Gå til hovedindhold

Tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3 til kystbeskyttelsesanlæg mod erosion – stenkastning og sandfodring på matr.nr. 23d Skjoltrup by, Horbelev

Klagefrist fremgår af afgørelsen

Indhold

    Se afgørelsen (nyt vindue)
    Se bilag (nyt vindue)