Gå til hovedindhold

Hjælpemidler

Her kan du læse om de forskellige former for hjælpemidler, hvem der kan søge, hvordan du søger, og hvilke du kan låne i udlånsskranken på hjælpemiddeldepotet uden ansøgning.

Indhold

  Hvem kan få hjælpemidler?

  Både børn, voksne og ældre med varig nedsat funktionsevne kan søge kommunen om hjælpemidler, forbrugsgoder eller hjælp til indretning af bolig. Der er forskellige kriterier, du skal opfylde, afhængigt af hvilket hjælpemiddel du søger om.

  Du kan læse mere om målgruppe og kriterier i "Kvalitetsstandard - Hjælpemiddelområdet".

  I udlånsskranken på hjælpemiddeldepotet kan du låne fire typer af hjælpemiddel uden at søge om det først:

  • rollator
  • badebænk
  • albuestok
  • toiletforhøjer 6 cm med armlæn.

  Det betyder, at du blot skal møde op på hjælpemiddeldepotet og vise dit sundhedskort, som dokumentation for, at du bor i Guldborgsund Kommune. Vi udlåner ikke til gæster fra andre kommuner.

  En medarbejder på depotet kan hjælpe dig med at indstille hjælpemidlet, men du kan ikke få yderligere vejledning.  

  Du skal selv sørge for hjemtransport af hjælpemidlet og eventuel montering.

  Pårørende kan også hente, husk blot dokumentation for din bopæl i kommunen.

  Du kan låne hjælpemidlet, så længe du vil, og hjælpemidlet skal leveres tilbage til udlånsskranken, når du ikke længere har brug for det.

  Udlånsskranken ligger på hjælpemiddeldepotet på Neergaardsvej 13 i Nykøbing F og har åbent alle hverdage kl. 13-14.

  Her kan du søge om:

  • Genbrugshjælpemidler til at låne, fx kørestol, nødkaldeapparat eller rampe
  • Småhjælpemidler til eje, fx gribetang, eller køkkenredskaber
  • Forbrugsgoder, typisk bevilges som tilskud til køb af produkter i almindelig handel
  • Boligindretning eksempelvis montering af støttegreb, gelænder eller lignende. Der kan også være tale om større boligændringer.

  Du søger om hjælpemidler til udlån, forbrugsgoder og boligindretninger via borger.dk 

  Ansøg om hjælpemiddel, forbrugsgode, boligretning

  Kropsbårne hjælpemidler er eksempelvis proteser, ortopædisk fodtøj, diabeteshjælpemidler, paryk og kompressionsudstyr.

  Hvis du har brug hjælp eller har spørgsmål, kan du kontakte os direkte mandag og torsdag kl. 9-10 samt onsdag kl. 9-12 på telefon 54 73 21 22.

  Du søger om kropsbårne hjælpemidler via borger.dk 

  Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

  Inkontinenshjælpemidler er eksempelvis bleer, katetre, stomiudstyr og lignende.

  Hvis du har brug hjælp eller har spørgsmål, kan du kontakte kontinenssygeplejerskerne direkte mandag og torsdag kl. 9-10 samt onsdag kl. 9-12 på telefon 54 73 21 22.

  Du søger om inkontinenshjælpemidler via elektronisk ansøgningsskema.

  Ansøg om inkontinenshjælpemidler

  Du kan søge om støtte til køb af bil i form af lån eller afgiftsfritagelse/-nedsættelse.

  I samme ansøgningsskema kan du også søge om tilskud til særlig indretning til bil samt tilskud til kørekort.

  Du søger via borger.dk

  Ansøg om støtte til køb af bil

  Har du brug for et synshjælpemiddel skal du kontakte Synscentralen for en udredning af dit behov.

  Synscentralen vil sørge for at sende din ansøgning videre, og du vil efter endt sagsbehandling modtage svar fra Team Hjælpemidler.

  Synscentralen kan kontaktes på telefon 55 36 33 33 eller find flere oplysninger på Synscentralens hjemmeside (nyt vindue).

  Har du brug for et hørehjælpemiddel skal du kontakte Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) for en udredning af dit behov.

  CHR vil sørge for at sende din ansøgning videre, og du vil efter endt sagsbehandling modtage svar fra Team Hjælpemidler.

  Center for Hjerneskaderehabilitering kan kontaktes på telefon 54 73 22 30.

  Klik her for at læse mere om Center for hjerneskaderehabilitering (CHR).

  Har du brug for et Informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler (IKT) skal du kontakte Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) for en udredning af dit behov.

  CHR vil sørge for at sende din ansøgning videre, og du vil efter endt sagsbehandling modtage svar fra Team Hjælpemidler.

  Center for Hjerneskaderehabilitering kan kontaktes på telefon 54 73 22 30.

  Du kan læse mere om informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler hér.

  Har du brug for et hjælpemiddel i forbindelse med behandling på sygehus, skal du kontakte sygehuset eller praktiserende læge.

  Har du brug for et hjælpemiddel i forbindelse med kommunal genoptræning, er det træningsstedet, der stiller hjælpemidlet til rådighed.

  Har dit barn brug for hjælpemidler udenfor hjemmet fx i skolen, børnehaven eller til fritid/leg skal du kontakte skolen/børnehaven.

  Er der særlige forhold der gør, at du ikke kan ansøge om hjælpemidler via de digitale muligheder, kan du kontakte Team Hjælpemidler telefonisk.

  Kontakt

  Center for Sundhed & Omsorg

  Myndighed Team Hjælpemidler

  Telefon: 54 73 21 22

  Send Digital Post (kræver MitID)