Puljer og tilskud

Her finder du en samling af puljer og tilskud.

Guldborgsund Kommunes Bosætningspulje

Bosætningspulje har til formål, at give mulighed for at igangsætte og gennemføre initiativer og tiltag, der tilgodeser pejlemærkerne i Bosætningsstrategi 2020-2024 – ”En del af Fællesskabet”. Det kan for eksempel være tiltag der synliggør og markedsfører kvaliteterne i Guldborgsund Kommune, aktiviteter der understøtter fællesskaberne eller projekter, der aktiverer de stedbundne potentialer for eksempel tiloversblevne landbrugsbygninger med kulturhistorisk værdi mv.
Bosætningspuljen kan søges løbende.

Læs mere og ansøg Bosætningspuljen i selvbetjeningsboksen i højre side.

Kontaktperson:
Carina Woolhead
Mobil 25 18 03 19
Mail: cw@guldborgsund.dk

Guldborgsund Kommunes Kulturpulje

Kulturpuljen har til formål at støtte et bredt udbud af forskelligartede kulturaktiviteter i Guldborgsund Kommune, for eksempel inden for billedkunst, teater og musik, men også kulturhistorie, litteratur og traditioner/livsstil mm.
Kulturpuljen kan søges løbende.

Læs mere og ansøg Kulturpuljen i selvbetjeningsboksen i højre side.

Kontaktperson:
Katha Qvist
Mobil 25 18 00 03
Mail: kq@guldborgsund.dk

Guldborgsund Kommunes Strakspulje

Guldborgsund Kommunes Strakspulje 2020 har et budget på 180.000 kr. i 2020 til initiativer, events og arrangementer, der understøtter ”Det Gode Værtskab” i forhold til nye borgere Guldborgsund Kommune.
Der kan søges maks. 10.000 kr. til hver event.
Ansøgninger vurderes administrativt.
Strakspuljen kan søges løbende.

Læs mere og ansøg Strakspuljen i selvbetjeningsboksen i højre side.

Kontaktperson:
Carina Woolhead
Mobil 25 18 03 19
Mail: cw@guldborgsund.dk

Guldborgsund Kommunes Landdistriktspulje

Landdistriktspuljen støtter forskellige typer af projekter, der fremmer lokal forankret
udvikling, lokale fællesskaber og bosætning i Guldborgsund Kommunes landdistrikter, der er defineret som 18 lokalområder uden for hovedbyen Nykøbing F.
Landdistriktspuljen kan søges løbende.

Læs mere og ansøg Landdistriktspuljen i selvbetjeningsboksen i højre side.

Kontaktperson:
Carina Woolhead
Mobil 25 18 03 19
Mail: cw@guldborgsund.dk

Guldborgsund Kommunes Turismepulje

Turismepuljen har til formål at understøtte initiativer, der kan fremme turismeudviklingen i Guldborgsund med udgangspunkt i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi 2019-2022.

Målet er især at understøtte turismen med fokus på ’lokale Fødevarer’, ’Vand’, ’Kyst og Natur’ og ’Sportsturisme’ samt en øget aktivitet hos de små turismeaktører.
Turismepuljen kan søges løbende.

Læs mere og ansøg Turismepuljen i selvbetjeningsboksen i højre side.

Kontaktperson:
Martin Damgaard Larsen
Mobil 25 18 18 98
Mail: mdla@guldborgsund.dk