der afhænger af omfanget af ændringer i de fysiske rammer og ansøgers tidsforbrug.

  Hvis der ikke er indskrevet børn i pasningsordningen senest 3 måneder efter den godkendte startdato, skal der søges om ny godkendelse.

  Til de private pasningsordninger: 

  Pasningsaftale:

  Pasningsaftalen skal underskrives af både forældre og den private pasningsordning, inden der kan bevilliges tilskud til privat pasning. 

  Pasningsaftale for godkendte private pasningsordninger (nyt vindue)

  Indmeldelsesliste:

  Hver måned skal den private pasningsordning indsende en indmeldelsesliste over indmeldte børn. Dette bruges som dokumentation for, at forældrenes tilskud anvendes til børnepasning. 

  Du kan indsende indmeldelseslisterne digitalt, ved at bruge linket nedenfor (kræver MitID)

  Indmeldelsesskema privat børnepasning

  Til dem der ansætter en privat børnepasser:

  Pasningsaftale:

  Når du ansætter en privat til at passe dit barn, skal der laves en pasningsaftale imellem forældrene og den private passer. Denne aftale skal godkendes af Guldborgsund Kommune før der kan bevilliges tilskud til privat pasning. 

  Pasningsaftale når forældre ansætter en privat børnepasser (nyt vindue)

  Lønseddel privat passer:

  Når du ansætter en privat passer skal du vær måned indsende en lønseddel som dokumentation for, at forældrenes tilskud anvendes til børnepasning 

  Lønseddel til privat passer