Gå til hovedindhold

Mit liv - mit sted - min fremtid

Boligsocial helhedsplan 2022 – 2026

Ældre end 6 mdr.

Indhold

    Nykøbing F. Boligselskab, Landsbyggefonden og Guldborgsund Kommune ønsker med den nye helhedsplan ’Mit liv – mit sted – min fremtid’ at ophæve ”grænserne” mellem boligområdet Lindholm og bydelen Østerbro. Der skal være et større flow ind og ud af boligområdet – af mennesker, aktiviteter og ressourcer. Boligområdet Lindholm rummer – lige som den øvrige del af Østerbro – mange potentialer i både steder og hos mennesker. Disse potentialer skal bringes i spil. Der er en generel tilfredshed og glæde ved at bo i Lindholmområdet, og bydelen Østerbro rummer både lokalhistorie, idrætsfaciliteter, natur og friluftsaktiviteter og andre samlingspunkter, der giver gode muligheder for at styrke og udvikle fællesskaber.

    Det handler om nye muligheder for det levede liv. Det handler om at fremme uddannelse og beskæftigelse. Det handler om at styrke et lokalområde.

    Med denne boligsociale helhedsplan lægger Guldborgsund Kommune med opbakning fra Nykøbing F. Boligselskab op til en investering i området, som tager udgangspunkt i den kommunale kerneopgave - gentænkt og fokuseret i forhold til at arbejde sammen med borgerne ud fra en tværgående og helhedsorienteret tilgang. Det handler om at skabe forbindelser og at finde løsninger og værdiskabelsen via relationerne.

    Kommunen vil være mere synlig og til stede i området, og de boligsociale medarbejdere vil få en afgørende position som bindeled og formidlere mellem beboere i området og de kommunale medarbejdere i de forskellige områder af kernedriften.

    Partnerskaber, inddragelse, samtale og dialog er centrale elementer, når den enkelte borger skal komme til at opleve sin kontakt med kommunen som mere meningsfuld og mere enkel.