Gå til hovedindhold

Hjælpemidler

Der findes forskellige former for hjælpemidler som børn og voksne kan få, låne eller modtage tilskud til. Her kan du læse mere om de forskellige slags hjælpemidler, hvem der kan søge dem og hvordan du ansøger.

Indhold

  Hvem kan få hjælpemidler

  Både børn og voksne med varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne kan få bevilget hjælpemidler og forbrugsgoder. Der er forskellige kriterier du skal opfylde afhængigt af hvilket hjælpemiddel du søger om.

  Du kan læse nærmere om hvem der er i målgruppen i "Kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet". 

  Hvilke hjælpemidler kan der søges om

  Du skal søge digitalt når du har behov for et hjælpemiddel. Du kan se hvordan du søger de forskellige kategorier af hjælpemidler herunder

  Her kan du søge om:

  • Genbrugshjælpemidler til at låne, eksempelvis en rollator, en kørestol, en stol eller lignende.
  • Småhjælpemidler til eje, eksempelvis en gribetang, en stok, køkkenredskaber eller lignende
  • Forbrugsgoder, typisk bevilges som tilskud til køb af produkter i almindelig handel.
  • Boligindretning eksempelvis montering af støttegreb, gelænder eller lignende. Der kan også være tale om større boligændringer.

  Du søger om hjælpemidler til udlån, forbrugsgoder og boligindretninger via borger.dk 

  Ansøg om hjælpemiddel, forbrugsgode, boligretning

  Kropsbårne hjælpemidler er eksempelvis proteser, ortopædisk fodtøj, diabeteshjælpemidler, paryk og kompressionsudstyr.

  Hvis du har brug hjælp eller har spørgsmål, kan du kontakte os direkte mandag og torsdag kl. 9-10 samt onsdag kl. 9-12 på telefon 54 73 21 22.

  Du søger om kropsbårne hjælpemidler via borger.dk 

  Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

  Inkontinenshjælpemidler er eksempelvis bleer, katetre, stomiudstyr og lignende.

  Hvis du har brug hjælp eller har spørgsmål, kan du kontakte kontinenssygeplejerskerne direkte mandag og torsdag kl. 9-10 samt onsdag kl. 9-12 på telefon 54 73 21 22.

  Du søger om inkontinenshjælpemidler via elektronisk ansøgningsskema

  Ansøg om inkontinens hjælpemidler

  Du kan søge om støtte til køb af bil i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse.

  I samme ansøgningsskema kan du også søge om tilskud til særlig indretning til bil samt tilskud til kørekort.

  Du søger via borger.dk

  Ansøg om støtte til køb af bil

  Har du brug for et synshjælpemiddel skal du kontakte Synscentralen for en udredning af dit behov.

  Synscentralen vil sørge for at sende din ansøgning videre, og du vil efter endt sagsbehandling modtage svar fra Team Hjælpemidler.

  Synscentralen kan kontaktes på telefon 55 36 33 33 eller find flere oplysninger på Synscentralens hjemmeside (nyt vindue).

  Har du brug for et hørehjælpemiddel skal du kontakte Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) for en udredning af dit behov.

  CHR vil sørge for at sende din ansøgning videre, og du vil efter endt sagsbehandling modtage svar fra Team Hjælpemidler.

  Center for Hjerneskaderehabilitering kan kontaktes på telefon 54 73 22 30.

  Klik her for at læse mere om Center for hjerneskaderehabilitering (CHR).

  Har du brug for et Informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler (IKT) skal du kontakte Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) for en udredning af dit behov.

  CHR vil sørge for at sende din ansøgning videre, og du vil efter endt sagsbehandling modtage svar fra Team Hjælpemidler.

  Center for Hjerneskaderehabilitering kan kontaktes på telefon 54 73 22 30.

  Du kan læse mere om informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler hér.

  Har du brug for et hjælpemiddel i forbindelse med behandling på sygehus, skal du kontakte sygehuset eller praktiserende læge.

  Har du brug for et hjælpemiddel i forbindelse med kommunal genoptræning, er det træningsstedet, der stiller hjælpemidlet til rådighed.

  Har dit barn brug for hjælpemidler udenfor hjemmet fx i skolen, børnehaven eller til fritid/leg skal du kontakte skolen/børnehaven.

  Er der særlige forhold der gør, at du ikke kan ansøge om hjælpemidler via de digitale muligheder, kan du kontakte Team Hjælpemidler telefonisk.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Myndighed Team Hjælpemidler

  Telefon: 54 73 21 22

  Send Digital Post (kræver MitID)