Gå til hovedindhold

Hjælpemidler

Der findes forskellige former for hjælpemidler som børn og voksne kan få, låne eller modtage tilskud til. Her kan du læse mere om de forskellige slags hjælpemidler, hvem der kan søge dem og hvordan du ansøger.

Indhold

  Hvem kan få hjælpemidler

  Både børn og voksne med varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne kan få bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder. Der er forskellige kriterier du skal opfylde afhængigt af hvilket hjælpemiddel du søger om.

  Du kan læse nærmere om hvem der er i målgruppen i "Kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet". 

  Hvilke hjælpemidler kan der søges om

  Du skal søge digitalt når du har behov for et hjælpemiddel. Du kan se hvordan du søger de forskellige kategorier af hjælpemidler herunder

  Her kan du søge om:

  • Genbrugshjælpemidler til at låne, eksempelvis en rollator, en kørestol, en stol eller lignende.
  • Småhjælpemidler til eje, eksempelvis en gribetang, en stok, køkkenredskaber eller lignende
  • Forbrugsgoder, typisk bevilges som tilskud til køb af produkter i almindelig handel.
  • Boligindretning eksempelvis montering af støttegreb, gelænder eller lignende. Der kan også være tale om større boligændringer.

  Du søger om hjælpemidler til udlån, forbrugsgoder og boligindretninger via borger.dk 

  Ansøg om hjælpemiddel, forbrugsgode, boligretning

  Kropsbårne hjælpemidler er eksempelvis proteser og kompressionsudstyr.

   

  Du søger om kropsbårne hjælpemidler via borger.dk 

  Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

  Inkontinens hjælpemidler er eksempelvis bleer, katetre, stomiudstyr og lignende

  Du søger om inkontinens hjælpemidler via elektronisk ansøgningsskema

  Ansøg om inkontinens hjælpemidler

  Du kan søge om støtte til køb af bil i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse. I samme ansøgningsskema kan du også søge om tilskud til særlig indretning til bil samt tilskud til kørekort.

  Du søger via borger.dk

  Ansøg om støtte til køb af bil

  Har du brug for et synshjælpemiddel skal du kontakte Synscentralen for en udredning af dit behov. Herefter vil Synscentralen sørge for at sende din ansøgning videre og du vil efter endt sagsbehandling modtage svar fra myndigheden.

  Kontakt Synscentralen

   

  Har du brug for et hørehjælpemiddel skal du kontakte Center for hjerneskaderehabilitering (CHR) for en udredning af dit behov. Herefter vil CHR sørge for at sende din ansøgning videre og du vil efter endt sagsbehandling modtage svar fra myndigheden.

  Klik her for at læse mere om Center for hjerneskaderehabilitering (CHR) (nyt vindue)

  Har du brug for et Informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler (IKT) skal du kontakte Center for hjerneskaderehabilitering (CHR) for en udredning af dit behov. Herefter vil CHR sørge for at sende din ansøgning videre og du vil efter endt sagsbehandling modtage svar fra myndigheden.

  Kontakt CHR – IKT

  Har du brug for et hjælpemiddel midlertidigt i forbindelse med behandling på sygehus, skal du kontakte sygehuset eller praktiserende læge.

  Har du brug for et hjælpemiddel i forbindelse med kommunal genoptræning, er det træningsstedet, der stiller hjælpemidlet til rådighed.

  Har dit barn brug for hjælpemidler udenfor hjemmet fx i skolen, børnehaven eller til fritid/leg skal du kontakte skolen/børnehaven.

   

  Er der særlige forhold der gør, at du ikke kan ansøge om hjælpemidler via de digitale muligheder, kan du kontakte myndighed telefonisk.

  Kontakt

  Center for Socialområdet

  Myndighed

  Telefon Udlånshjælpemidler 54 73 21 22 Telefon Kropsbårne hjælpemidler 54 73 23 62 Telefon Inkontinens hjælpemidler 54 73 23 65 eller 54 73 23 66

  Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  Send Digital Post (kræver NemID))