Gå til hovedindhold

Nyhedsbreve fra Landdistrikter, Kultur & Fritid

Her finder du de seneste udsendte nyhedsbreve fra Landdistrikter, Kultur & Fritid.

Billede af Baunehøj fritidsområde taget af Tage Jensen

Indhold

  Nedenfor findes de seneste nyhedsbreve fra Kultur & Fritidsområdet

  Seneste nyhedsbreve

  Kunne du og din forening tænke jer, at være med i Aktiv Sommer 2024?

  Som forening, kulturaktør eller frivillig er der mulighed for at tilbyde en super sommeroplevelse til skolebørn i Guldborgsund Kommune.

  Aktiv Sommer er et sommerferietilbud for børn i alderen 00. – 9. klasse, som Guldborgsund Kommune koordinerer.

  Når skolen slutter og børnene går på sommerferie, venter der for mange børn en rigtig lang sommer, hvor deres normale fritidstilbud står standby. Nedenfor findes et par gode grunde til at deltage som forening.

  • I får mulighed for at vise jeres forening frem
  • I får mulighed for at få nye medlemmer
  • I modtager tilskud til jeres aktiviteter
  • I giver børnene en god oplevelse

  Det behøver ikke være jeres primære aktivitet I udbyder – tænk gerne ud af boksen og tilmeld nogle spændende, varierede og attraktive aktiviteter for målgruppen.

  Aktiviteten skal være målrettet børnene i 00. - 9. klasse. (eventuelt kun en del af aldersgruppen – som I beslutter). Det er vigtigt, at I tydeligt beskriver hvilke krav der er til deltagernes klassetrin og om de skal have noget med, for eksempel. madpakke, særligt tøj eller fodtøj, samt om I opkræver en deltagerbetaling. Vær dog opmærksom på, at deltagerbetaling kan begrænse muligheden for nogle børn, i at kunne deltage.

  Retningslinjer for Aktiv Sommer 2024

  • Aktiviteten skal foregå i perioden 29. juni-9. august 2024 i ugerne 26-32
  • Aktiviteten skal vare mindst 2 timer
  • Der bevilges tilskud til maksimum 8 timers aktivitet per dag per hold (hold over flere dage, betragtes som ét hold)
  • Der skal minimum være 5 børn tilmeldt en aktivitet før der kan udbetales tilskud (ved tilmeldingsfrist 4 dage før aktiviteten)
  • Der skal være mindst 2 voksne over 18 år tilstede per aktivitet
  • Hjælpeinstruktører skal være minimum 15 år
  • Der bevilges tilskud på 250 kroner per gennemført aktivitetstime (uanset antal instruktører)
  • Der kan ikke bevilges tilskud til aktiviteter som foregår i tidsrummet 23.00-06.00 (undtaget er aktiviteter som for eksempel natfiskeri)
  • Der kan bevilges tilskud til materialer, dog maksimum 150 kroner per elev per hold
   • Der gives primært tilskud til forbrugsmaterialer i forbindelse med aktiviteten
   • Eventuelle nyanskaffelser af udstyr for afholdelse af den primære aktivitet, skal ansøges og godkendes på forhånd
   • Der bevilges ikke tilskud til forplejning (måltider), men udgifter til forfriskninger som frugt, saft og is kan godkendes i et rimeligt omfang
   • Indkøb skal så vidt muligt foretages lokalt - i Guldborgsund Kommune
   • Dokumentation skal indsendes til mailadressen aktivsommer@guldborgsund.dk senest den 1. september 2024 og skal opgøres per hold.  
  • Ved særlige materiale-krævende arrangementer og ved nyanskaffelser af udstyr, kan der ydes yderligere tilskud. Dette skal allerede ansøges til, ved tilmelding af aktiviteten. En eventuel ansøgning herom skal sendes til mailadressen aktivsommer@guldborgsund.dk og der skal være modtaget er tilsagn om ekstra materiale-tilskud før tilskud kan udbetales
  • Der kan opkræves deltagerbetaling. Beløb skal angives ved holdtilmelding, samt hvad beløbet dækker over. Deltagerbetaling opkræves direkte af aktør - ikke af Guldborgsund Kommune.
  • Det er en forventning, at generelle sikkerhedskrav og regler bliver overholdt i forbindelse med aktiviteterne. Der skal indhentes børneattester på alle hjælpere

  Tilmelding af aktiviteter

  Tilmelding af aktiviteter/hold skal foretages via nedenstående link.

  Link til tilmelding for aktører

  Når der logges ind, skal der vælges

  • "Log ind uden MitID/NemID"
  • Som forening, sæt markering i "Log ind som medarbejder/virksomhed". Derefter "Find virksomhed" og indtast da CVR-nummer, til sidst tryk på "Søg" (man kan ikke bare trykke på Enter)
  • Skal du tilmelde som privatperson logger du ind med CPR eller MitID i stedet

  Ved tilmelding med ovenstående skema skal der indsendes ét skema per type aktivitet.

  Følgende oplysninger om foreningen og de aktiviteter der tilbydes, skal beskrives i formularen

  • Aktivitetens navn
  • Beskrivelse af aktiviteten til hjemmesiden (hvad aktiviteten går ud på, hvad kan deltagerne forvente at opleve og lære - denne tekst skal "sælge" aktiviteten til børnene)
  • Dato og tid for aktiviteten (her skal anføres om aktiviteten varer flere dage, eller er en ny aktivitet/hold per dag)
  • Sted hvor aktiviteten afvikles - adresse og eventuelt stednavn
  • Målgruppe - klassetrin
  • Maksimum antal deltagere
  • Særlige hensyn eller krav til børnene
  • Eventuel deltagerbetaling, herunder beløb og hvad beløbet dækker over
  • Information om både Instruktør 1 og 2

  Tilmeldingsfrist for hold til Aktiv Sommer er den 1. maj 2024

  Et tilmeldt hold til Aktiv Sommer, er først med i Aktiv Sommer, når holdet er godkendt af administrationen.

  I forhold til budgettet for Aktiv Sommer, kan det være nødvendigt at prioritere i antallet af hold der udbydes til Aktiv Sommer. Her kigges der blandt andet på at udbuddet af tilbud er så varieret som muligt. 

  Senest den 10. juni 2024 vil alle aktører få besked om hvilke aktiviteter der blive godkendt og uploadet i ”Aktiv Sommer” portalen.

  Der åbnes for børnenes tilmeldinger fra lørdag den 15. juni 2024

  Vi håber, at I vil deltage og dermed være med til at give børnene nogle sjove oplevelser i sommerferien.

  Har I brug for yderligere information - eller har spørgsmål til Aktiv Sommer, så er I meget velkomne til at ringe eller skrive til os, gerne på mailadressen aktivsommer@guldborgsund.dk.

  Ansøgning om timer i haller, gymnastiksale og andre faciliteter til sæson 2024-25

  Det er nu, den kommende sæson 2024-2025 skal planlægges, og det er tid til at foreninger skal søge om tider i haller, gymnastiksale og andre faciliteter.
  Ansøgningsfristen for sæsontider 2024-2025 som gælder for perioden 1. august til 31. juli er

  • Ansøgninger skal foretages senest onsdag den 1. maj 2024
  • Booking systemet bliver åbnet for ansøgninger fra den 2. april 2024

  I henhold til vejledning for lån af lokaler, er følgende procedure gældende for sæsonudlån

  • Ansøgningsfristen ved sæsonudlån af lokaler er den 1. maj 2024.
  • Brugere og halinspektør fordeler haltimer ved møde som afholdes i tidsrummet fra 2. maj – 20. maj 2024. Halinspektør indkalder til møde.
  • Ved uenighed mellem brugere og halinspektør, oversendes sagen straks til Folkeoplysningsudvalget, som kan træffe afgørelse om fordelingen af tider på deres junimøde den 4. juni 2024.
  • Fordelingen lægges ind i kommunens bookingsystem af halinspektøren senest 1. juni 2024.
  • Brugerne får skriftlig besked om tildelte timer senest 10. juni 2024

  Ansøgningerne skal foretages via kommunens bookingsystem og kan tilgås via dette link (åbner i nyt vindue).

  OBS – ansøgte tider skal være inklusive tid til klargøring og oprydning. Man råder kun over en facilitet i det tidsrum den er tildelt i, og kan dermed ikke få adgang før, eller blive i faciliteterne efter tildelt tid.

  Foreningens kontaktperson er automatisk oprettet med adgang til at kunne booke.
  Brugernavn til bookingsiden er kontaktpersonens registrerede e-mail.
  Ved glemt adgangskode, tryk på ”Glemt adgangskode”.

  For ansøgninger om timer i haller, gymnastiksale og andre faciliteter skal der under ”Emner til behandling” på forsiden af bookingportalen vælges 2024/2025 Sæsonbooking – haller, sale m.m.

  Ansøgning om klasse-/faglokaler i kommunens folkeskoler til sæson 2024-25

  Det er nu, at den kommende sæson 2024-2025 skal planlægges, og at det er tid til at foreninger skal søge om tider i klasse/faglokaler på kommunens folkeskoler.

  Ansøgningsfristen for sæsontider 2024-2025 som gælder for perioden 1. august til 31. juli er

  • Ansøgninger skal foretages senest torsdag den 1. juni 2024
  • Ansøgninger skal indsendes via en ny onlineformular som findes via dette link (åbner i nyt vindue). Formularen findes via link i højre side (på computer), nederst på siden (på tablet eller telefon).

  I øvrigt henvises der til retningslinjerne for lån af offentlige lokaler, som også kan findes via samme link.

  Ansøgning om svømmetimer til sæson 2024-25

  Det er nu, den kommende sæson 2024-2025 skal planlægges, og det er tid til at foreninger skal søge om svømmetider i kommunens svømmehaller.

  Ansøgningsfristen for sæsontider 2024-2025 som gælder for perioden 1. august til 31. juli  2024 er

  Gebyr vedrørende brug af Ejegodhallen og Nørre Alslev skoles bevægelsessal

  Der har ikke tidligere været opkrævet gebyr for brug af Ejegodhallen, da denne ikke har opfyldt kommunens definition af målene for en hal.

  Ejegodhallen defineres nu som en gymnastiksal, hvorfor brug af hallen beregnes med gymnastiksal-gebyr på 15 kroner per time.

  Nørre Alslev skoles bevægelsessal har ikke tidligere være registreret som en facilitet i kommunens bookingportal, men er nu tilføjet og betegnes som en gymnastiksal. Salen skal fremadrettet bookes via bookingportalen.

  Ejegodhallen og Nørre Alslev Skoles bevægelsessal var ikke nævnt som en gymnastiksal i varslingsskrivelsen fra oktober 2023.
  Derfor opkræves der først gebyr for Ejegodhallen og Nørre Alslev Skoles bevægelsessal, fra og med den nye sæson 2024/2025, med virkning fra den 1. august 2024, med 15 kroner per time.

  Mød Nordea-Fonden

  Nordea-fonden støtter aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet. Søg op til 200.000 kroner i støtte fra fondens fokusområde 'Liv i det lokale'.

  Aktiviteter, projekter, initiativer, energioptimering - hvor der er liv er der håb og drømme.
  Hør NORDEA-fonden fortælle om regler og retningslinjer - indhold og ansøgninger.

  Kom og bliv klogere på mulighederne for at søge midler, på et infomøde arrangeret af Guldborgsund Frivilligcenter i Kirkens Korshærs Varmestue, Jernbanegade 43, Nykøbing F

  Det er torsdag d. 11. april fra klokken 16.30 – 18.00.

  Det er gratis at deltage og der bydes på kaffe/te og kage.

  Tilmelding til arrangement på foregår via dette link (åbner i nyt vindue).

  Ved tilmelding anvendes NORDEAFOND som brugernavn og password.

  Tilmelding senest søndag den 7. april 2024.

  Har din forening adgang til foreningens digitale postkasse?

  Som godkendt forening i Guldborgsund Kommune, er der krav om, at foreningen har et CVR-nummer, en tilknyttet Digital Postkasse og en NEM-Konto.

  Guldborgsund Kommune foretager alle faktureringer, opkrævninger og indbetalinger, samt en række skrivelser via foreningens CVR-nummer. Det er derfor vigtigt, at foreningen har adgang til den Digitale Post, og at der er knyttet en NEM-konto til foreningens CVR-nummer. Vi gør opmærksom på, at ovenstående forhold er foreningens ansvar.

  Vedr. etablering og tilknytning af en NEM-konto til foreningens CVR-nummer, skal foreningens bank kontaktes.

  På Virk.dk er en vejledning i hvordan I som forening får adgang til den Digitale Post, hvis I ikke allerede har det. Se vejledningen via dette link (åbner i ny fane)

  Samtidig skal frivillige foreninger være opmærksomme på, at deres CVR-nummer skal fornyes hvert tredje år på www.virk.dk. Hvis foreningens CVR-nummer ikke fornyes, lukkes CVR-nummeret automatisk. Dog sendes et varsel 3 måneder før i Digital Post. Ved lukning af CVR-nummer, lukkes foreningens NEM-konto også.
  Læs mere herom via dette link (åbner i ny fane).
  Får en forening nyt CVR-nummer, skal man huske at rette det i Tilskuds- og Foreningsportalen.

  Tjekliste til dirigentrollen ved generalforsamlingen

  Rundt om i foreningerne er det lige nu tid til generalforsamlinger. Specielt dirigentrollen er en vigtig post for at generalforsamlingen forløber godt og efter foreningens vedtægter.
  Center for Frivilligt Socialt Arbejder (CFSA) har flere gode tjeklister som kan hjælpe dirigenten godt på vej med opgaven. Du kan find dem via dette link (åbner i nyt vindue).

  GULDBORGSUND:DOX

  Tag del i GULDBORGSUND:DOX og oplev tankevækkende dokumentarfilm om blandt andet klimaforandringer og unges kamp for naturen, gaming-fællesskaber, kærlighed og det at miste sin livsledsager, japansk reality-TV med mere.

  GULDBORGSUND:DOX er en del af dokumentarfilmfestivalen DOX:DANMARK, der finder sted i 42 kommuner i hele landet den 13.-24. marts.

  Program - Åbent for alle

  • Den 19. marts klokken 17-19 - Før Stormen på Stubbekøbing Rådhus, Torvet 1, 4850 Stubbekøbing (Udsolgt)
  • Den 20. marts klokken 18-20 - Ekko af kærlighed på Stubbekøbing Rådhus, Torvet 1, 4850 Stubbekøbing
  • Den 20. marts klokken 17 - Once upon a time in a Forest på Nykøbing Katedralskole, Poul Martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F

  Program, Primært for skoler/uddannelser (men alle er velkomne)

  • Den 20. marts klokken 9.00 - Ibelin i Nordisk Films Biografer, Slotsbryggen 5, 4800 Nykøbing F
  • Den 20. marts klokken 11.45 - Once upon a time in a Forest på Nykøbing Katedralskole, Poul Martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F
  • Den 21. marts klokken 11.45 - The Contestant på Kulturfabrikken, Gartnervej 5, 4800 Nykøbing F

  Billetter er gratis og kan bookes ved at finde filmene på Vores Guldborgsund Facebook, hvor alle film er oprettet som begivenheder.

  Læs mere ansøges via dette link (nyt vindue). 

  DOX:GULDBORGSUND.DK er støttet af Nordea-fonden, Kulturministeriet, Biografklub Danmark Fonden og DFI

  For yderligere info, kontakt Kulturkonsulent Diana Gerlach på enten dg@guldborgsund.dk  og eller mobil 25 18 18 96

  Mød Borgerprojektfonden - Interreg

  Region Sjælland er tovholder for den EU finansierede pulje Interreg, som har til formål at styrke samarbejdet i Europa på tværs af grænser. Det overordnede mål er at fremme en harmonisk, økonomisk, social, grøn og territorial udvikling i EU.
  De forskellige Interreg-programmer understøtter initiativer og projekter med fokus på at skabe vækst og styrke den regionale udvikling.
  Måske er jeres forening interesseret i at arrangere et virksomhedsbesøg, gennemføre kulturoplevelser, afholde sportsarrangementer eller noget helt andet på tværs af den dansk-tyske grænse.

  Find mere information via dette link (åbner i ny fane)

  Marts som lokal fællesskabsmåned

  I hele marts måned arbejder Guldborgsund Kommune og Nykøbing F Sygehus (Universitetshospital Sjælland i Nykøbing Falster) sammen om at sætte fokus på fællesskaber.
  Konkret betyder det, at sygehuset på deres sociale medier og hjemmeside fortæller om, hvorfor fællesskaber er vigtige i deres sundheds- og forskningsfaglige perspektiv.


  Fysisk på sygehuset kommer der til at være et par aktiviteter, som støtter op om fortællingen.
  Her fra kommunen byder vi ind med de mange muligheder, der er for at finde, deltage i og skabe fællesskaber. Vi har i den forbindelse et ønske om at dele gode fortællinger fra foreningslivet om, hvordan I danner og arbejder med fællesskaber.


  Har I for eksempel en særlig arbejdsmetode, en speciel organiseringsform eller en unik ildsjæl hos jer, som andre kan få gavn af at høre om?I så fald hører vi gerne fra jer og deler fortællingerne på vores sociale medier eller hjemmesider i løbet af marts måned.


  Skriv til Udviklingskonsulent Tanja Beckmann Sørensen på tbsj@guldborgsund.dk (nyt vindue) eller ring på 25 18 27 11 senest mandag den 4. marts 2024, hvis I vil være med.

  GULDBORGSUND:DOX

  Tag del i GULDBORGSUND:DOX og oplev tankevækkende dokumentarfilm om blandt andet klimaforandringer og unges kamp for naturen, gaming-fællesskaber, kærlighed og det at miste sin livsledsager, japansk reality-TV med mere.


  GULDBORGSUND:DOX er en del af dokumentarfilmfestivalen DOX:DANMARK, der finder sted i 42 kommuner i hele landet den 13.-24. marts.


  Program åbent for alle

  • Den 19. marts kl. 17-19: Før Stormen på Stubbekøbing Rådhus, Torvet 1, 4850 Stubbekøbing
  • Den 20. marts kl. 18-20: Ekko af kærlighed på Stubbekøbing Rådhus, Torvet 1, 4850 Stubbekøbing
  • Den 20. marts 17: Once upon a time in a Forest på Nykøbing Katedralskole, Poul Martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F.

  Program, primært for skoler/uddannelser

  • Den 20. marts kl. 9.00: Ibelin i Nordisk Films Biografer, Slotsbryggen 5, 4800 Nykøbing F.
  • Den 20. marts kl. 11.45: Once upon a time in a Forest på Nykøbing Katedralskole, Poul Martin Møllersvej 3, 4800 Nykøbing F.
  • Den 21. marts kl. 11.45: The Contestant på Kulturfabrikken, Gartnervej 5, 48000 Nykøbing F.

  Billetter er gratis og kan bookes inden længe via blandt andet Vores Guldborgsund Facebook, hvor alle film oprettes som begivenheder.

  Læs mere via dette link (åbner i ny fane)

  DOX:GULDBORGSUND.DK er støttet af Nordea-fonden, Kulturministeriet, Biografklub Danmark Fonden og DFI.

  For yderligere information, kontakt Kulturkonsulent Diana Gerlach på dg@guldborgsund.dk (ny fane) og mobil 2518 1896.

  DGI/DIF foreningspuljen

  Det er nu at idrætsforeninger kan søge midler i DIF og DGI’s foreningspulje.

  Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.
  Hvert år uddeles der ca. 50 mio. kr. og ansøgninger på under 30.000 kr. behandles løbende, mens ansøgninger over 30.000 kr. har ansøgningsfrist den 31. marts, 31. juli og 31. oktober 2024.

  Se mere på DGI’s og DIF’s hjemmesider:

  Tilskud til ekstraordinære materialer – med ansøgningsfrist 15. marts 2024

  Puljen til ekstraordinære tilskud til materialer til godkendte folkeoplysende foreninger for børn og unge, har frist for ansøgninger til 1. uddeling den 15. marts 2024. 2. uddeling har frist den 15. september 2024.

  I 2024 er der 305.000 kr. til fordeling. To tredjedele af beløbet er til den 1. uddeling, og den sidste tredjedel er til 2. uddeling jævnfør de godkendte retningslinjer.

  Alle foreninger som tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år, og som er godkendt som en folkeoplysende forening i forhold til folkeoplysningsloven, har mulighed for at ansøge om tilskud til indkøb af materialer til foreningens primære aktivitet.

  Ansøgningen skal indsendes gennem Tilskuds og Foreningsportalen - ”Materialetilskud” – ”Ansøgning”. Her finder I også retningslinjer for puljen.

  Ansøgningen skal være ekstraordinær og/-eller udviklende. Samme forening kan kun modtage tilskud én gang per kalenderår.

  Tilgå Tilskuds- og Foreningsportalen ved at trykke på dette link (åbner i ny fane).

  Kontakt

  Kennet Nordstrøm – tlf. 25 18 26 18
  keno@guldborgsund.dk 
  Projektkoordinator
  Kultur & Fritid
  Center for Borger & Branding

  Vi løber hurtigere og hurtigere…

  … og julen indhenter os alligevel. Lige om lidt slipper vi, hvad vi har i hænderne, lader opgaverne dale som julesne på en frostklar morgen, og der må de så ligge indtil 2024 atter åbner for sluserne, og vi skal i gang med at sætte nye spor.

  Bevæg dig for livet

  Men hvad er det for et år, vi snart har bag os? Hvad er det vi løber sådan efter? Ja, en af de ting, der har fyldt hele året og i alt i fem år nu, er hele indsatsen omkring ”Bevæg dig for livet” (Guldborgsund er en del af DGI og Danmarks Idrætsforbunds (DIF´s) indsats for at få flere ud at bevæge sig).

  Foreningerne har siden 2021 oplevet fremgang i medlemstallene med cirka 5 procent og i vores spørgeskemaundersøgelse i 2023 kan vi se, at der de seneste to år er 20 procent flere, der dyrker motion til dagligt - det er virkelig flot! Vi har lige fået forlænget ”Bevæg dig for livet” i fem år, så vi fortsætter med at arbejde sammen med jer om, at flere skal have bevægelse og motion ind i dagligdagen. 

  Royal Run

  I årets løb afholdt vi Royal Run i Nykøbing Falster, og vi var dén by i hele landet, der fik flest med, som ikke før har løbet. Nye løbe- og gå fællesskaber opstod, børn, unge og ældre trak i den lilla trøje og kom ud i naturen. Og det kulminerede i en folkefest af den anden verden, hvor oplevelserne stod i kø langs alle ruterne. Dét vil vi sent glemme, og vi sender atter en kæmpe tak til alle, der var med til at skabe den fest. Ikke mindst foreningerne, der med masser af frivillige hænder fik det til at fungere, så deltagerne kunne koncentrere sig om at nyde og gennemføre turen. 

  Puljer

  Vi har også løbet stærkt for at få enderne til at nå sammen, nu hvor kommunen skal spare. Det er lykkedes for 2023, men der venter flere besparelser de kommende år og vi arbejder på at finde de bedst mulige løsninger. En af de ting, vi har ryddet op i, er de puljer, man kan søge inden for landdistrikter, kultur og fritid. Vi har slået flere af dem sammen, så der kommer én samlet pulje. Det gør det forhåbentligt nemmere at finde ud af, hvor man skal sende sin ansøgning hen. Det informerer vi mere om i det nye år. 

  Og for nu at sætte farten lidt op, så har vi også

  • Åbnet GULDBOXEN med todages børnefest
  • Hyldet mange af dem ”vi sætter pris på” inden for kultur og fritid med årets Prisfest på teatret
  • Renoveret køkken på Kulturfabrikken og fået midler til at færdigudvikle udendørsområderne
  • Fået midler til at skabe kunst i Gedser og på Stormflodsruten
  • Navigeret gennem masser af store regnskyl og en omsiggribende stormflod
  • Fået etableret handicap adgang til bibliotek, borgerservice og musikskolen i Nykøbing Falster
  • … og så har vi behandlet en masse ansøgninger til vores puljer og mange andre ting

  Tak!

  Vi vil også arbejde målrettet med frivillighed i det nye år. Vi ved, at vi ikke kommer nogen vegne med alle de gode aktiviteter, vi arbejder med; Foreningernes Dag, Kulturnatten, Havnens dag og så videre hvis vi skulle gøre det alene. Så kære alle, tusinde tusinde tak fordi I - hver dag, hver uge, året rundt – er med at skabe ”det rige hverdagsliv i Guldborgsund”.

  Vi holder julelukket den 23. december – 1. januar 2024, og vi glæder os til at tage fat på arbejdet og samarbejdet igen i det nye år.

  Vi ønsker jer en fantastisk jul og et godt nytår.

  Kærlig hilsen  Lene Rikke

  Centerchef for Borger & Branding                              

   

  Trine B. Frederiksen og Katha Qvist

  Teamledere Landdistrikter, Kultur og Fritid

  Årskifterul i tilskuds- og foreningsportalen

  I forbindelse med årsskifterul i tilskuds- og foreningsportalen, er der flere obligatoriske oplysninger, der bliver nulstillet og som foreningen skal indgive på ny. Flere af oplysningerne er kriterier der skal være opfyldt, før foreningen kan låne kommunale lokaler, eller søge om tilskud og puljer.
  Ved log ind i Tilskuds- og Foreningsportalen, vil man som udgangspunkt blive oplyst om hvilke krav der mangler at blive oplyst. Det vil typisk være nedenstående krav der mangler at bliver opdateret

  • Medlemsoplysninger
  • Lokaleoplysninger
  • Børneattesterklæring (er gyldigt ét år frem)

  Booking af kommunale lokaler efter den 31. december 2023

  Alle foreninger vil opleve, at de er spærret i bookingsystemet (åbner i ny fane) per den 1. januar 2024, indtil man har opfyldt de relevante krav for den pågældende forening i tilskuds- og foreningsportalen.
  Når kravene er opfyldt i tilskuds- og foreningsportalen, vil der dagen efter være adgang til bookingsystemet.
  Ved udfordringer med adgang til bookingportalen eller manglende adgang til bestemte faciliteter, sendes mail til adressen booking1@guldborgsund.dk med angivelse af forening og problemet.

  Lukket mellem jul og nytår

  Landdistrikter, Kultur & Fritid holder lukket i perioden lørdag den 23. december 2023 til og med mandag den 1. januar 2024.
  Bemandingen er desuden begrænset fra torsdag den 21. december 2023 til og med onsdag den 3. januar 2024, da en del medarbejdere afholder ferie i disse dage.

  Tilskuds- og foreningsportalen er lukket i perioden den 22. december 2023 klokken 12.00 til den 3. januar 2024 klokken 10.00, på grund af årsskifte og opdatering.

  På vegne af alle medarbejdere i Landdistrikter, Kultur & Fritid, vil vi ønske jer alle en god jul og et godt nyt år, samt takke for samarbejdet i 2023.

  Med venlig hilsen

  Landdistrikter, Kultur & Fritid,

  Guldborgsund Kommune

  Årlig godkendelse af børneattesterklæring

  Alle foreninger skal, uanset om man har medlemmer under 15 år eller ej, godkende børneattesterklæringen, og dermed, på tro og love tilkendegive, at man har læst, forstået, og vil overholde den til enhver tid gældende lovgivning på området. 

  Børneattesterklæringen kan godkendes året rundt og gælder for ét år ad gangen.

  Selve indhentelse af børneattesterne er et anliggende mellem foreningen og politiet, og børneattesterne må ikke fremsendes til Guldborgsund Kommune.

  Det er ikke muligt at ansøge om tilskud og/eller låne kommunale lokaler, hvis foreningen ikke har godkendt børneattesterklæringen inden for de seneste 12 måneder.

  Vær opmærksom på at dette gælder for alle folkeoplysende foreninger.

  Registrering af lokaleoplysninger for 2024

  Foreninger som er godkendte folkeoplysende foreninger, skal årligt indberette eller godkende allerede indberettede oplysninger om foreningens egne eller lejede lokaler, samt oplysninger om, hvilke kommunale lokaler og andre faciliteter, som foreningen gør brug af. Dette foretages under menupunktet ”Lokaleoplysninger” i Tilskuds- og foreningsportalen senest den 5. februar 2024. 

  Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at ansøge om lokaletilskud før dette er foretaget.

  Ansøgninger om tilskud til fritidsundervisning for voksne i 2024

  Din aftenskole er en godkendt folkeoplysende aftenskole som tilbyder fritidsundervisning for voksne.
  Det er nu tid til at søge om følgende tilskud:

  • Tilskud til fritidsundervisning for voksne 2024
  • Lokaletilskud vedr. egne eller godkendte lejede lokaler vedrørende 2024

  Alle ansøgninger skal foretages gennem Tilskuds- og foreningsportalen senest den 5. februar 2024. Ansøgninger modtaget på anden vis, betragtes ikke som værende indsendt.

  Afregning af aktivitetstilskud og lokaletilskud modtaget i 2023

  Har din aftenskole modtaget et af nedenstående tilskud i 2023, er det tid til at foretage afregning for

  • afregning af tilskud til fritidsundervisning for voksne
  • afregning af debatskabende arrangementer (10 procent - puljen)
  • lokaletilskud til egne eller lejede lokaler

  Alle afregninger skal foretages gennem Tilskuds- og foreningsportalen senest den 31. marts 2024.
  Afregninger modtaget på anden vis, betragtes ikke som værende indsendt.
  Har du brug for hjælp, kan du kontakte os på telefon eller mail.

  Indsendelse af underskrevet tilskudsregnskab

  I henhold til Folkeoplysningsloven skal der foreligge underskrift fra den samlede bestyrelse på indsendte afregninger af lokaletilskud og aktivitetstilskud, for at afregningen kan godkendes.

  Fristen for indberetning af det underskrevne dokument er den 31. august 2024.

  Hvordan indberettes underskrevne dokumenter?:

  1. Foreningens kontaktperson modtager en e-mail med en PDF-fil af den pågældende afregning
  2. Dokumentet udskrives
  3. Dokumentet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer
  4. Dokumentet scannes ind og gemmes som PDF-fil
  5. Dokumentet uploades under den pågældende indberetning i Tilskuds- og foreningsportalen

  Afregningen betragtes først som værende udført korrekt, når det underskrevne dokument er uploadet under den pågældende afregning i Tilskuds- og foreningsportalen.
  Giver upload af PDF-filen problemer, kan det underskrevne regnskab sendes på e-mail til adresserne jakn@guldborgsund.dk (åbner i ny fane) eller joev@guldborgsund.dk (åbner i ny fane).

  Lukket mellem jul og nytår

  Landdistrikter, Kultur & Fritid holder lukket i perioden lørdag den 23. december 2023 til og med mandag den 1. januar 2024.
  Bemandingen er desuden begrænset fra torsdag den 21. december 2023 til og med onsdag den 3. januar 2024, da en del medarbejdere afholder ferie i disse dage.

  Tilskuds- og foreningsportalen er lukket i perioden den 22. december 2023 klokken 12.00 til den 3. januar 2024 klokken 10.00, på grund af årsskifte og opdatering.

  På vegne af alle medarbejdere i Landdistrikter, Kultur & Fritid, vil vi ønske jer alle en god jul og et godt nyt år, samt takke for samarbejdet i 2023.

  Med venlig hilsen

  Landdistrikter, Kultur & Fritid,

  Guldborgsund Kommune

  Årlig godkendelse af børneattesterklæring

  Alle foreninger skal, uanset om man har medlemmer under 15 år eller ej, godkende børneattesterklæringen, og dermed, på tro og love tilkendegive, at man har læst, forstået, og vil overholde den til enhver tid gældende lovgivning på området. 

  Børneattesterklæringen kan godkendes året rundt og gælder for ét år ad gangen.

  Selve indhentelse af børneattesterne er et anliggende mellem foreningen og politiet, og børneattesterne må ikke fremsendes til Guldborgsund Kommune.

  Det er ikke muligt at ansøge om tilskud og/eller låne kommunale lokaler, hvis foreningen ikke har godkendt børneattesterklæringen inden for de seneste 12 måneder.

  Vær opmærksom på at dette gælder for alle folkeoplysende foreninger.

  Registrering af medlemstal per 1. januar 2024

  Hvis din forening er godkendt som folkeoplysende forening under Folkeoplysningslovens regler, skal du hvert år indberette antallet af medlemmer, samt kontingentbetalende medlemmer over 25 år, der samtidig er træner, leder, eller instruktør for foreningens medlemmer under 25 år. Dette foretages under menupunktet ”Medlemsoplysninger” i Tilskuds- og Foreningsportalen senest den 5. februar 2024.

  Automatisk overførsel af medlemstal fra CFR-registret

  Hvis din forening indberetter medlemstal til CFR-registreret, er det muligt at få medlemstallene automatisk overført til Tilskuds- og Foreningsportalen.

  Se hvordan i denne hjælpevideo (åbner i ny fane).

  Det er ikke muligt at ansøge om tilskud eller låne lokaler før dette er foretaget.

  Registrering af hold og aktiviteter i Zakobo

  I Guldborgsund Kommune er det besluttet, at yde lokale- og aktivitetstilskud efter Den Almene Tilskudsmodel (DAT) udviklet af Viborg Idrætsråd i samarbejde med Dansk Rideforbund. Samtidig er det besluttet, at alle rideklubber skal benytte programmet Zakobo til at registrere deres aktiviteter og hold. Begge dele træder i kraft i 2024, så derfor er det vigtigt at klubber der ønsker at modtage tilskud, at foreningen er oprettet i Zakobo senest den 1. januar 2024.
  Hold og aktiviteter kan løbende registreres i Zakobo.

  Udregning af tilskud til rideklubber 2024

  På baggrund af de registrerede oplysninger i Zakobo fra januar og februar måned 2024 vil vi i løbet af marts måned beregne rideklubbernes tilskud i 2024 ud fra følgende fordeling

  1. Holdundervisning – 40 procent af det samlede budget
  2. Holdundervisning på elevhest – 20 procent af det samlede budget
  3. Ridefaciliteter – 20 procent af det samlede budget
  4. Sociale faciliteter – 10 procent af det samlede budget
  5. Nødvendige frivillige arbejdsopgaver – 10 procent af det samlede budget

  Afregning af aktivitetstilskud og lokaletilskud modtaget i 2023

  Har din forening modtaget et af nedenstående tilskud i 2023, er det tid til at foretage afregning for:

  • Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år
  • Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler

  Dette foretages under menupunktet ”Aktivitetstilskud” og ”Afregning” eller ”Lokaletilskud” og ”Afregning” i Tilskuds- og foreningsportalen senest den 31. marts 2024.

  Alle afregninger skal foretages gennem Tilskuds- og foreningsportalen.
  Afregninger modtaget på anden vis, betragtes ikke som værende indsendt.

  Indsendelse af underskrevet tilskudsregnskab

  I henhold til Folkeoplysningsloven skal der foreligge underskrift fra den samlede bestyrelse på indsendte afregninger af lokaletilskud og aktivitetstilskud, for at afregningen kan godkendes.

  Fristen for indberetning af det underskrevne dokument er den 31. august 2024.

  Hvordan indberettes underskrevne dokumenter?:

  1. Foreningens kontaktperson modtager en e-mail med en PDF-fil af den pågældende afregning
  2. Dokumentet udskrives
  3. Dokumentet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer
  4. Dokumentet scannes ind og gemmes som PDF-fil
  5. Dokumentet uploades under den pågældende indberetning i Tilskuds- og foreningsportalen

  Afregningen betragtes først som værende udført korrekt, når det underskrevne dokument er uploadet under den pågældende afregning i Tilskuds- og foreningsportalen.
  Giver upload af PDF-filen problemer, kan det underskrevne regnskab sendes på e-mail til adresserne jakn@guldborgsund.dk (åbner i ny fane) eller joev@guldborgsund.dk (åbner i ny fane).

  Lukket mellem jul og nytår

  Landdistrikter, Kultur & Fritid holder lukket i perioden lørdag den 23. december 2023 til og med mandag den 1. januar 2024.
  Bemandingen er desuden begrænset fra torsdag den 21. december 2023 til og med onsdag den 3. januar 2024, da en del medarbejdere afholder ferie i disse dage.

  Tilskuds- og foreningsportalen er lukket i perioden den 22. december 2023 klokken 12.00 til den 3. januar 2024 klokken 10.00, på grund af årsskifte og opdatering.

  På vegne af alle medarbejdere i Landdistrikter, Kultur & Fritid, vil vi ønske jer alle en god jul og et godt nyt år, samt takke for samarbejdet i 2023.

  Med venlig hilsen

  Landdistrikter, Kultur & Fritid,

  Guldborgsund Kommune

  Årlig godkendelse af børneattesterklæring

  Husk fornyelse af børneattesterklæringen

  Alle foreninger skal, uanset om man har medlemmer under 15 år eller ej, godkende børneattesterklæringen, og dermed, på tro og love tilkendegive, at man har læst, forstået, og vil overholde den til enhver tid gældende lovgivning på området. 

  Børneattesterklæringen kan godkendes året rundt og gælder for ét år ad gangen.

  Selve indhentelse af børneattesterne er et anliggende mellem foreningen og politiet, og børneattesterne må ikke fremsendes til Guldborgsund Kommune.

  Det er ikke muligt at ansøge om tilskud og/eller låne kommunale lokaler, hvis foreningen ikke har godkendt børneattesterklæringen inden for de seneste 12 måneder.

  Vær opmærksom på at dette gælder for alle folkeoplysende foreninger.

  Registrering af medlemstal per 1. januar 2024

  Hvis din forening er godkendt som folkeoplysende forening under Folkeoplysningslovens regler, skal du hvert år indberette antallet af medlemmer, samt kontingentbetalende medlemmer over 25 år, der samtidig er træner, leder, eller instruktør for foreningens medlemmer under 25 år. Dette foretages under menupunktet ”Medlemsoplysninger” i Tilskuds- og Foreningsportalen senest den 5. februar 2024.

  Automatisk overførsel af medlemstal fra CFR-registret

  Hvis din forening indberetter medlemstal til CFR-registreret, er det muligt at få medlemstallene automatisk overført til Tilskuds- og Foreningsportalen.

  Se hvordan i denne hjælpevideo (åbner i ny fane).

  Det er ikke muligt at ansøge om tilskud eller låne lokaler før dette er foretaget.

  Registrering af lokaleoplysninger for 2024

  Foreninger som er godkendte folkeoplysende foreninger, skal årligt indberette eller godkende allerede indberettede oplysninger om foreningens egne eller lejede lokaler, samt oplysninger om, hvilke kommunale lokaler og andre faciliteter, som foreningen gør brug af. Dette foretages under menupunktet ”Lokaleoplysninger” i Tilskuds- og foreningsportalen senest den 5. februar 2024. 

  Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at ansøge om lokaletilskud før dette er foretaget.

  Ansøgninger om aktivitetstilskud og lokaletilskud for 2024

  Hvis din forening er en godkendt folkeoplysende forening, og tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for medlemmer under 25 år, er det nu tid til at søge om:

  • Aktivitetstilskud vedr. 2024 (Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år).
   • Der ansøges om tilskud til aktivitetstimer ud fra det aktivitetsniveau, som foreningen
    forventer i 2024.
  • Lokaletilskud vedr. egne eller lejede lokaler vedr. 2024.
   • Der kan kun ansøges om tilskud til forhåndsgodkendte lokaler.
   • Øgede aktiviteter der medfører stigende lokaleudgifter skal forhåndsgodkendes.
   • Lokalerne skal være registreret i Tilskuds- og foreningsportalen. (Se ovenfor)
   • Der skal ansøges ud fra det forventede udgiftsniveau i 2024.

  Alle ansøgninger skal foretages gennem Tilskuds- og foreningsportalen.

  Ansøgninger modtaget på anden vis, betragtes ikke som værende indsendt.

  For at søge aktivitetstilskud og/eller lokaletilskud, skal foreningen indberette det forventede medlemstal per 1. januar 2024, samt forventede kontingentindtægter i forbindelse med indberetningen af foreningens medlemstal senest den 5. februar 2024.

  Afregning af aktivitetstilskud og lokaletilskud modtaget i 2023

  Har din forening modtaget et af nedenstående tilskud i 2023, er det tid til at foretage afregning for:

  • Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år
  • Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler

  Dette foretages under menupunktet ”Aktivitetstilskud” og ”Afregning” eller ”Lokaletilskud” og ”Afregning” i Tilskuds- og foreningsportalen senest den 31. marts 2024.

  Alle afregninger skal foretages gennem Tilskuds- og foreningsportalen.
  Afregninger modtaget på anden vis, betragtes ikke som værende indsendt.

  Indsendelse af underskrevet tilskudsregnskab

  I henhold til Folkeoplysningsloven skal der foreligge underskrift fra den samlede bestyrelse på indsendte afregninger af lokaletilskud og aktivitetstilskud, for at afregningen kan godkendes.

  Fristen for indberetning af det underskrevne dokument er den 31. august 2024.

  Hvordan indberettes underskrevne dokumenter?:

  1. Foreningens kontaktperson modtager en e-mail med en PDF-fil af den pågældende afregning
  2. Dokumentet udskrives
  3. Dokumentet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer
  4. Dokumentet scannes ind og gemmes som PDF-fil
  5. Dokumentet uploades under den pågældende indberetning i Tilskuds- og foreningsportalen

  Afregningen betragtes først som værende udført korrekt, når det underskrevne dokument er uploadet under den pågældende afregning i Tilskuds- og foreningsportalen.
  Giver upload af PDF-filen problemer, kan det underskrevne regnskab sendes på e-mail til adresserne jakn@guldborgsund.dk (åbner i ny fane) eller aljr@guldborgsund.dk (åbner i ny fane).

  Lukket mellem jul og nytår

  Landdistrikter, Kultur & Fritid holder lukket i perioden lørdag den 23. december 2023 til og med mandag den 1. januar 2024.
  Bemandingen er desuden begrænset fra torsdag den 21. december 2023 til og med onsdag den 3. januar 2024, da en del medarbejdere afholder ferie i disse dage.

  Tilskuds- og foreningsportalen er lukket i perioden den 22. december 2023 klokken 12.00 til den 3. januar 2024 klokken 10.00, på grund af årsskifte og opdatering.

  På vegne af alle medarbejdere i Landdistrikter, Kultur & Fritid, vil vi ønske jer alle en god jul og et godt nyt år, samt takke for samarbejdet i 2023.

  Med venlig hilsen

  Landdistrikter, Kultur & Fritid,

  Guldborgsund Kommune

  Ministerforslag om ny basal betalingskonto til foreninger

  Fremover skal det være muligt for foreninger og erhvervsdrivende at åbne en basal betalingskonto i en bank. Det nye initiativ som kulturminister Jakob Engel-Schmidt og erhvervsminister Morten Bødskov har præsenteret, har til formål at styrke adgangen til en basal betalingskonto, da det giver erhvervsdrivende og foreninger mulighed for at indsætte modtagne betalinger, lette administrationen og få adgang til en NemKonto.

  I oktober 2022 kom Finanstilsynet med en vejledning, der gav bankerne et værktøj til at lempe kravene for de foreninger, der er i lavrisikogruppen for hvidvask, og dermed kunne gebyrerne også sænkes.

  DGI har undersøgt om den nye vejledning fra Finanstilsynet har haft en mærkbar effekt, og her har kun én procent af kassererne oplevet sænkede gebyrer.

  Med baggrund i det, vil de to ministre udforme en lovmodel for en basal betalingskonto.

  Se Erhvervsministeriets pressemeddelelse via dette link (åbner i nyt vindue)
  Se artikel fra DGI om forslaget via dette link (åbner i nyt vindue)

  75 millioner kroner i ny pulje til foreninger 

  Nordea-fonden uddeler nu 75 mio. kr. til borgerdrevne projekter, der får bynaturen til at gro og fællesskabet til at vokse. Det kan for eksempel være byhaver, lommeparker, naturgenopretning, friluftsbade, drivhuse, nytænkende legepladser eller andre grønne initiativer.

  Puljen har tidligere vist sig at ramme et stort behov. Så nu har Nordea-fonden besluttet at åbne en ny 'her gror vi-pulje'. Denne gang på 75 million kroner og med et endnu større fokus på biodiversitet og lokal forankring. Se hvem der tidligere har fået støtte via dette link (åbner i nyt vindue)

  Alle almennyttige organisationer – det vil sige foreninger, selvejende- og offentlige institutioner kan frem til 16. april 2024 søge fra 200.000 kroner og op til 1 million kroner fra 'her gror vi-puljen'.

  Webinar

  Torsdag 7. december klokken 16-17 kan du deltage i et webinar, hvor Nordea-fonden fortæller om puljen, kriterier, ansøgningsproces og svarer på spørgsmål. Tilmeld dig via dette link (åbner i nyt vindue).

  Læs mere via dette link (åbner i nyt vindue), blandt andet om de 4 deadlines der er for at ansøge. 

  Brug "Vores Guldborgsund" kalenderen til aktiviteter og arrangementer

  Skab synlighed om jeres aktiviteter og arrangementer så endnu flere kan få kendskab til dem. Guldborgsund Kommune har sin eget kalender på www.voresguldborgsund.dk, hvor lokalaktører, foreninger, netværk mm. kan dele deres aktiviteter og arrangementer, så vi kan opleve dem i fællesskab. 
  Hvis I vil synliggøres på kalenderen, er det gratis. Det kræver blot, at der oprettes en bruger hos "KultuNaut". Kom i gang ved at klikke på dette link (åbner i ny fane).
  Find kalenderen på www.voresguldborgsund.dk, hvor der kan dykkes ned i det rige hverdagsliv i Guldborgsund Kommune, for oplevelsernes skyld.  
  Eller følg med hos Vores Guldborgsund på Facebook (åbner i ny fane), hvor vi deler inspiration og fortællinger om noget af det, du kan opleve i vores Guldborgsund – måske er det jeres aktivitet og arrangement, som kommer med næste gang? 

  Guldborgsund Kommune - Budget i Balance 2024-2027

  Guldborgsund Kommune har på byrådsmøde den 12. oktober 2023 vedtaget budgettet for 2024-2027, som indeholder besparelser på en række områder, som har betydning for kommunens foreninger. Vi orienterer derfor i dette nyhedsbrev om besparelser på Outdoorpuljen, aftenskoleområdet og tilskud til ride klubber.

  Nedlæggelse af Outdoorpuljen

  Folkeoplysende foreninger har gennem en længere årrække kunnet søge tilskud til etablering og opførelse af faciliteter, der understøtter udendørsaktiviteter i Outdoorpuljen. Denne pulje nedlægges fra den 1. januar 2024 i forbindelse med vedtagelsen af Budget i Balance 2024-2027.
  Besparelsen er 546.000 kroner i årene 2024-2027.

   

  Reduktion af tilskud til aftenskolernes undervisning

  Guldborgsund Kommunes 11 aftenskoler modtager jævnfør Folkeoplysningsloven tilskud til aftenskoleundervisning og foredrag. I forbindelse med vedtagelsen af Budget i Balance 2024-2027, reduceres det samlede budget til aftenskolernes undervisning, som var på cirka 2,4 millioner kroner i 2023, med 230.000 kroner i 2024 og frem. Dette vil kunne medføre et mindre udbud af undervisning samt højere deltagerbetaling.

   

  Reduktion af tilskud til ride klubber

  Tilskuddet til kommunens 9 tilskudsberettigede ride klubber, som i 2024 uddeles efter en ny tilskudsmodel, reduceres med 200.000 kroner fra cirka 1,1 million kroner til cirka 900.000 kroner. Dette kan få betydning for klubbernes aktivitetsniveau og kontingentsatser.

   

  Varsling om ændring af lokaletilskud

  På byrådsmødet den 12. oktober blev der vedtaget en rammebesparelse for lokaletilskud til kommunens tilskudsberettigede foreninger. En besparelse på i alt  1.250.000 kroner.
  Den endelige godkendelse af hvordan besparelsen skal udmøntes vedtages endeligt på Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets møde den 21. november 2023. Umiddelbart herefter vil alle foreninger der modtager lokaletilskud, modtage en direkte mail med information om hvad de nye satser for lokaletilskud betyder får den enkelte forening.

  Guldborgsund Kommune - Budget i Balance 2024-2027

  Guldborgsund Kommune har på byrådsmøde d. 12. oktober 2023 vedtaget budgettet for 2024-2027. Med vedtagelsen af budgettet, er der samtidig foreslået gebyrstigninger på flere områder blandt andet på haller og gymnastiksale.

  Gebyrstigninger for 2024 og frem vedtages først endeligt på byrådsmødet d. 14. december, men vil være gældende pr. 1. januar 2024.

  Nedenfor varsles forventelige gebyrer gældende for foreninger i kommunen pr. 1. januar 2024.
  Gebyrstigningerne vil også gælde allerede bookede faciliteter. Eventuel af-booking af allerede bookede tider skal foretages via dette link til bookingportalen (åbner i ny fane).

  Endeligt vedtagne takster og gebyrer kan findes på dette link til taksterne på Guldborgsund Kommune hjemmeside (åbner i ny fane) efter den 15. december 2023.

  Varsling af Gebyrstigninger

  Per 1. januar 2024 hæves gebyrer for nedenstående facilitetstyper i Guldborgsund Kommune.
  Priserne er opgjort per time gældende for foreninger i kommunen.

  • Kunstgræsbaner
  • Sportshaller
  • Svømmehaller
  • Gymnastiksale

  Kunstgræsbaner

  • 2023: Gebyr per time kr. 20,00
  • 2024: Gebyr per time kr. 30,00

  Svømmehaller

  • 2023: Gebyr per time kr. 30,00
  • 2024: Gebyr per time kr. 40,00

  Gymnastiksale

  • 2023: Gebyr per time kr. 0,00
  • 2024: Gebyr per time kr. 15,00

  Under kategorien gymnastiksale er følgende faciliteter omfattet:

  • Eskilstrup skole gymnastiksal
  • Gedser Idræts- & Medborgerhus gymnastiksal
  • Kettinge Fritidscenter gymnastiksale
  • Merkurs Plads bevægelsesrum
  • Nordbyskolen gymnastiksal
  • Nordfalster Idræts- & Kulturcenter hal 2
  • Nykøbing F. Hallerne sal N, O og Scenesalen
  • Nysted Gl. Rådhus multilokale
  • Nysted Idrætssal
  • Nørre Vedby Skole gymnastiksal
  • Sakskøbing Skole gymnastiksal
  • Slemminge Gl. Skole gymnastiksal
  • Stubbekøbing Skole gymnastiksal
  • SUNDskolen gymnastiksal
  • Sydfalster Skole gymnastiksal
  • Toreby hallen sal 1
  • Østre Skole gymnastiksale

   

  550.000 kr. til kulturelle projekter der bidrager til bæredygtig udvikling i 2024

  Har du ideen til et kulturelt og bæredygtigt projekt i 2024?

  Søg op til 25.000 kr. til et mikroprojekt eller op til 50.000 kr. til et større tværkommunalt projekt i 2024.
  Kulturregion Storstrøm ønsker at udvikle og understøtte kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.
  Derfor har Kulturregion Storstrøm oprettet to puljer, hvor man kan søge tilskud til kulturprojekter, der gør forsøg med at kombinere kulturaktiviteter og bæredygtighed.

  • Pulje 1; Mikroprojektpulje yder støtte til enkeltpersoner (over 15 år), kunstnere, foreninger og andre grupper til mindre projekter, der foregår i en eller flere af kulturregionens kommuner. Der kan søges mellem 5000 kr. og 25.000 kr. Gå til puljen her (åbner i ny fane)
  • Pulje 2; Regionalprojektpulje yder støtte til regionale/tværkommunale udviklingsprojekter, som gennemføres af kulturinstitutioner eller foreninger på tværs af kommunegrænserne. Der kan som udgangspunkt søges op til 50.000 kr. Gå til puljen her (åbner i ny fane)

  Bæredygtig udvikling betyder, at man tager hensyn til og sammentænker både de miljø-/klimamæssige, sociale og økonomiske aspekter i projektet.
  Aktiviteterne skal foregå i én eller flere af de 6 kommuner i Kulturregion Storstrøm (Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg).


  Puljerne kan søge frem til og med 1. juni 2024.


  Der er løbende behandling af ansøgninger fra november 2023.


  Læs Nyheden om, at Bæredygtighedspuljerne fortsætter i 2024 på dette link (åbner i ny fane).


  Læs om kriterierne på Kulturregion Storstrøms hjemmeside på dette link (åbner i ny fane).

  Kontakt

  Center for Borger & Branding

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver MitID)